Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Na jakie parametry zwrócić uwagę przy wyborze ultrasonografu?

MedicalOnline.pl | 2017-08-02

Na jakie parametry zwrócić uwagę przy wyborze ultrasonografu?

Jeszcze przed przejrzeniem dostępnych na rynku ofert, warto przede wszystkim zastanowić się nad przeznaczeniem i potrzebnym zakresem funkcjonalności aparatu. Do jakich badań będzie wykorzystywany? Jaki powinien mieć zakres i tryb obrazowania? Ilu pacjentów dziennie jest przyjmowanych na badania ultrasonograficzne? Jak powinna być wydajność sprzętu? Czy ma służyć tylko do wykonywania obrazów, czy także do ich analizy i przechowywania? Czy powinien mieć możliwość połączenia z siecią informatyczną placówki? Odpowiedzi na podstawowe pytania pozwolą na wstępne określenie parametrów potrzebnego sprzętu.

Praktyka pokazuje, że obecnie najczęściej kupowane są aparaty USG do badań ogólnych z dodatkowym wyposażeniem do badań specjalistycznych prowadzonych w placówce. Już na wstępnie należy dokładnie przyjrzeć się liczbie i rodzajom głowic (uniwersalne, specjalistyczne, do badań powierzchniowych lub naczyniowych), rodzajom trybów obrazowania oraz możliwościom dedykowanego oprogramowania. Popularnym rozwiązaniem jest budowa uniwersalnego aparatu USG oraz jego stopniowa rozbudowa o kolejne specjalistyczne moduły pozwalające na poszerzenie zakresu wykonywanych badań. Rynek oferuje ponad 40 rodzajów głowic o różnym przeznaczeniu: śródoperacyjne, laparoskopowe, wolumetryczne, matrycowe, z kanałem biopsyjnym. Najczęściej kupowane są: ginekologiczno-położnicze (m.in. głowice 3D/4D czy endokawitalne), urologiczne i kardiologiczne. Wśród parametrów głowic najważniejszy jest zakres emitowanych fal, bo ma on wpływ na możliwości obrazowania. I tak głowice o szerokim zakresie częstotliwości pozwalają na badanie struktur położonych na różnej głębokości ciała. Dla nowoczesnych głowic liniowych zakres emisji fal powinien wynosić przynajmniej 10-14 MHz, dla głowic brzusznych – między 3,5 a 5 MHz, a dla głowic przeznaczonych do badań dopochwowych – co najmniej 6 MHz.

Głowice 2D, 3D czy 4D?

Kluczowa różnica głowic do obrazowania w drugim, trzecim lub czwartym wymiarze polega przede na ich zakresie możliwości diagnostycznych. Obecnie coraz częściej wybierana jest opcja obrazowania trójwymiarowego, czy to przez zakup dedykowanych głowic 3D czy przez wybór specjalnego oprogramowania, które pozwala na uzyskanie obrazu 3D z połączonych głowic 2D. Obrazowanie w trzecim i/lub czwartym wymiarze ma ogromne możliwości diagnostyczne, cieszy się coraz większą popularnością przede wszystkim w ginekologii, położnictwie, onkologii (szczególnie do diagnostyki zmian w piersiach) i kardiologii. W rutynowych badaniach ciężarnych wykorzystanie głowic 3D/4D pozwala na szczegółową analizę anatomiczną płodu i wirtualne modelowanie serca płodu na żywo. Z kolei w kardiologii głowice te są wykorzystywane do budowania trójwymiarowego obrazu całego serca, i to zaledwie w czasie jednego cyklu pracy tego narządu. Co więcej – głowice 3D/4D pozwalają także na konstruowanie wirtualnych modeli brył objętościowych, które następnie można szczegółowo analizować w wielu płaszczyznach.

Co wpływa na jakość obrazowania?

Jakość obrazowania ma decydujący wpływ na precyzję badań i ich możliwości diagnostyczne. Szukając odpowiedniego sprzętu warto kierować się zasadą, aby uzyskać jak najwyższą jakość obrazowania w jak najkrótszym czasie. Wiele nowoczesnych trybów obrazowania na stałe pojawiło się w aparatach średniej klasy. Standardem staje się wyposażenie ultrasonografów w Dopplerowskie tryby obrazowania do oceny przepływów oraz w tryb obrazowania harmonicznego (także w technologii inwersji fazy). Coraz częściej aparatów ma także implementowane rozwiązania technologiczne pozwalające na oczyszczanie obrazu z szumu niepożądanych plamek, co podwyższa rozdzielczość kontrastową obrazów. Warto także zwrócić uwagę, czy w urządzeniu została wykorzystana technologia wielokierunkowego rozchodzenia się fal ultradźwiękowych, która pozwala na uzyskanie wyraźniejszych obrazów o lepiej zaznaczonych granicach struktur. W nowoczesnych aparatach USG dostępne są także różne rodzaje obrazowania: Dopplerowskiego (tkankowe, power, color, pulsacyjne, kierunkowe), tomograficzne, trapezoidalne, z użyciem kontrastu czy wspomniane już obrazowanie panoramiczne.

Dla jakości uzyskanych obrazów ważne są także takie parametry jak: redukcja szumów i artefaktów w czasie rzeczywistym, automatyczna optymalizacja obrazu lub automatyczny pomiar objętości badanych struktur. Wśród innych ważnych parametrów wymienia się: liczbę gniazd głowic, liczbę kanałów przetwarzania obrazów (im więcej, tym lepiej), tryby zasilania, mobilność aparatu, możliwość rozbudowy o kolejne specjalistyczne moduły, opcje przesyłania i archiwizacji danych i obrazów z badań, a także sposób połączenia z centralną siecią informatyczną placówki.

Brak tagów