Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Prawo zamówień publicznych na nowo

ZARYS International Group | 2017-05-15
Prawo zamówień publicznych na nowo

Ubiegłoroczna nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje, że komunikacja pomiędzy zamawiającym i oferentami odbywać się będzie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Nowa forma prowadzenia postępowań ma zostać wprowadzona dwuetapowo. Pierwszy etap obejmuje centralnych zamawiających (jednostki rządowe, samorządowe) i właśnie się rozpoczął - 18 kwietnia 2017 r.

Pozostałe instytucje i potencjalni oferenci mają czas do 18 kwietnia 2018 r. To wielka rewolucja w dotychczasowym prowadzeniu procedur przetargowych, zamówienia publiczne długo czekały w kolejce legislacyjnej na ten krok. Nowa forma prowadzenia postępowań pozwala na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy. Poważnie ograniczy zużycie papieru i tonerów do drukarek. Zniknie także problem niedostarczenia przez firmy kurierskie ofert przed terminem składania. Wydatnie ograniczone zostaną koszty wysyłek. Sprawnie wprowadzona nowelizacja, poparta jasnymi rozwiązaniami i szczegółowymi zasadami sporządzania ofert w wersji elektronicznej, będzie korzystna dla całego rynku. Nie ma więc sensu rozważać nad czymś, co jest nieuniknione i jest znakiem naszych czasów.

Podczas wielokrotnych dyskusji w szpitalach zawsze słychać jeden argument – my nie jesteśmy przygotowani na taką rewolucję. I zgadzają się z tym, również oferenci. Ale jak przechodziliśmy na przykład z papierowych przelewów bankowych wypełnianych ręcznie na bankowość elektroniczną, też nie byliśmy na to przygotowani. A czy dzisiaj ktoś sobie wyobraża ręczne wypisywanie druków?

Wydaje się, że dobrze zrobiono wprowadzając dwa etapy. Wiele problemów technicznych, informatycznych związanych z nowelizacją, zostanie rozwiązanych na poziomie instytucji centralnych.

Unikniemy w ten sposób sytuacji, w których zamawiający lub wykonawca zostaną sparaliżowani z przyczyn technicznych. Nowy sposób komunikacji będzie skuteczny i pożyteczny pod warunkiem, że będzie powszechny. Musi opierać się na urządzeniach i programach ogólnie dostępnych i stosowanych albo udostępnionych zainteresowanym. W przeciwnym razie może dojść do ograniczenia liczby oferentów. Szczególnie dotyczy to małych i mniej zasobnych firm, których nie będzie stać na dodatkowe zakupy specjalistycznego sprzętu i oprogramowania. Wiele wyzwań czeka zamawiających i chociaż został jeszcze rok do wdrożenia zmian, to tak naprawdę czasu jest niewiele. Słyszymy głosy, że nie ma się co nad tym zastanawiać, bo termin zostanie i tak przesunięty, a potem jeszcze raz itd. Niestety, już w przypadku wprowadzania wielu kluczowych zmian tak było.

Z drugiej strony lepiej przesunąć termin wprowadzenia niedopracowanego projektu niż potem ustanawiać dodatkowe okresy przejściowe. To właśnie tworzy chaos. Wszyscy, zarówno potencjalni zamawiający, jak i oferenci, czekają na konkretne szczegóły pozwalające przygotować się do nowych zasad. Będzie trudno zdążyć w ciągu rroku z tym wdrożeniem, chyba że prace nad konkretnymi rozwiązaniami ruszą ostro do przodu. Trzymajmy za to kciuki!

Marek Stebnicki

Prezes Zarządu, ZARYS International Group

 

Brak tagów