Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Finansowanie wydatków w sektorze medycznym – przegląd możliwości

MedicalOnline.pl | 2017-10-02
Finansowanie wydatków w sektorze medycznym – przegląd możliwości

Z tego opracowania dowiesz się:

- Jakie narzędzia finansowe są dedykowane dla branży medycznej?

- Jakie są warunki uzyskania kredytu lub pożyczki?

- Czy leasing jest najbardziej opłacalną formą finansowania zewnętrznego?

- Jakie są zalety konsolidacji w grupy zakupowe?

- Gdzie można starać się o dofinansowanie inwestycji?

- Na czym polega pomoc niebankowych instytucji finansowych specjalizujących się we współpracy z sektorem medycznym?

Finansowanie wydatków w sektorze medycznym – przegląd możliwości

Nakłady na opiekę medyczną i wyposażenie placówek ochrony zdrowia w Polsce rosną z roku na rok. Ma to związek przede wszystkim z dynamicznym rozwojem prywatnego sektora medycznego oraz z możliwością uzyskania dodatkowych środków z wielu źródeł – to przede wszystkim dofinansowania unijne oraz współpraca z instytucjami niebankowymi zajmującymi się finansowaniem placówek ochrony zdrowia. Jak pozyskać fundusze na inwestycje? Jakie możliwości oferuje rynek?

Wydatki na opiekę medyczną w Polsce nadal należą do najniższych w Europie. To się zmienia, co szczególnie widać w prywatnym sektorze medycznym. Ma to przede wszystkim związek z możliwością uzyskania dodatkowych środków na inwestycje i zakupy z funduszy unijnych oraz na pomoc ze strony instytucji finansowych działających w sektorze medycznym. Szacuje się, że szczególnie 2016 rok będzie ważny dla rozwoju placówek medycznych, a to ze względu na fakt, że zbliża się data dostosowania placówek do wymogów unijnych.

Innym ważnym czynnikiem jest rosnąca konkurencyjność w sektorze prywatnych usług medycznych. Polacy mają coraz większą świadomość zdrowotną, chętnie także korzystają z prywatnych szpitali i gabinetów, zwracają też uwagę na jakość i możliwości diagnostyczne sprzętu, zakres usług placówki i poziom obsługi. Placówki medyczne muszą się zmieniać, aby nadążyć za dynamicznie rozwijającym się rynkiem. Nowe technologie i lepszy sprzęt to przede wszystkim gwarancja coraz wyższego poziomu diagnostyki i leczenia, co ma także ogromne znaczenie w walce o klienta.

Nie da się jednak ukryć, że modernizacja lub inwestycje w placówkach opieki medycznej wiążą się z ogromnymi kosztami, często przekraczającymi ich możliwości finansowe. Jednak mimo trudnej sytuacji, przy stale rosnących kosztach działalności i przy problemach z kontraktowaniem umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, osoby zarządzające placówkami potrafią znaleźć fundusze na finansowanie inwestycji i bieżącej działalności. Pomocny w tym jest szybko rozwijający się rynek narzędzi finansowych dedykowanych sektorowi medycznemu. Możliwości pozyskania środków jest coraz więcej: kredyt, pożyczka, dotacje unijne, leasing, konsolidacja lub organizacja w grupy zakupowe. Coraz większego znaczenia nabierają także instytucje pozabankowe specjalizujące się w finansowaniu sektora medycznego i w zarządzaniu jego zasobami.

Jakie czynniki mają wpływ na wybór narzędzia finansowego?

Kredyt, pożyczka, dofinansowanie – które z proponowanych narzędzi będzie najlepiej dopasowane do specyfiki placówki? A które będzie najbardziej opłacalne? Na decyzję o wyborze właściwego rozwiązania ma wpływ wiele czynników, najważniejsze z nich to: przedmiot inwestycji, sytuacja finansowa placówki, podjęte zobowiązania oraz możliwość zabezpieczenia planowanych inwestycji.

Placówki z sektora medycznego zwykle swoje starania o dodatkowe środki rozpoczynają od rozmowy z bankami, ponieważ w większości przypadków oferują one najlepsze warunki finansowania. Szpitale, przychodnie i gabinety najczęściej korzystają z kredytów inwestycyjnych, zakupów na raty i pożyczek, ponieważ są to narzędzia najkorzystniejsze pod względem ponoszonych kosztów finansowania. Jednak aby uzyskać kredyt inwestycyjny, trzeba uzyskać poręczenie organu założycielskiego oraz zaangażować go w realizowany projekt. Banki raczej niechętnie patrzą na zabezpieczenia w postaci zastawu lub przewłaszczenia na finansowanej inwestycji czy cesji środków zakontraktowanych z NFZ-em. Podobnie uzyskanie środków finansowych na takie inwestycje, jak: prace budowlane czy rozbudowa sieci informatycznej, nie będzie prostym zadaniem, ponieważ banki nie chcą się angażować w projekty, które trudno zabezpieczyć.

