Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Już w marcu wzrośnie składka zdrowotna dla właścicieli firm

Paweł Jakubczak, Gazeta Prawna | 2009-02-19

Osoby prowadzące firmy zapłacą w okresie od marca do grudnia tego roku z tytułu składki zdrowotnej 224,24 zł miesięcznie - informuje Gazeta Prawna.

Senatorowie uchwalili nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Nie wnieśli do niej żadnych poprawek. Przewiduje, że składki na ubezpieczenie zdrowotne będą opłacane przez cały rok w tej samej wysokości (75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku). W 2009 roku, ze względu na późne uchwalenie nowelizacji, która wejdzie w życie zapewne w połowie marca osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą składkę zdrowotną w nowej wysokości dopiero za marzec.

 

Gazeta Prawna 19.02.09

Brak tagów