Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

UCK – pierwsi w branży, którzy zmieniają się na dobre/lepsze

MedicalOnline.pl | 2018-04-13

Rok 2018 dla Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku będzie okresem dużych zmian; najbardziej widoczną i odczuwalną dla pacjentów i pracowników będzie oddanie drugiej po Centrum Medycyny Inwazyjnej kluczowej inwestycji tzn. Centrum Medycyny Nieinwazyjnej.

Niemniej jednak jest to dopiero początek szerszych zmian, które zostały zaplanowane na lata; kolejną zmianą w kolejce było określenie wyrazistej, spójnej identyfikacji wizualnej marki i komunikacji. Nowoczesny szpital oprócz znakomitej infrastruktury i doskonale wykwalifikowanego personelu jest także miejscem, które sprawnie komunikuje się ze swoim otoczeniem, co UCK wprowadza w życie jako pierwsza publiczna placówka medyczna w Polsce.

Mając na uwadze fakt, że gdańskie Uniwersyteckie Centrum Kliniczne to kluczowa placówka medyczna w regionie i jeden z największych szpitali w Polsce, postanowiliśmy pomóc UCK zadbać o profesjonalne zmiany dotykające obszarów marki, przekazu i narzędzi komunikacji. Głównym celem tych działań jest usprawnienie i uspójnienie komunikacji między marką a różnymi jej interesariuszami, czyli pacjentami, pracownikami czy mieszkańcami regionu. Z globalnego punktu widzenia wartością całego procesu jest także wzbogacenie ich interakcji z marką o przyjazne i użyteczne narzędzia jak strona www, materiały informacyjne, formularze a w przyszłości – o planowany system oznakowania terenu szpitala.

Za pomocą nowego sposobu komunikacji i nowych narzędzi chcemy pokazać UCK jako miejsce dające poczucie bezpieczeństwa i zaufania. W oczach odbiorców marki chcemy zbudować wizerunek szpitala, który jest liderem w regionie, nowoczesny, z największą ofertą na rynku oraz przede wszystkim otwartego na pacjenta i jego potrzeby.

Niemalże od podstaw zbudowaliśmy nowy system komunikacyjny marki. Nowa komunikacja to przede wszystkim dostępność. Sposób budowania materiałów czy dobór środków graficznych nacechowane jest otwartością na człowieka, przyjaznością i czytelnością. Pokazujemy UCK jako centrum, miejsce w którym koncentruje się człowiek – a dokładniej pacjent, jego potrzeby i troski – zdrowie oraz nauka.

Nowy znak wyraźnie zerwał z dotychczasową, tradycyjną symboliką kielicha Hygei. W oparciu o analizę wizerunkową szpitali w Polsce, przeglądu inspiracji ze świata oraz potrzeb komunikacyjnych przyjęliśmy rozwiązanie minimalistyczne, współczesne, jak również użyteczne. Znak w wersji podstawowej składa się z akronimu UCK oraz jego rozwinięcia. Charakterystyczną cechą logo są łagodne, zaokrąglone krawędzie liter. Znak występuje zawsze w wersji monochromatycznej, co oznacza, że zarówno sygnet jak i logotyp są zawsze tego samego koloru. Akronim UCK spełnia funkcję sygnetu – zawiera delikatny zabieg graficzny w postaci negatywowego symbolu krzyża, co buduje unikalny charakter znaku i łatwo identyfikuje markę ze służbą zdrowia. W oparciu o znak podstawowy stworzyliśmy także prosty do zarządzania i powielania system znaków dla wszystkich klinik. Podstawowym kolorem marki jest turkus; paletę kolorystyczną uzupełniają granat, biel oraz szarość. Turkus to podstawowy kolor, w którym występuje logo UCK i stanowi on również kolor wiodący w przypadku linii wizualnej. Kolorystyka nawiązuje do barwy przypisanej budynkom UCK, jak również odzwierciedla medyczny charakter marki.

Zaprojektowaliśmy również linię wizualną, która stanowi kontynuację idei zawartej w logo. Podstawą dla wyglądu dalszych materiałów jest typografia wywodząca się z logotypu oraz konsekwentnie stosowana, zdecydowana paleta kolorystyczna. Motyw graficzny nawiasu jest graficznym nawiązaniem do idei centrum oraz elementem wspomagającym spójną komunikację wizualną . Jego podstawowa forma wynika z kształtu krzyża zawartego w logo. Dopasowany do formatu przybiera różne rozmiary i zaczyna pełnić funkcję ramy graficznej.

Dodatkowo na potrzeby nowego brandingu stworzyliśmy system ikon zaprojektowany w oparciu o charakterystyczne cechy logo. Zbudowane są one z jednej grubości linii i zawierają analogiczne zaokrąglenia oraz prostokątny charakter form.

Elementem zmian są także same narzędzia komunikacyjne. Nowa, użyteczna i dostosowana do urządzeń mobilnych strona ma stać się podstawowym źródłem informacji o szpitalu. Dzięki niej pacjenci mogą m.in. zebrać informacje na temat pobytu w szpitalu czy hospitalizacji. Moduł z interaktywną mapą pozwoli natomiast znaleźć odpowiednią klinikę czy inny punkt na terenie szpitala. Na uwagę zasługuje również ustandaryzowanie opisów wszystkich klinik; w jednym miejscu przedstawiamy kadrę, specyfikę oraz usługi poszczególnych oddziałów. Nowa strona pozwoli również na wyszukiwanie lekarzy.  Oprócz strony internetowej zmianom ulegną inne materiały stosowane w komunikacji przez szpital, m.in. foldery, plakaty , akcydensy czy druki (np. druk wypisu ze szpitala).

 

Brak tagów