Praktyka pokazuje, że trudne jest uzyskanie wsparcia finansowego od banków, ponieważ nie mają one zaufania do podmiotów z sektora medycznego, ponadto transakcje te objęte są dużym ryzykiem ze względu na problematyczny system rozliczeń z NFZ-em. Dlatego rozpoczynając rozmowy z bankiem, warto wcześniej przygotować dobry biznesplan, zgromadzić pewne zasoby do realizacji projektu oraz postarać się o zabezpieczenie przynajmniej nieznacznie przekraczające wielkość inwestycji.

Kredyty dla sektora medycznego

Szpital lub inna placówka medyczna może uzyskać kredyt zarówno na zakup sprzętu, jak i na inwestycje w modernizację lub rozbudowę placówki. Poza wspomnianym już kredytem inwestycyjnym, banki oferują także wsparcie w postaci kredytów odnawialnych i w rachunku bieżącym. Jeśli placówka zdecyduje się na kredyt w rachunku bieżącym, wówczas główna kwota potrącana jest z wpływów. Przy kredytach odnawialnych zwykle spłata zadłużenia ma miejsce na koniec okresu rozliczeniowego (np. po roku kredytowania).

Jakie są koszty kredytów dla placówek medycznych? Składają się na nie przede wszystkim marża banku za uruchomienie kredytu (dostępu do środków) w wysokości 0,5-1% jego wartości oraz późniejsze odsetki (ich sposób naliczania i wysokość najczęściej ustalane są indywidualnie). Często bank wymaga zabezpieczenia w postaci poręczenia organu założycielskiego lub cesji środków z NFZ-u. Niektóre banki wymagają także wpłacenia zwrotnej kaucji w wysokości ok. 2-3 miesięcznych rat kredytu, a jeśli placówka jest zadłużona, wówczas bank dodatkowo może zabezpieczyć się przez ustanowienie hipoteki na nieruchomości lub zastawu na sprzęcie medycznym.

Leasing medyczny

Leasing jest popularną formą finansowania, jednak nie dla wszystkich podmiotów z sektora medycznego jest opłacalny. Jest wykorzystywany zarówno przez lekarzy i małe gabinety, jak i przez duże przedsiębiorstwa, ponieważ umożliwia on zakup sprzętu i wyposażenia bez potrzeby angażowania własnych środków finansowych. Pamiętajmy jednak, że to narzędzie jest korzystne kosztowo dla placówek, które mogą rozliczać podatek vat oraz dla tych, które mają potrzebę optymalizacji podatkowej. Ma także ono swoje ograniczenia – leasing można uzyskać na zakup sprzętu, samochodów, komputerów czy mebli, jednak bardzo trudno go dostać na realizację prac budowlanych, wyposażenie w drobny sprzęt czy na informatyzację.

Na początku warto rozważyć wybór między leasingiem finansowym a operacyjnym. Różnica między nimi polega głównie na wysokości oraz sposobie płatności podatku vat. Przed podjęciem decyzji warto przyjrzeć się realnym kosztom obu rozwiązań. Przy leasingu finansowym naliczana jest 8%-owa stawka vat, a sam podatek należy zapłacić po dostawie sprzętu. Z kolei leasing operacyjny traktowany jest jako usługa, dlatego obłożony jest 23%-ową stawką. Zaletą tego rozwiązania jest fakt, że nie trzeba go płacić przy dostawie zakupów.

O leasing można się starać w bankach, firmach leasingowych lub instytucjach niebankowych wyspecjalizowanych w finansowaniu sektora medycznego. Podstawowe warunki umowy leasingowej zakładają: długość okresu finansowania, walutę umowy, wysokość rat i odsetek oraz dodatkowe koszty obsługi. To, jak warunki zaproponuje leasingodawca, zależy od wielu czynników, przede wszystkim od możliwości finansowych placówki, od wysokości przychodów, a nawet od sezonowości wpływów.

Pożyczka, zakupy na raty, konsorcja zakupowe

Jeśli niemożliwe jest uzyskanie kredytu i placówka nie może liczyć na pomoc organu założycielskiego przy finansowaniu inwestycji, warto zastanowić się nad pożyczką lub zakupami na raty. Pozyskanie środków finansowych dzięki pożyczce ma dwie ważne zalety – nie trzeba przedstawiać skomplikowanych poręczeń (w wielu przypadkach wystarczy podpisany weksel in blanco), dodatkowo usługa zwolniona jest z podatku vat, co wymiernie zmniejsza koszty inwestycji.

