Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

M.W. Trade „Przejrzystą Firmą 2008”

MedicalOnline | 2009-01-15

Firma M.W. Trade została uhonorowana certyfikatem „Przejrzysta Firma 2008” przyznawanym spółkom, które w swoim działaniu kierują się zasadą wiarygodności i uczciwości finansowej. Organizatorem konkursu jest firma Dun and Bradstreet Poland we współpracy z Getin Bankiem.

Podstawowym kryterium uczestnictwa w konkursie „Przejrzysta Firma 2008” jest publikacja w Monitorze Polskim B lub złożenie do KRS sprawozdania finansowego w postaci bilansu i rachunku zysków i strat za trzy ostatnie lata działalności. Otrzymanie wyróżnienia jest wyrazem wiarygodności i uczciwości finansowej, a dodatkowo zwiększa prestiż oraz konkurencyjność firmy na rynku.
„Tytuł Przejrzystej Firmy ma dla nas szczególne znaczenie przede wszystkim dlatego, że jako spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych podlegamy obowiązkowi informacyjnemu. Zobowiązuje nas to do prowadzenia jawnej polityki komunikacji z otoczeniem i zapewnienia pełnego dostępu do aktualnych informacji o finansach spółki. Jesteśmy przekonani, że przyznane wyróżnienie potwierdza naszą wiarygodność i zwiększa zaufanie w oczach inwestorów” - powiedział Rafał Wasilewski, prezes zarządu M.W. Trade.
Firma M.W. Trade konsekwentnie realizuje przyjętą strategię, której podstawowym założeniem jest zwiększanie portfela należności SP ZOZ. Zgodnie z polityką rozwojową, 12 stycznia 2009 roku spółka podpisała umowę w ramach programu Hospital Fund z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Wejherowie. Kontrakt obejmuje spłatę wierzytelności pomorskiej placówki medycznej, a jego wartość wynosi blisko 3,4 mln złotych.
W dniu 19 grudnia 2008 roku M.W. Trade – jako pierwsza spółka w historii warszawskiej giełdy – przeniosła swoje akcje z rynku regulowanego NewConnect na parkiet główny GPW.

 

MedicalOnline 15.01.09

Brak tagów