Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Jak systemy informatyczne ułatwiają pracę centralnej sterylizatorni?

MedicalOnline.pl | 2017-09-25
Jak systemy informatyczne ułatwiają pracę centralnej sterylizatorni?

Z tego opracowania dowiesz się, jak zorganizować pracę centralnej sterylizatorni oraz czy procesy sterylizacji materiałów lepiej prowadzić wewnątrz placówki czy wybrać współpracę z zewnętrzną firmą. Które rozwiązanie będzie lepsze? Jak zorganizować i usprawnić procesy sterylizacji w szpitalu? Dlatego warto zainwestować w systemy automatyki i informatyczne dla centralnej sterylizatorni?

Jak systemy informatyczne ułatwiają pracę centralnej sterylizatorni?

Jednym z podstawowych procesów zapewniających prawidłowe funkcjonowanie każdej większej placówki medycznej jest sprawna sterylizacja oraz obieg materiałów jałowych. Efektywne procesy sterylizacji i dekontaminacji wyposażenia i narzędzi medycznych wykorzystywanych w placówkach opieki zdrowotnej są kluczowe do utrzymania wysokiego reżimu sanitarnego. To ważne przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo pacjentów, ale także – istotne dla personelu medycznego. Jak zorganizować obieg materiałów sterylnych? I w jaki sposób systemy informatyczne ułatwiają te procesy?

Skuteczne zarządzanie systemem mycia i dezynfekcji to nie tylko znaczne ułatwienie pracy szpitala i oddziałów szpitalnych, ale przede wszystkim istotne podniesienie bezpieczeństwa pacjentów i personelu. Efektywne i powtarzalne procesy dekontaminacji pozwalają na skuteczną eliminację zakażeń szpitalnych. Warto zaznaczyć, że obecnie większość przypadków zakażeń podczas zabiegów ma związek ze stosowaniem inwazyjnych technik medycznych, podczas których pacjent szczególnie narażony jest na ryzyko rozwoju powikłania ze względu na znacznie obniżoną odporność i słabą kondycję zdrowotną. Dlatego tak ważne jest dążenie do eliminacji błędów, jakie mogą pojawić się podczas mycia i dekontaminacji materiałów (szczególnie dotyczy to narzędzi chirurgicznych), a każda placówka powinna dążyć do zapewnienia jak najwyższej jakości wytwarzania sterylnych wyrobów medycznych gwarantujących bezpieczeństwo wykonywanych procedur. Dobrym narzędziem pozwalającym na realizację tego celu jest wdrożenie systemów informatycznych nadzorujących pracę centralnych sterylizatorni (CS) oraz obiegu narzędzi i materiałów wewnątrz każdej placówki. Co więcej – sprawny system mycia i dezynfekcji ma też swoje uzasadnienie ekonomiczne, ponieważ pozwala uniknąć wielu niepotrzebnych wydatków. Zakażenia szpitalne często wiążą się z wykonaniem kosztowej specjalistycznej diagnostyki laboratoryjnej, z zakupem dodatkowych leków oraz z przedłużonym pobytem pacjenta w szpitalu. Powikłania po inwazyjnych zabiegach medycznych istotnie wydłużają okres rekonwalescencji i utrudniają powrót do zdrowia.

System informatyczny zarządzający pracą centralnej sterylizatorni i obiegiem materiałów jałowych to przydatne narzędzie wspomagające personel w codziennych obowiązkach, podnoszące efektywność jego pracy i usprawniające organizację. A co najważniejsze – sprawny system komputerowy pozwala na znacznie zmniejszenie ryzyka pojawienia się zakażenia poprzez eliminację ludzkich błędów.

Sterylizacja na miejscu czy współpraca z zewnętrzną firmą?

Cel, jakim jest dostarczenie wysokiej jakości materiałów sterylnych, można realizować na kilka sposobów. Dla wielu placówek (w tym m.in.: szpitale, duże przychodnie, placówki realizujące zabiegi wymagające wyłącznie krótkiego pobytu pacjenta) dobrym rozwiązaniem jest organizacja sterylizacji na miejscu. Jak pokazuje praktyka, w większości przypadków nie sprawdza się lokowanie procesów sterylizacji w kilku miejscach placówki. Pojawiają się problemy z utrzymaniem stref brudnych, czystych i sterylnych, efektywną kontrolą jakości procesów, transportem i nadzorem nad jałowym materiałem. Zdecydowanie lepiej jest zaplanować jedną centralną jednostkę, która będzie miała dogodne połączenie z oddziałami, gabinetami zabiegowymi i blokami operacyjnymi.

