Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Pielęgniarstwo polskie, europejskie, światowe”

MedicalOnline.pl
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Pielęgniarstwo polskie, europejskie, światowe”

Przyszłość pielęgniarstwa to jeden z najważniejszych tematów w kraju – wg danych z CRPiP w Polsce na koniec 2016 roku zarejestrowanych było 288 tys. pielęgniarek, z czego aż 69,5% jest w wieku powyżej 45 lat . Problem wymiany pokoleniowej będzie się pogłębiać, ponieważ zbyt mało młodych osób podejmuje pracę w zawodzie, aby zastąpić odchodzący personel. Dlatego bardzo istotne jest prowadzenie dialogu o sposobach naprawienia obecnej, dramatycznej sytuacji. Doskonałą okazją do tego będzie – organizowana przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pielęgniarstwo polskie, europejskie, światowe”, gdzie na 6 sesjach tematycznych przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, NFZ, pielęgniarki, położne, nauczyciele akademiccy i kierownicy podmiotów leczniczych będą rozmawiać nt. przyszłości branży.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pielęgniarstwo polskie, europejskie, światowe” odbędzie się 9-10 października 2017 r. w AIRPORT Hotel Okęcie przy ul. 17 stycznia 24 w Warszawie.

„Współczesne pielęgniarstwo stoi przed szeregiem wyzwań – od kryzysu w branży, zbyt niskich zarobków w zawodzie, przez starzejące się społeczeństwo, po adaptację do coraz szybciej postępujących zmian technologicznych. Wszystko to wymaga opracowania jasnej i wyraźnej strategii działania. Przy jej tworzeniu musimy bazować na własnych doświadczeniach oraz korzystać z wiedzy i rozwiązań wypracowanych w innych krajach na świecie. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pielęgniarstwo polskie, europejskie, światowe” to doskonała okazja, aby w szerokim gronie ekspertów poważnie porozmawiać o sytuacji pielęgniarek i zastanowić się jak przywrócić godność i prestiż zawodu” – mówi Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Obszary tematyczne, które będą poruszane na konferencji:

  • Zarządzanie opieką zdrowotną – rozwiązania systemowe
  • Zharmonizowane kształcenie pielęgniarek i położnych w UE
  • Standardy praktyki klinicznej w pielęgniarstwie
  • Nowe oblicza starzejącej się Europy – rola pielęgniarek i położnych w opiece senioralnej
  • Koordynowana podstawowa opieka zdrowotna – miejsce i rola pielęgniarki i położnej
  • Profilaktyka współczesnych form uzależnień
  • Komunikacja interpersonalna w pielęgniarstwie

O konieczności prowadzenia ciągłego dialogu na temat sytuacji pielęgniarek w Polsce świadczą dane nt. branży – na 1 tys. mieszkańców średnio przypada jedynie 5,2 pielęgniarki i położnej, natomiast wskaźnik ten w Unii Europejskiej wynosi 9,8. Dodatkowo, niski jest odsetek osób, które – po ukończeniu studiów na kierunkach pielęgniarskich – wystąpiły do Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych po prawo wykonywania zawodu. Stanowią one jedynie 46,7% ogółu absolwentów studiów – na 21,07 tys. osób, które ukończyły w tej dziedzinie studia I i II stopnia jedynie 4,02 tys. zwróciło się do Okręgowych Izb po prawo wykonywania zawodu .

Międzynarodową Konferencję Naukową „Pielęgniarstwo polskie, europejskie, światowe” – obok dyskusji na ważne tematy związane z branżą pielęgniarską – to także okazja do poszerzenia wiedzy akademickiej. W trakcie dwudniowego spotkania poruszane będą także zagadnienia naukowe – jednym z nich będzie wykład inauguracyjny Prof. dr hab. n. med. Janusza Książyka. Wygłosi on prelekcję nt. „Kto miał rację: Jean-Baptiste Lamarc czy Charles Darwin?”

„W pracy Wadhwa PD  autorzy podkreślili, że rozwój we wczesnym okresie życia jest krytycznie wrażliwy dla niewystarczającego żywienia i innych czynników środowiskowych, prowadząc do trwałych zmian w rozwoju i wpływu na zdrowie w późniejszym życiu. Warunki środowiskowe płodu wpływają na jego biologię i zdrowie także w życiu pozamacicznym. Jest to proces określany jako ‘rozwojowe programowanie chorób wieku dorosłego’. Jednocześnie trzeba pamiętać, że wysoka podaż białka u niemowląt może przyczyniać się do otyłości. A zatem wczesne programowanie metaboliczne jest wynikiem stymulacji pokarmowej lub niedoborów podczas krytycznych okresów rozwoju” – mówi Prof. dr bab. n. med. Janusz Książyk, kierownik Kliniki Pediatrii Żywienia i Chorób Metabolicznych w Instytucie Centrum Zdrowia Dziecka.

Prof. dr hab. n. med. Janusz Książyk jest autorem publikacji związanych tematycznie z gastroenterologią dziecięcą i żywieniem oraz wielu rozdziałów w podręcznikach oraz doniesień na kongresach. Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii Dziecięcej, Hepatologii i Żywienia (ESPGHAN), Europejskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego i Metabolizmu (ESPEN). Obecnie jest prezesem zarządu Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci. Jest kierownikiem Kliniki Pediatrii Żywienia i Chorób Metabolicznych w Centrum Zdrowia Dziecka. W 2007 roku Prezydent RP nadał mu tytuł naukowy profesora nauk medycznych.

Brak tagów