Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Komornik będzie mógł zająć tylko część pieniędzy z NFZ

Gazeta Prawna | 2009-01-26

Gazeta Prawna omawia zmiany w egzekucjach komorniczych.

Komitet Stały Rady Ministrów zaakceptował projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Dzięki zmianie zaproponowanej przez resort sprawiedliwości środki, jakie placówki medyczne uzyskują z budżetu państwa lub Narodowego Funduszu Zdrowia, będą częściowo zabezpieczone przed egzekucją komorniczą.
Zgodnie z projektem nowelizacji art. 831 k.p.c, spod egzekucji komorniczej będzie wyłączone aż 75 proc. środków pochodzących z budżetu lub Funduszu, które zakład opieki zdrowotnej wykorzystuje np. na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych, zakup leków czy wypłatę wynagrodzeń pracowników.
Jak podkreśla Aleksander Woźnicki, szef działu procesowego Kancelarii Gessel projektowana nowelizacja ma na celu ograniczenie najbardziej dotkliwego dla szpitali sposobu egzekucji z wierzytelności przysługujących im z NFZ.


Gazeta Prawna 26.01.09

Brak tagów