Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”

MedicalOnline.pl | 2018-02-21
Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”

Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” (IPCZD) to jeden z największych szpitali pediatrycznych w Polsce, leczący najciężej chore dzieci z całego kraju. Placówka pełni podwójną rolę: instytutu naukowego podległego bezpośrednio Ministerstwu Zdrowia, oraz wysokospecjalistycznego szpitala. Podczas 40 lat swojego istnienia IPCZD regularnie otrzymuje za swoją działalność szereg nagród oraz wyróżnień, a podczas ostatniej oceny parametrycznej jednostek naukowych otrzymał najwyższą kategorię A+. Obecnie dyrektorem placówki jest  dr hab. n. med. Małgorzata Syczewska.

Historia powstania Centrum Zdrowia Dziecka sięga lat 60-tych XX wieku, kiedy to pisarka Ewa Szelburg-Zarembina zaproponowała upamiętnienie wszystkich dzieci zabitych podczas II Wojny Światowej  poprzez budowę pomnika - szpitala pediatrycznego.

„(…) Niech świadectwo o ich bohaterstwie i cierpieniu nie będzie tylko CZĄSTKĄ MAŁĄ OGÓLNEJ NARODOWEJ CZCI. Należy im się wyraz pamięci trwałej OSOBNY, WYŁĄCZNY.” - Ewa Szelburg – Zarembina

Budowa ze składek społecznych pomnika w postaci szpitala była na owe czasy nowatorską ideą (nie mającą precedensu w świecie) upamiętniającą bohaterstwo i cierpienie dzieci podczas II Wojny Światowej.

16 marca 1976 r. prof. Maria Goncerzewicz została powołana na stanowisko dyrektora Pomnika–Szpitala Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Nominacje odebrała z rąk Ministra Zdrowia prof. Mariana Śliwińskiego. Prof. Maria Goncerzewicz- jako dyrektor Centrum Zdrowia Dziecka - pełniła swe funkcje przez ponad 14 lat (marzec 1976-październik 1990).

15 października 1977 w obecności dyrektora- prof. Marii Goncerzewicz, powitano uroczyście pierwszych 40 pacjentów. W ciągu pierwszych 5 lat działalności Centrum Zdrowia Dziecka przyjęto 144 808 małych pacjentów. Centrum od pierwszych dni funkcjonowania obejmowało swoją działalnością cały kraj, przyjmując również dzieci spoza jego granic, pełniło funkcję wysokospecjalistycznego szpitala dziecięcego, ośrodka naukowo-badawczego i szkoleniowego.     

Aktualnie IPCZD liczy 602 łóżka, w tym 150 łóżek chirurgicznych i 42 łóżka zapewniające intensywną opiekę medyczną. W ostatnich latach IPCZD leczy rocznie około 40 tys. dzieci w oddziałach stacjonarnych, około 40 tys. dzieci w oddziałach dziennych, udziela 170 tys. porad ambulatoryjnych, wykonywanych jest rocznie 12 tys. badań w znieczuleniu ogólnym i około 7 tys. dużych zabiegów operacyjnych.

Centrum Zdrowia Dziecka jest jednym z największych ośrodków transplantacji narządów u dzieci na świecie oraz jedyną tego typu placówką w Polsce. Szpital ma na koncie niemal 1600 zrealizowanych transplantacji nerek, wątroby, jelita i serca, wykonując między 70 a 90 przeszczepów narządów rocznie.

CZD przeprowadziło największą liczbą pionierskich w skali kraju zabiegów medycznych, ratujących zdrowie i życie małych pacjentów.  W Centrum zrealizowane zostało pierwsze wszczepienie sztucznej komory serca (2012 rok) oraz pierwszy przeszczep serca (2014 rok). W Klinice Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów przeprowadzono także: pierwszą transplantację wątroby w Polsce (1990 r.), przeszczepy rodzinne wątroby (pierwszy w 1999 r.), pierwszy w Polsce skojarzony przeszczep wątroby i nerki (2000 r.) oraz jednoczasowy przeszczep wątroby, jelita cienkiego, dwunastnicy i trzustki (2001 r. -  był to równocześnie pierwszy w Polsce przeszczepem jelita).

Poza podstawową działalnością medyczną, Centrum prowadzi również badania oraz projekty naukowe i szkoleniowe. Od 1992 r. należy do Polskiej i Europejskiej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie. CZD uzyskało w 1995 roku status prawny jednostki badawczo-rozwojowej. Część naukowo–badawcza to m.in. 9 zakładów i 40 pracowni. Natomiast od 2008 r. Centrum rekomendowane jest przez Ministra Zdrowia do koordynowania działań w ramach Polskiej Sieci Badań w Pediatrii.

W Klinice Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych, prowadzony jest jedyny w kraju program skriningu selektywnego w kierunku wrodzonych wad metabolizmu oraz monitoring programów lekowych w chorobach lizosomalnych (enzymatyczna terapia zastępcza). Zakład Genetyki Medycznej jako jedyny w Polsce dysponuje kompleksową diagnostyką przed– i pourodzeniową zespołu Smitha, Lemlego i Opitza (w tym bezinwazyjną). CZD jest pierwszym i na razie jedynym ośrodkiem w Polsce stosującym miejscową chemioterapię dotętniczą (Melphalan podawany do tętnicy ocznej), to najnowsza i wysoce skuteczna metoda leczenia siatkówczaka, dostępna w niewielu ośrodkach na świecie.

Brak tagów