Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Do roku 2022 rynek sztucznej inteligencji w sektorze medycznym osiągnie wartość 6,16 mld USD

MedicalOnline.pl | 2018-09-26

Frost & Sullivan przewiduje, że do 2025 roku sztuczna inteligencja i przetwarzanie kognitywne przyniosą branży opieki zdrowotnej oszczędności w kwocie ponad 150 mld dolarów. Technologie te wykorzystywane są w opiece zdrowotnej głównie w celu rozwiązywania problemów związanych ze złożonością i wzrostem ilości danych medycznych. Realne korzyści płynące z rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję to między innymi zautomatyzowane przewidywanie chorób, personalizacja procesu leczenia, intuicyjne zarządzanie roszczeniami oraz zarządzanie łańcuchem dostaw w czasie rzeczywistym. Dla płatników, świadczeniodawców i firm farmaceutycznych jest to obietnica wyższej rentowności i utrzymania przewagi konkurencyjnej. Jednak tempo wdrażania tego typu rozwiązań w opiece zdrowotnej jest powolne ze względu na wyzwania strategiczne i technologiczne. Jak dotąd tylko 15-20% użytkowników końcowych aktywnie wykorzystuje sztuczną inteligencję do wprowadzania rzeczywistych zmian w sposobie świadczenia usług z zakresu opieki zdrowotnej.

AI in HC

Sztuczna inteligencja w obszarze technologii IT wykorzystywanych w opiece zdrowotnej pozwala wielu usługodawcom na stosowanie metod medycyny precyzyjnej opartych na integracji w czasie rzeczywistym danych genomowych, klinicznych, finansowych i behawioralnych pacjenta, w celu poprawy efektywności leczenia,” - podkreśla Koustav Chatterjee, Industry Analist działuTransformational Health w firmie Frost & Sullivan. „W celu uzyskania maksymalnego efektu, algorytmy sztucznej inteligencji uwzględniają również najnowsze wyniki badań naukowych i wytyczne regulacyjne przed zaleceniem zindywidualizowanych ścieżek leczenia dla pacjentów z grup wysokiego ryzyka i o wysokich kosztach leczenia. SI jest również wykorzystywana do przyspieszenia procesu kwalifikacji badań klinicznych oraz tworzenia planów profilaktycznych sugerujących leki opracowane w oparciu o wyniki badań naukowych. Lekarze pozostają jednak kluczowymi podmiotami decyzyjnymi i powinni być ostatecznym autorytetem w zakresie wszelkich planów opieki opartych na sztucznej inteligencji.”

W nowym badaniu Frost & Sullivan pt.: „Rynek sztucznej inteligencji – kluczowe obszary zastosowań dla rozwoju IT w opiece zdrowotnej. Prognoza do 2022 r.”, dokonano analizy kluczowych dostawców rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji i zawarto prognozy globalnych przychodów w głównych segmentach IT w opiece zdrowotnej, które wykorzystują sztuczną inteligencję do zwiększania funkcjonalności produktów. Ponadto dokonano w nim oceny konkurencyjności 10 kluczowych rynków, które wykorzystują sztuczną inteligencję w opiece zdrowotnej. Oczekuje się, że w latach 2018-2022 wartość tego rynku wzrośnie ogółem do 6,16 mld dolarów, przy łącznej rocznej stopie wzrostu (CAGR) na poziomie 68,55%.

W ciągu najbliższych trzech do pięciu lat obecny stan rzeczy ulegnie radykalnej poprawie. Demokratyzacja sztucznej inteligencji jest obecnie możliwa dzięki dużym firmom informatycznym, takim jak IBM Watson Health, Microsoft, Google, Philips, GE Healthcare, Amazon i Salesforce, które oferują efektywną cenowo infrastrukturę dla dostawców rozwiązań modułowych i specjalistycznych, starając się pomóc użytkownikom końcowym w precyzyjnej diagnostyce, leczeniu i monitorowaniu pacjentów oraz członków ich rodzin w ramach ciągłości opieki.

Obecnie Stany Zjednoczone są światowym ośrodkiem prac nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej ze względu na bardzo dobre wyniki tego kraju w zakresie siedmiu wskaźników zaawansowania (wskaźniki opracowane przez Frost & Sullivan): inwestycje, inkubator, infrastruktura, patenty, talenty, współpraca globalna i przyjęcie rozwiązań przez użytkowników końcowych. Chiny mają już ugruntowaną pozycję dominującą w obszarze sztucznej inteligencji, natomiast Japonia i Indie stopniowo przecierają ślady. Z kolei Europa ma trudności z wprowadzaniem pionierskich innowacji w zakresie sztucznej inteligencji ze względu na restrykcyjną politykę w zakresie ochrony danych.

Firmy informatyczne działające w branży opieki zdrowotnej, które chcą rozwijać swoją działalność, znajdą możliwości rozwoju w następujących obszarach:

- Wykorzystanie sztucznej inteligencji w obrazowaniu do diagnostyki różnicowej, co nie było możliwe w przypadku starszych systemów. Mogą one również identyfikować miejscowe ogniska choroby, wykorzystując możliwości inteligentnej oceny historycznych danych użytkowych z zakresu opieki zdrowotnej;

- Łączenie danych generowanych przez pacjentów z wynikami badań naukowych w celu opracowania spersonalizowanych możliwości leczenia;

- Wykorzystanie platform zarządzania cyklem dochodowym (revenue cycle management, RCM) opartych na sztucznej inteligencji, które płynnie współgrają z obecnym zestawem płatników usługodawcy i automatycznie dostosowują treści reklamacyjne na podstawie kryteriów kodowania i zwrotów każdego płatnika.

„Aby odnieść sukces, dostawcy usług IT dla sektora opieki zdrowotnej muszą opracować modele biznesowe oparte na sztucznej inteligencji, które przyniosą użytkownikom końcowym realne korzyści w postaci wymiernego zwrotu z inwestycji,” - zauważa Chatterjee. „Co ważniejsze, należy pamiętać, że dane generowane przez pacjentów, interpretowane przez platformy działające w oparciu o sztuczną inteligencję, zapewniają różnym podmiotom związanym z opieką zdrowotną wiele możliwości wykorzystania. Aby utrzymać dobrą pozycję na rynku, należy zapewnić w pełni świadomą zgodę pacjentów w połączeniu ze 100% zgodnością z rygorystycznymi przepisami w zakresie wykorzystania danych.”

Brak tagów