Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Czego brakuje polskim szpitalom? Inwestycje w służbie zdrowia.

Jakub Piotrowski, Z-ca Dyrektora do spraw zakupu wierzytelności M.W. Trade | 2009-02-11
Czego brakuje polskim szpitalom? Inwestycje w służbie zdrowia.

Jakub Piotrowski, Z-ca Dyrektora do spraw zakupu wierzytelności M.W. Trade

Każda inwestycja – nie tylko w służbie zdrowia - z definicji powinna przynieść określony zwrot w postaci zwiększonych przychodów bądź zestawu korzyści rekompensujących poniesione środki finansowe. Tak jest z zakupem sprzętu medycznego, który pozwala poszerzyć zakres świadczonych usług oraz podnieść jakość obsługi pacjenta, tak jest także z remontem czy podnoszeniem kwalifikacji personelu. Brak dostatecznej ilości funduszy ma również negatywny wpływ na rozwój i unowocześnianie polskiej publicznej służby zdrowia.

Tymczasem w ramach cięć budżetowych i szukania oszczędności, planowane wydatki Ministerstwa Zdrowia obcięto o 336 mln zł, z czego 154 mln będzie pochodzić ze wstrzymania finansowania inwestycji, m.in. budowy lub rozbudowy szpitali. Czy oznacza to zahamowanie rozwoju publicznych placówek służby zdrowia? 

Polska służba zdrowia jest ciągle w kiepskiej kondycji. Najważniejszym problemem publicznej opieki medycznej jest brak środków finansowych, które zagwarantowałyby prawidłowe funkcjonowanie placówek. Poziom nakładów – procent PKB, który jest przekazywany na opiekę zdrowotną – jest niższy, niż faktyczne koszty funkcjonowania tychże zakładów. Sytuacja ta, spowodowana m.in. niewłaściwą wyceną usług medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, skutkuje permanentnym zadłużaniem się placówek medycznych.

Potrzeby inwestycyjne w placówkach ochrony zdrowia są znaczne. Szacunkowa wartość rynku usług medycznych wynosi ok. 50 miliardów złotych, z czego - po odjęciu 3–4 miliardów złotych zobowiązań wymagalnych i ok. 10 miliardów złotych zobowiązań niewymagalnych – dalej pozostaje znaczna ilość środków finansowych, która mogłaby zostać przeznaczona na inwestycje.

Niestety – jak widać - polityka Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia nie nadąża za rozwojem medycyny. Rozwiązaniem dla szpitali jest szukanie dodatkowych, zewnętrznych źródeł finansowania na własną rękę. Ze względu na wysoki element ryzyka publicznych zakładów służby zdrowia, kredyty bankowe są im udzielane sporadycznie i na nieatrakcyjnych warunkach. Szpitale nie mają zatem zbyt dużego wyboru, jeżeli chodzi o dostępne na rynku źródła finansowania, dlatego coraz częściej zwracają się w stronę podmiotów pozabankowych. Firmy wspierające restrukturyzację służby zdrowia zdają sobie sprawę z niedofinansowania opieki medycznej w Polsce, a tym samym z braku środków własnych szpitali, które mogłyby zostać przeznaczone na inwestycje - pomagają finalizować oraz gwarantują zabezpieczenie finansowe zarówno inwestycji zaplanowanych, gdzie potrzebny jest szybki „zastrzyk” gotówki w celu ich realizacji, jak i inwestycji dopiero planowanych.

Finansowanie inwestycji w połączeniu z restrukturyzacją zobowiązań cywilnoprawnych, pozwala wprowadzić kompleksowe rozwiązanie powstałych problemów dotyczących zobowiązań wobec kontrahentów przy jednoczesnym umożliwieniu rozwoju i unowocześnianiu placówki.
 

Brak tagów