Stosunkowo tanią formą finansowania są także zakupy na raty, szczególnie w przypadku sprzętu medycznego. Producenci i dystrybutorzy sprzętu często pośredniczą w załatwieniu formalności, jednocześnie uwzględniając swoją marżę na kupowane produkty, ale zwykle zmniejszając do minimum koszty finansowania. Często już na etapie ofertowania dostawca przedstawia propozycję zakupu sprzętu razem z dedykowaną usługą finansowania dopasowaną do jej realnych możliwości.

Także organizacja kilku placówek w grupy zakupowe cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Postępowanie zgodnie z zasadą „im więcej kupisz, tym wyższy rabat dostaniesz” pozwala generować spore oszczędności. Korzyści płynące z zakupów grupowych dostrzegły przede wszystkim samorządy terytorialne, ale także placówki skupione w sieci. Połączenie potrzeb zakupowych placówek medycznych podległych samorządowi pozwala na wspólne startowanie w przetargach. To spore korzyści – szacuje się, że przy zamówieniach sprzętu, leków lub wyposażenia pozwala zaoszczędzić nawet do 5%. Zakupy przez konsorcja zakupowe daje korzyści wszystkim stronom – samorządy kupują taniej, dla placówek medycznych oznacza to stałe dostawy i większą płynność finansową, a dla dostawców – realizację dużych zamówień i płatności w terminie.

Fundusze unijne i samorządowe

O dodatkowe środki finansowe z programów unijnych mogą starać się zarówno publiczne, jak i prywatne podmioty medyczne. Pomoc finansowa obejmuje nie tylko wyposażenie w sprzęt, komputery, samochody itd., ale także bieżącą działalność. Możliwości jest wiele – zarówno krajowe programy pomocowe (np. samorządowe programy operacyjne), jak i europejskie (kolejne transze środków z m.in. takich programów, jak: Program Infrastruktura i Środowisko czy Regionalne Programy Operacyjne). Obecnie można ubiegać się o środki z dotacji na lata 2014-2020. W sytuacji, kiedy uzyskanie dotacji wiąże się z wniesieniem 20% wkładu własnego, a placówka nie jest w stanie zgromadzić tych funduszy, może zwrócić się o pomoc w tym zakresie do zewnętrznej instytucji finansowej. Podobnie warto skorzystać z wiedzy i doświadczenia firm specjalizujących się w składaniu wniosków o dodatkowe środki.

Instytucje finansowe specjalizujące się w pomocy placówkom medycznym

Działanie tych zewnętrznych instytucji opiera się na kompleksowym zarządzaniu sytuacją finansową podmiotów medycznych. Z jednej strony takie firmy są w stanie wspomóc finansowo zadłużone placówki, pomagają w zarządzaniu środkami i wskazują sposoby na oszczędzanie i optymalizację wydatków. Z drugiej – oferują doradztwo prawne i wsparcie finansowe jednostkom planującym inwestycje. W zakres ich usług wchodzi także pomoc w uzyskaniu dodatkowych środków z funduszy europejskich, ponadto mają w swojej ofercie leasingi, pożyczki, kredyty, a nawet pośredniczą w sprzedaży na raty. Co ważne – instytucje te doskonale znają i rozumieją specyfikę rynku medycznego, potrafią dobrze ocenić ryzyko i opłacalność inwestycji. Swoją ofertę kierują zarówno do placówek medycznych i dostawców (sprzętu, leków, wyposażenia), jak i do samorządów terytorialnych. W ofercie pozabankowych instytucji można znaleźć dedykowane placówkom medycznym narzędzia finansowe, które łączą usługę dostawy sprzętu z dogodną formą pozyskania środków, np. na informatyzację placówki czy rozbudowę floty ambulansów.

Co więcej – tego rodzaju firmy nie tylko pomagają pozyskać fundusze, ale także pełnią funkcje swoistego gwaranta wypłacalności placówki, stając się jej pośrednikiem finansowym i kredytodawcą. Banki chętniej udzielają kredytów i pożyczek podmiot medycznym, mając świadomość, że wiarygodna i doświadczona instytucja zarządza jej finansami. Współpraca z taką firmą wiąże się z niskimi kosztami – najczęściej są one ustalane indywidualnie, jednak ich marże są porównywalne, a często nawet niższe od prowizji banku. Dodatkowo – opieka takiej instytucji często rozwiązuje problem z zabezpieczeniem transakcji wobec kontrahentów, ułatwia dostęp do dodatkowych środków finansowych oraz usprawnia współpracę z dostawcami.

Brak tagów