Sprawdź wyposażenie dla centralnej sterylizatorni >>

W przypadku średniej wielkości i małych placówek, dla których organizacja i utrzymanie centralnej sterylizatorni nie ma uzasadnienia ekonomicznego, warto zastanowić się nad stałą współpracą z zewnętrzną firmą świadczącą usługi sterylizacji. Aby funkcjonować na rynku medycznym muszą one posiadać szereg certyfikatów i wdrożyć systemy jakości, które potwierdzają efektywność i wysoką jakość prowadzonych przez nie procesów. Uwarunkowania prawne jasno określają procedury związane ze sterylizacją przez zewnętrzne firmy, w tym warunki: przyjmowania, obiegu, znakowania, wydawania i dostarczania materiałów jałowych do placówek medycznych. Dzięki temu nie ma obaw o standard realizowanych usług i jakość procesów sterylizacji.

W sytuacji, gdy potrzeby placówki są bardzo małe w zakresie dostarczenia materiałów sterylnych, dobrą opcją jest także organizacja niewielkiego stanowiska do mycia i sterylizacji wewnątrz placówki. Na rynku dostępna jest szeroka oferta małych sterylizatorów oraz wyposażenia dodatkowego dla takich podmiotów.

Centralna sterylizatornia – organizacja

Organizacja centralnej sterylizatorni wewnątrz placówki pozwala na stały nadzór nad procesami mycia, dekontaminacji i jałowienia materiałów oraz ułatwia ich obieg. Jednak funkcjonowanie CS wymaga przestrzegania wielu obostrzeń prawnych i wymogów higienicznych, a same procesy sterylizacji są skomplikowane i wymagają ciągłej kontroli jakości. Dlatego warto wspomóc je systemem informatycznym, który pozwoli nie tylko na rejestrację i dokumentację pracy urządzeń na poszczególnych ich etapach, ale przede wszystkim – na sprawdzenie efektywności dekontaminacji i wysokiej jakości procesów sterylizacji.

Podstawowym wymogiem – regulowanym prawnie – jest taka organizacja CS, która zapewnia jednokierunkowy przepływ personelu i materiałów od strefy określanej jako „brudna”, przez strefę „czystą”, a następnie – „sterylną”. W brudnej strefie przyjmuje się wszystkie materiały do sterylizacji, gdzie dokładnie są myte, sortowane i poddawane wstępnej dezynfekcji. Ta strefa obejmuje pomieszczenia do przyjmowania brudnych materiałów, do ich mycia i dezynfekcji oraz pomieszczenia pomocnicze (np. magazyn środków myjąco-dezynfekujących). Strefa brudna CS wymaga różnorodnego sprzętu i wyposażenia w myjnie ultradźwiękowe, przelotowe myjnie-dezynfektory, stanowiska do mycia ręcznego, stoły do segregacji materiałów itd.

Kolejnym etapem jest strefa czysta, w której materiały są pakietowane oraz ładowane do sterylizatorów. Należy wygospodarować tu miejsce na stanowiska do przygotowania bielizny i pakietów, na sale ze sterylizatorami oraz na magazyn dla materiałów jednorazowych wymagających sterylizacji. Na wyposażenie tej części CS składają się: sterylizatory (parowe, gazowe), stoły (do pakowania materiałów), czujniki stężenia etylenu (przy sterylizatorach gazowych), wózki załadowcze itd.

Na końcu swojej wędrówki po centralnej sterylizatorni, materiały trafiają do strefy sterylnej, gdzie są wyładowywane ze sterylizatorów, wydzielane od razu do odpowiednich jednostek szpitalnych lub magazynowane. Ten obszar CS wymaga miejsca na: wyładunek jałowego materiału i jego ekspedycję, magazyn materiałów sterylnych oraz miejsce do składowania opakowań zwrotnych. Na wyposażenie strefy sterylnej składają się m.in.: wózki wyładowcze ze sterylizatorów czy regały do przechowywania. Wymagane jest także, aby przejście między tymi trzema strefami odbywało się przez śluzy umywalkowo-fartuchowe ze składzikami porządkowymi.

Sprawdź oprogramowanie dla centralnej sterylizatorni >>