Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Po spotkaniu w KPRM: rząd gotowy na zmiany w onkologi

MedicalOnline.pl | 2017-09-20

Podczas spotkania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zapowiedziano powstanie sieci ośrodków referencyjnych, przygotowanie analizy kosztów zmian dostosowania schematu leczenia refundowanego do wytycznych międzynarodowych towarzystw naukowych oraz wdrożenie rozwiązań, które pozwolą monitorować skuteczność opieki w ośrodkach oraz opinię pacjentów. Dostrzegamy szanse na realizację obietnicy, którą otrzymaliśmy od Pani Premier Beaty Szydło w trakcie rozmowy przed wyborami – podsumowuje Agata Polińska, Wiceprezes Fundacji Onkologicznej Alivia.

15 września odbyło się spotkanie pomiędzy przedstawicielami Fundacji Onkologicznej Alivia oraz szefową KPRM Beatą Kempą i wiceministrem zdrowia Markiem Tombarkiewiczem. Rozmowa dotyczyła najważniejszych wyzwań w polskiej onkologii. Omówiliśmy m.in. kwestię bardzo ograniczonej dostępności leków onkologicznych w Polsce, możliwość wprowadzenia świadczeń kompleksowych, wdrażanie systemu zarządzania w oparciu o dane oraz możliwość włączenia edukacji zdrowotnej do szkół – mówi Agata Polińska, i dodaje – Jestem zbudowana słowami Pani Minister Beaty Kempy, która rozumie w jak trudnej sytuacji znajduje się pacjent onkologiczny i jakiej pomocy ze strony państwa potrzebuje. Cieszy także otwartość Pana Ministra Tombarkiewicza, który przedstawił spójną wizję zmian polskiej onkologii.

Resort zdrowia pracuje obecnie nad wieloma rozwiązaniami, które są zbieżne z postulatami środowisk pacjenckich. Po pierwsze, toczą się prace nad świadczeniem kompleksowego leczenia raka piersi, którego wdrożenie jednak kilkukrotnie przekładano. Pacjenci wspólnie z ekspertami już zapowiadają prace nad kolejnymi podobnymi rozwiązaniami. Ich wprowadzenie pozwoliłoby wyłonić sieć wyspecjalizowanych ośrodków, które oferowałyby odpowiednią opiekę. Po drugie, niebawem do konsultacji społecznych trafi projekt ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta, która umożliwi uzależnienie finansowania opieki od efektywności i bezpieczeństwa w poszczególnych ośrodkach. Podczas spotkania w KPRM zapowiedziano, że system ten będzie uwzględniać monitorowanie opinii pacjentów. Po trzecie, pod koniec roku Minister Zdrowia podejmie decyzję czy w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych sfinansować tworzenie rejestrów klinicznych w onkologii, zgodnie z rekomendacją ekspertów, popieraną przez organizacje wspierające pacjentów onkologicznych.

Nie wszystkie problemy jednak zostały dostrzeżone przez resort zdrowia. Jak dotąd wciąż nie zaproponowano rozwiązania problemu wyjątkowo ograniczonej dostępności leków onkologicznych w Polsce. Jak wynika z raportu Fundacji z marca br. ponad połowa leków rekomendowanych przez międzynarodowe towarzystwa naukowe nie jest w ogóle dostępna dla polskich pacjentów. Kolejne 20-30% jest dostępna z ograniczeniami. Ostatnie pozytywne decyzje refundacyjne, chociaż korzystne dla pacjentów, nie zmieniają całego obrazu, w szczególności wobec przedłużania się prac nad nowelizacją ustawy refundacyjnej oraz dokumentem strategicznym polityki lekowej państwa. Pani Minister poprosiła resort zdrowia o przygotowanie analizy jaki byłby koszt dostosowania list refundacyjnych do wytycznych towarzystw naukowych. Liczymy, że kolejnym krokiem będzie określenie ścieżki dojścia do tego stanu, krok po kroku – mówi Agata Polińska.

Brak tagów