Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Na pomoc finansom służby zdrowia

Kamil Marcyniuk, Specjalista ds. zakupu wierzytelności M.W. Trade S.A | 2009-01-19
Na pomoc finansom służby zdrowia

Kamil Marcyniuk, Specjalista ds. zakupu wierzytelności M.W. Trade S.A

Reforma służby zdrowia w Polsce jest ciągle na etapie debaty. Szpitale czekają na wprowadzenie nowych rozwiązań, które pozwolą im sprawnie i efektywnie funkcjonować. Na chwilę obecną placówki służby zdrowia muszą nadal borykać się z rosnącymi potrzebami finansowymi, czekając na lepsze czasy. Rozwiązaniem mogą być podmioty, które chętnie pomagają zadłużonym szpitalom oferując pożyczki na atrakcyjnych warunkach. Instytucje parabankowe – gdyż tak nazywane są podmioty, które przejęły w sektorze finansowania służby zdrowia rolę banków – to w Polsce nadal działalność niszowa.

Z uwagi na fakt, że NFZ zbyt nisko wycenia usługi medyczne, a banki komercyjne niechętnie podejmują się udzielania kredytów zadłużonym SP ZOZ-om, rynek firm wspierających finansowanie szpitali ma przed sobą optymistyczne perspektywy rozwoju i daje placówkom medycznym możliwość utrzymania płynności finansowej.

Tylko kompleksowe reformy mogą uleczyć polską służbę zdrowia!

Polska służba zdrowia potrzebuje gruntownej i skutecznej reformy. Ważną rzeczą jest efektywna kooperacja wszystkich instytucji związanych z systemem zdrowia w Polsce, w tym wzmocnienie dialogu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Państwo powinno stworzyć placówkom medycznym odpowiednie warunki do zarządzania nimi oraz intensywnie współuczestniczyć w reformie polskiej służby zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia powinien również dostosować cennik do obecnej sytuacji na rynku medycznym oraz dokonywać systematycznej aktualizacji cen. W pewnym stopniu sytuację rozwiązałoby także wprowadzenie koszyka świadczeń gwarantowanych i częściowej odpłatności za leczenie. Najważniejsza jest szybka reakcja, tak aby obecny stan polskiej służby medycznej nie pogorszył się. Deficyt środków finansowych powoduje, że placówki służby zdrowia coraz chętniej korzystają z usług takich firm jak M.W. Trade. Główną przyczyną jest brak perspektywicznego zarządzania, a co za tym idzie niezdolność do terminowego regulowania zobowiązań. Zaletą korzystania z usług M.W. Trade jest możliwość uzyskania pomocy przy finalizowaniu podjętych już działań oraz większa gwarancja uzyskania zabezpieczenia finansowego - zarówno inwestycji będących już w toku i wymagających szybkiego „zastrzyku” gotówki w celu ich realizacji, jak i tych dopiero planowanych. Finansowanie projektów - w połączeniu z restrukturyzacją zobowiązań cywilnoprawnych - pozwala wprowadzić kompleksowe rozwiązanie problemów dotyczących wierzytelności wobec kontrahentów, przy jednoczesnym umożliwieniu rozwoju i unowocześnianiu placówki.

Brak tagów