Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

NIPiP apeluje o godziwe płace minimalne w służbie zdrowia

MedicalOnline.pl | 2017-09-13
NIPiP apeluje o godziwe płace minimalne w służbie zdrowia

Zofia Małas, Prezes NRPiP

NIPiP apeluje o godziwe płace minimalne w służbie zdrowia

W sierpniu 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Ustawa została przyjęta pomimo zgłaszanych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych – poprawek kluczowych dla zachowania godności zawodu. Przyjęty projekt zakłada krzywdzące stawki wynagradzania pielęgniarek i położnych oraz w zbyt małym stopniu różnicuje osoby podnoszące kwalifikacje zawodowe. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych podejmuje dalsze działania – w tym wystosowanie stanowiska do Ministerstwa Zdrowia – w celu nowelizacji obowiązującej ustawy, aby uatrakcyjnić zawody m.in. przez zapewnienie godziwego wynagrodzenia wszystkim pielęgniarkom i położnym.

Zgodnie z zapisami ustawy przyjęte minimalne progi wynagrodzenia kształtują się w następujący sposób:

  • Pielęgniarka lub położna z tytułem magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, ze specjalizacją – 1,05 przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze gospodarki narodowej
  • Pielęgniarka albo położna, ze specjalizacją – 0,73 przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze gospodarki narodowej
  • Pielęgniarka albo położna, bez specjalizacji – 0,64 przeciętnego wynagrodzenia brutto w  sektorze gospodarki narodowej

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych opiniowała ustawę i odrzuciła ją w całości, jednak na etapie przyjęcia przez Sejmową Komisję Zdrowia, NRPiP wniosła swoje uwagi na posiedzeniu Senackiej Komisji Zdrowia, na którym zgodnie ze stanowiskiem wnoszono o zmianę wskaźników i usytuowanie pielęgniarki i położnej z tytułem magistra, m.in. dotyczących płac w poszczególnych grupach zawodowych zgodnie ze stanowiskiem, że podnoszenie kwalifikacji powinno być właściwie wynagradzane:

  • pielęgniarki i położnej – w wysokości 0,74 przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze gospodarki narodowej
  • pielęgniarki i położnej z tytułem magistra lub specjalisty w danej dziedzinie – w wysokości 1 przeciętnego wynagrodzenia brutto  w sektorze gospodarki narodowej
  • pielęgniarki i położnej z tytułem magistra i specjalisty w danej dziedzinie – w wysokości 1,05 przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze gospodarki narodowej

„Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych pozostaje w zainteresowaniu Naczelnej Rady od momentu skierowania go do konsultacji publicznych. Naczelna Rada kilkakrotnie wyrażała swoje stanowisko w odniesieniu do ustawy jeszcze będącej w fazie projektu, czy to w sposób oficjalny w ramach konsultacji publicznych, czy też w sposób mniej formalny za pomocą kontaktów z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia. Interweniowaliśmy także podczas bezpośredniego spotkania z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Panem Andrzejem Dudą. Mimo, że ustawa została przyjęta w brzmieniu niekorzystnym dla naszego środowiska w Polsce, bez zgłaszanych poprawek, nie spoczniemy w działaniach mających na celu poprawę sytuacji zawodu. Pracujemy obecnie nad strategią dla pielęgniarstwa i podejmiemy wszelkie działania mające na celu poprawę jakości pracy i płacy w zawodzie, a także stanu pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Zawód pielęgniarki i położnej powinien odzyskać godność” – mówi Zofia Małas, prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Należy podkreślić, że według danych z CRPiP w 2020 r. zabraknie w Polsce 80 tysięcy wykwalifikowanych pielęgniarek i położnych do opieki nad pacjentami . Rośnie średnia wieku dla pielęgniarek i obecnie wynosi 51 lat, natomiast dla położnych 48,9. W tej sytuacji w sposób szczególny należy zadbać o zachęty do podejmowania pracy w zawodzie, a jedną z nich są godziwe warunki wynagrodzenia.

„Nowa ustawa o płacach minimalnych w zawodach medycznych jest niepokojąca z jeszcze jednego powodu. Polskie pielęgniarstwo się starzeje! Obecnie niemal 70% aktywnych zawodowo pielęgniarek i położnych jest w wieku powyżej 45 lat, a zastępowalność w zawodzie jest niezwykle niska. Praca w zawodzie jest trudna, wymaga ustawicznego i specjalistycznego kształcenia, ale daje także wiele satysfakcji. Problem w tym, że nawet największa satysfakcja zawodowa nie zrekompensuje w pełni lat kształcenia i trudu codziennej pracy. Dlatego właśnie pracujemy obecnie nad strategią dla pielęgniarstwa i będziemy podejmować dalsze działania w kwestii płac pielęgniarek i położnych. Stoimy na stanowisku, że zachęty finansowe i wynagradzanie za doskonalenie zawodowe to najwłaściwsza droga w kontekście przywrócenia należytego szacunku i godności zawodu” – dodaje Zofia Małas, prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Brak tagów