Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Szpital z Kenii zainteresowany pogłębieniem współpracy z MedApp

MedicalOnline.pl | 2018-04-13

Dzięki wolontariuszom ze stowarzyszenia Leczymy z Misją oraz systemowi CarnaLife, przebadano 150 pacjentów z kenijskiego szpitala w Kyeni. U 30 proc. z nich zdiagnozowano nieprawidłowości w pracy serca. Efekty działań spotkały się z dużym uznaniem lekarzy z tamtejszej placówki. Szerszej implementacji rozwiązań MedApp może pomóc refundacja.

- Za sprawą systemu CarnaLife wyniki badań EKG były na bieżąco weryfikowane przez lekarzy pracujących w Polsce oraz przez specjalistów przebywających na miejscu. Duże możliwości i funkcjonalność naszego systemu zostały docenione przez personel i zarząd szpitala Consolata w Kyenii, który jest zainteresowany dalszym wprowadzaniem rozwiązań MedApp w placówce – komentuje Mateusz Kierepka, prezes MedApp. 

W ramach projektu, prowadzonego przez stowarzyszenie Leczymy z Misją, do szpitala Consolata w miejscowości Kyeni, w prowincji Embu pojechał zespół studentów medycyny wraz z lekarzem specjalistą. Praca wolontariuszy miała na celu przeszkolenie pielęgniarek z zakresu obsługi aparatów EKG oraz lekarzy z zakresu interpretacji badania, przy wykorzystaniu sprzętu i oprogramowania CarnaLife. Efektem inicjatywy ma być przygotowanie gruntu do rozwoju diagnostyki kardiologicznej w tamtym regionie.  

Szpital Consolata jest dużym i ważnym lokalnym ośrodkiem zdrowia, posiadającym ponad 200 łóżek. Zapewnia podstawową opiekę medyczną w zakresie oddziałów: pediatrycznego, położniczego i internistycznego. W jego ramach działa także przychodnia oraz klinika dla pacjentów z HIV. Co istotne, placówka zmaga się z brakiem specjalistycznego sprzętu.

W konsekwencji część pacjentów, wśród których są także osoby z podejrzeniem zaburzeń kardiologicznych, przekazywana jest szpitalowi wyższej referencji w Embu (30 km od Kyeni), gdzie koszt przeprowadzenia badania EKG to 70 USD, zaś EKG uzupełnionego o echo serca to 130 USD. Dla większości chorych jest to cena zaporowa, tym samym nie ma szans na ich dalszą diagnostykę i leczenie.

Według danych z 2015 r. prewalencja (częstość występowania choroby) wirusa HIV w Kenii kształtuje się na poziomie 5,9 proc. Jednym z istotnych skutków zainfekowania wirusem jest zwiększone ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Bardzo często choroby kardiologiczne są pierwszą oznaką zakażenia wirusem i mogą nakierować lekarza na właściwą diagnozę. Biorąc pod uwagę te czynniki, pacjenci z tą dolegliwością wymagają szczególnej opieki kardiologicznej, gdzie badanie EKG jest podstawą.

Wprowadzenie badania EKG wspomaganego systemem CarnaLife miało kluczowe znaczenie dla poprawy jakości leczenia w szpitalu Consolata. Możliwość wykonywania badania na miejscu jest równoznaczna z brakiem konieczności wysyłania pacjentów do oddalonej placówki w Embu i narażania ich na ponoszenie dodatkowych kosztów. Kenijski system ubezpieczeń zdrowotnych (NHIF) zakłada bowiem możliwość refundacji diagnostyki prowadzonej w szpitalu w Kyenii.

- Wierzymy, że współpraca zawiązana ze szpitalem Consolata będzie kontynuowana. Refundacja badania EKG znacząco obniża barierę wejścia na ten rynek. Wyraźny niedobór lekarzy specjalistów w Kenii oraz dotychczasowe doświadczenia wolontariuszy z Leczymy z Misją sugerują, że rozwiązania telemedyczne mogą być jedynym sposobem na poprawę sytuacji służby zdrowia w Afryce – podsumowuje Kierepka.

Brak tagów