Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Wzrasta wykorzystanie mammografii rentgenowskiej jako preferowanego narzędzia obrazowania w wykrywaniu raka piersi

MedicalOnline.pl | 2018-10-01

Kraje o dużej liczbie ludności od zawsze powoli przyjmowały niekonwencjonalne modele biznesowe, ale oczekuje się, że inicjatywy rządowe promujące wczesne wykrywanie nowotworów doprowadzą w tych krajach do częstszego stosowania metod obrazowania opierających się na mammografii rentgenowskiej. Chiny i kraje Europy Środkowej,  w tym Polska i Węgry, mają być ośrodkami rozwoju w zakresie rozwiązań mammograficznych, w miarę jak ich rządy prowadzą zorganizowane badania przesiewowe. Indie i inne kraje południowo-wschodniej części Europy, takie jak Rumunia, są nadal na etapie rozwoju w tej dziedzinie. Dostawcy na tych rynkach strategicznie stosują leasing, usługi zarządzania sprzętem oraz różne modele wynajmu i „płatności w miarę użytkowania” (pay-per-use), aby zwiększyć ilość wykonywanych procedur. Ponadto nowe modele biznesowe skupiające się na wydajności pracy będą najbardziej praktyczne i możliwe do wdrożenia ze względu na wysokie deficyty budżetowe na tych rynkach. Jednocześnie ewolucja modeli płatności w kierunku płatności uwarunkowanych wynikami uwydatnia potrzebę precyzyjnej diagnozy.

Breast Cancer Detection

„Mimo że mammografia oparta na rozwiązaniach analogowych i radiografii cyfrowej  będzie w dalszym ciągu generować przychody z krajów rozwijających się w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat, to postępująca dezaktualizacja tych metod stworzy znaczące możliwości dla systemów cyfrowej radiografii (DR) w formacie 2D,” - uważa Poornima Srinivasan, Industry Analyst działu Transformational Health w firmie Frost & Sullivan. Badania pokazują, że cyfrowa tomosynteza piersi (DBT) jest technologią, która radykalnie zmienia sposób prowadzenia programów przesiewowych, ze względu na możliwość wykrywania guzów u kobiet, których piersi mają gęstą tkankę gruczołową. Podobnie, mammografia cyfrowa 2D z rozszerzeniem cyfrowej tomosyntezy piersi 3D oraz syntetycznym obrazowaniem 2D zapewnia również wysoką jakość w stosunku do ceny.”

Dodatkowe informacje na temat niniejszej analizy dostępne pod adresem: http://frost.ly/2so

W najnowszym badaniu Frost & Sullivan pt.: „Globalny rynek systemów obrazowania w mammografii rentgenowskiej. Prognoza do 2022 roku”, dokonano analizy różnych trendów rynkowych, takich jak wykorzystanie metod mammografii, statystyki dotyczące raka piersi, procedura analizy objętościowej w mammografii i plan kliniczny opieki nad chorymi na raka piersi. Przeanalizowano w nim wskaźniki wzrostu, strategie wzrostu, strukturę konkurencyjną oraz prognozy dotyczące udziału w rynku i dochodów dla Ameryki Północnej, Europy oraz Regionu Azji i Pacyfiku. Segmenty produktów, które omówiono, obejmują mammografię analogową, komputerową, cyfrową 2D, przejście od mammografii cyfrowej 2D do cyfrowej tomosyntezy piersi (DBT) oraz cyfrową tomosyntezę piersi.

Aby jeszcze bardziej upowszechnić swoje produkty, dostawcy pozycjonują rozwiązania 3D z możliwością odczytu wielu modalności, konfigurują stacje robocze z możliwością porównania obrazów 2D i 3D oraz tworzą zaawansowane detektory i algorytmy do wczesnego wykrywania nowotworów”, zauważa Srinivasan. „Co istotne, wprowadzają również takie technologie, jak mammografia spektralna ze wzmocnieniem kontrastowym, która zapewnia niskoenergetyczne obrazowanie mammograficzne 2D na równi z obrazowaniem metodą rezonansu magnetycznego (MRI).

Dostawcy, którzy chcą zwiększyć swoje znaczenie na tym rynku powinni:

  • Oferować wartość dodaną poprzez dodatkowe usługi w zakresie oprogramowania oraz uatrakcyjnić oferty dla partnerów klinicznych i finansowych;
  • Zmodyfikować modele opieki, aby skupiały się na systemach zapewniających pacjentom komfort i bezbolesne badania, normalizujących siłę ucisku przy minimalnej dawce promieniowania;
  • Dostarczyć w pełni zintegrowane rozwiązanie, które umożliwi dostęp do danych obrazowania medycznego, z uwagi na to, że cyfrowe konsultacje mammograficzne zyskują na popularności;
  • Wprowadzić technologie koncentrujące się na ocenie mikrozwapnień i gęstości piersi;
  • Współpracować z technikami radiologii i fizykami medycznymi

Wraz z rozwojem technologii niosącym za sobą zmniejszanie dawek, optymalizację, poprawę swoistości i czułości we wczesnym wykrywaniu nowotworów, mammografia będzie nadal preferowanym narzędziem obrazowania w wykrywaniu raka piersi.

Brak tagów