Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Współczesne Wyzwania Strukturalne i Menadżerskie w Ochronie Zdrowia

MedicalOnline.pl

1-3 czerwca 2009, Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowym „Zamek Ryn”

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce oraz Olsztyńska Szkoła Wyższa Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego mają zaszczyt zaprosić na Międzynarodową Konferencję Naukową „Współczesne Wyzwania Strukturalne i Menadżerskie w Ochronie Zdrowia”. Konferencja organizowana jest pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Pana Jacka.

 

Konferencja odbędzie się w dniach 1-3 czerwca 2009 w Mazurskim Centrum Kongresowo-Wypoczynkowym „Zamek Ryn” Sp. z o.o., 11-520 Ryn, Plac Wolności 2.

 

Recepcja: tel.: 0 87 429 7000, fax:  0 87 429 7001,

e-mail: hotel@zamekryn.pl, www.zamekryn.pl

 

Celem konferencji jest dokonanie przeglądu najnowszych trendów w zarządzaniu organizacjami ochrony zdrowia oraz kierunków rozwoju systemów opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie.

 

Konferencja ma charakter naukowy i praktyczny, tworzy warunki sprzyjające wymianie poglądów naukowców i doświadczeń praktyków z Polski i Europy. Taka wymiana opinii umożliwi lepsze dostosowanie się kadry zarządzającej zakładami opieki zdrowotnej do wymogów, jakie przed nimi stawia ciągła transformacja systemu opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie, a środowisku naukowemu pozwoli na identyfikację nowych obszarów badań.

 

Przewidywana problematyka konferencji:

* Przegląd najnowszych trendów w zarządzaniu usługami zdrowotnymi,Kierunki doskonalenia w zarządzaniu strategicznym i operacyjnym zakładami opieki zdrowotnej,

* Zmiany zachodzące w sektorze niepublicznym ochrony zdrowia,

* Zastosowanie technologii informatycznych w zarządzaniu ochroną zdrowia,

* Zagraniczne wzorce i doświadczenia w zarządzaniu w ochronie zdrowia,

* Pożądane kierunki zmian strukturalnych w systemie ochrony zdrowia,

* Przewidywane zmiany w systemie ochrony zdrowia w Polsce,

* Problemy finansowania w ochronie zdrowia.

 

Więcej informacji:

Katarzyna Walkowiak

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

Ameryka 21, 11-015 Olsztynek

Tel. 0 89 519 48 37

Fax. 0 89 519 48 13

konferencja@ameryka.com.pl

www.konferencja.ameryka.com.pl

Brak tagów