Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Prawo pozwala przekształcić szpital w spółkę

Gazeta Prawna | 2009-01-20

Gazeta Prawna pisze o ustawie o zakładach opieki zdrowotnej.

Przed przyjęciem prezydenckiego weta do ustaw zdrowotnych posłowie koalicji zapowiadali ewentualne zastosowanie wariantu awaryjnego. Z zapowiedzi wynika, że będzie on polegał na wprowadzeniu mechanizmów motywujących samorządy do dobrowolnych przekształceń SP ZOZ w spółki prawa handlowego.
Z art. 8. ust. 7 ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej wynika, że ZOZ może być utworzony przez inną krajową albo zagraniczną osobę prawną lub osobę fizyczną. Będzie się do nich zaliczać spółki kapitałowe, bez względu na akcjonariat. Inaczej mówiąc, samorządy terytorialne zamiast być organem założycielskim dla SP ZOZ, mogą być właścicielem spółki kapitałowej prowadzącej niepubliczny ZOZ. Zgodnie bowiem z ustawą z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć spółki z o.o. lub akcyjne, celem wykonywania przez nie zadań własnych.

 

Gazeta Prawna 20.01.09

Brak tagów