Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym

pirbinstytut.pl
Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym

Polski Instytut Rozwoju Biznesu ma zaszczyt zaprosić do udziału w XII edycji konferencji

Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym”

17 października 2018 w Warszawie
Udział bezpłatny, wymagana
rejestracja

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej, której celem jest zapobieganie, przygotowanie i reagowanie na zaistniałe sytuacje kryzysowe oraz usuwanie ich skutków, odbudowa infrastruktury i zniszczonych zasobów. Ważne jest opracowanie planów reagowania kryzysowego, które opisują kto, co i kiedy będzie robił, za pomocą jakich sił i środków i na jakiej podstawie prawnej.

Jak wygląda kooperacja służb ratunkowych i administracji publicznej?Jakie są podstawy prawne realizacji zadań zarządzania kryzysowego?Jakie są zasady opracowywania planów zarządzania kryzysowego?

Na te i wiele innych pytań odpowiedzą eksperci podczas konferencji.

Prelekcje poprowadzą:

 • mł. ogn. dr inż. Rafał Wróbel - Kierownik Zakładu Inżynierii Ciągłości Działania
  i Procesów Decyzyjnych, Szkoła Główna Służby Pożarniczej

  "Zdolność do zarządzania ryzykiem w świetle wytycznych Komisji Europejskiej"
  (Wystąpienie poświęcone zostanie wytycznym Komisji Europejskiej w zakresie zdolności do zarządzania ryzykiem postrzeganej, tj. umiejętności państwa członkowskiego lub jego regionów do zmniejszenia ryzyka, dostosowania się do ryzyka lub ograniczenia ryzyka,
  w szczególności jego skutków i prawdopodobieństwa klęski lub katastrofy zidentyfikowanego w przeprowadzonej przez to państwo lub regiony ocenie ryzyka
  do poziomu akceptowanego w tym państwie członkowskim.)
 • prof. dr hab. Juliusz Jakubaszko i dr Mateusz Paplicki - Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej
  "Medycyna ratunkowa jako element bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli w nagłym zagrożeniu"
 • płk w st. spocz. dr inż. Stanisław Kulczyński - Wykładowca Collegium Civitas, ekspert w Instytucie Bezpieczeństwa RESCON
  "Możliwości wykorzystania wojsk obrony terytorialnej (WOT) w likwidacji sytuacji kryzysowych"
 • mgr Adam Gorgol - Zakład Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny
  w Lublinie

Tematyka konferencji:

 • Systemy łączności, ostrzegania i powiadamiania ludności cywilnej o zagrożeniu
  przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii
 • Nowoczesny sprzęt wykorzystywany przez służby ratunkowe i mundurowe (mobilne systemy komputerowe, radiotelefony, monitory)
 • Bezpieczeństwo - publiczne, transportu, obiektów, danych
 • Organizacja i zasady funkcjonowania centrów zarządzania kryzysowego
 • Zadania i skuteczna komunikacja pomiędzy administracją, służbami ratunkowymi
  i mundurowymi
 • Współpraca ze środkami masowego przekazu
 • Bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń
 • Logistyka w zarządzaniu kryzysowym
 • Organizowanie pomocy medycznej i psychologicznej
 • Aspekty prawne

Spotkanie dedykujemy przedstawicielom jednostek samorządów terytorialnych, instytucji administracyjnych, centrów zarządzania kryzysowego, funkcjonariuszom służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej, osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo kraju i obywateli, specjalistom ds. zarządzania kryzysowego, ochrony infrastruktury krytycznej i bezpieczeństwa teleinformatycznego, koordynatorom zespołów ratownictwa medycznego, WOPR, TOPR, GOPR.

Lokalizacja: Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” S.A., ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

Czas trwania: 09.30 – 14:30

Uczestnikom zapewniamy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji
z Ekspertami.

* Firmy zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o kontakt z organizatorem.

Kontakt z organizatorem:

Martyna Mystkowska - Gibowicz
Młodszy specjalista ds. organizacji konferencji
mobile: +48/786 146 013
e-mail: martyna.gibowicz@pirbinstytut.pl

Brak tagów