Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Zarzuty ZPP

Serwis Samorządowy PAP | 2009-01-27

Związek Powiatów Polskich  zarzuca ministerstwu zdrowia nieprzestrzeganie porozumienia zawartego w grudniu z przedstawicielami samorządów powiatowych. ZPP domaga się zwiększenia rządowego wsparcia dla szpitali samorządowych i pilnego przedstawienia rządowego „Planu B”. Resort milczy- dodaje Serwis Samorządowy PAP.

ZPP w ostatnim czasie wystosował kilka pism do Ministerstwa Zdrowia. W jednym z nich protestuje przeciwko łamaniu przez resort i NFZ uzgodnień, zawartych w porozumieniu z 22 grudnia 2008 r. z przedstawicielami samorządów powiatowych.  Jego istotą było zapewnienie szpitalom środków finansowych na I półrocze 2009 roku, w wysokości kontraktów na II półrocze 2008 roku wraz z środkami za nadwykonania (za miesiące od lipca do grudnia).

- Niestety, dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ zabezpieczają szpitalom środki wyłącznie w wysokości wynikających z kontraktu na dzień 1 lipca 2008 roku. Nie uwzględniają zwiększeń, w trakcie ostatnich miesięcy minionego roku, wynikających z aneksowania umów z tytułu nadwykonań – napisał Kazimierz Kotowski, prezes Zarządu ZPP w liście do Jakuba Szulca, sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia.

ZPP uważa, że nie jest realizowany również drugi z punktów porozumienia, dotyczący weryfikacji wyceny Jednorodnych Grup Pacjentów.

 

Serwis Samorządowy PAP 27.01.09

Brak tagów