Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Rola inżyniera medycznego w ochronie zdrowia

MedicalOnline.pl | 2018-01-05
Rola inżyniera medycznego w ochronie zdrowia

W dniu 16 marca o godzinie 15.00 podczas targów SALMED w Poznaniu, odbędzie się konferencja poświęcona roli inżyniera medycznego w ochronie zdrowia. Wydarzenie organizowane przez przedstawicieli magazynu Inżynier i Fizyk Medyczny skierowane jest do kadry zarządzającej placówkami służby zdrowia a jego celem jest zainteresowanie jej wykorzystaniem specjalistów w nowoczesnej organizacji zarządzania wyposażeniem aparaturowym placówek służby zdrowia.

Udział w konferencji zapewni uzyskanie informacji dotyczących aktualnego stanu wykorzystania potencjału zawodowego specjalistów w dziedzinie inżynierii medycznej w rożnych krajach i sytuacji w Polsce na tym tle.

W ramach konferencji zostaną poruszone zagadnienia takie jak:

  • kształcenie specjalistów inżynierii medycznej w różnych krajach oraz ich pozycja zawodowa w ochronie zdrowia;
  • aktualny stan legislacyjny dotyczący zawodu inżyniera medycznego;
  • program specjalizacji zawodowej;
  • miejsce inżyniera medycznego w aktualnym systemie ochrony zdrowia;
  • koncepcje rozwiązań wykorzystania specjalistów w placówkach służby zdrowia dla podniesienia poziomu jakości usług, bezpieczeństwa stosowania aparatury, optymalizacji zarządzania wyposażeniem aparaturowym (aspekt ekonomiczny).

Inżynieria medyczna jest specjalizacją zawodową mającą zastosowanie w ochronie zdrowia w obrębie inżynierii biomedycznej i zajmuje się wszystkimi aspektami urządzeń, wyposażenia, systemów i ogólnie technologii i środków technicznych stosowanych w szpitalach i innych placówkach służby zdrowia. W Polsce zawód inżyniera medycznego jest klasyfikowany, jako zawód mający zastosowanie w medycynie i podlega procedurom specjalizacji. Inżynieria medyczna wymaga kształcenia specjalistów odpowiedzialnych za kontrolowanie, serwisowanie oraz zarządzanie sprzętem medycznym w jednostkach ochrony zdrowia.

Rola inżyniera medycznego polega na bieżącej i długofalowej ocenie oraz nadzorze procesu eksploatacji aparatury medycznej, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości i bezpieczeństwa użytkowania aparatury, a także planowania rozwoju aparaturowego placówki służby zdrowia, doskonalenia lub jej wymiany w odpowiednim czasie. Rola inżynierów medycznych obejmuje szkolenie i nadzór nad pracą techników i laborantów obsługujących sprzęt medyczny, prowadzenie lub udział w przeglądach i audytach prowadzonych zgodnie z przepisami oraz konsultacje w zakresie eksploatacji aparatury dla lekarzy, administratorów i działu IT. Inżynierowie medyczni powinni również śledzić rozwój rynku aparatury medycznej i znać aktualne oferty producentów zarówno w zakresie aparatury jak i akcesoriów, aby pełnić rolę eksperta w kreowaniu i realizacji koncepcji kompleksowego wyposażenia aparaturowego szpitala.

Inżynierowie medyczni spełniają rolę pomostu pomiędzy twórcami technologii i aparatury medycznej a ich użytkownikami – personelem medycznym. Pozycja zawodowa inżynierów medycznych w ochronie zdrowia wymaga również wiedzy i umiejętności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania aparatury w procedurach medycznych, planowania, dokonywania analiz kosztów, znajomości przepisów i współpracy w zespole interdyscyplinarnym.

Serdecznie zapraszamy!Wejście na konferencję w ramach zakupionego biletu na targi Salmed.

Brak tagów