Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Finansowanie - kredyty i leasing dla sektora medycznego

MedicalOnline.pl | 2017-05-12

Szpital lub inna placówka medyczna może uzyskać kredyt zarówno na zakup sprzętu, jak i na inwestycje w modernizację lub rozbudowę placówki. Poza wspomnianym już kredytem inwestycyjnym, banki oferują także wsparcie w postaci kredytów odnawialnych i w rachunku bieżącym. Jeśli placówka zdecyduje się na kredyt w rachunku bieżącym, wówczas główna kwota potrącana jest z wpływów. Przy kredytach odnawialnych zwykle spłata zadłużenia ma miejsce na koniec okresu rozliczeniowego (np. po roku kredytowania).

Jakie są koszty kredytów dla placówek medycznych? Składają się na nie przede wszystkim marża banku za uruchomienie kredytu (dostępu do środków) w wysokości 0,5-1% jego wartości oraz późniejsze odsetki (ich sposób naliczania i wysokość najczęściej ustalane są indywidualnie). Często bank wymaga zabezpieczenia w postaci poręczenia organu założycielskiego lub cesji środków z NFZ-u. Niektóre banki wymagają także wpłacenia zwrotnej kaucji w wysokości ok. 2-3 miesięcznych rat kredytu, a jeśli placówka jest zadłużona, wówczas bank dodatkowo może zabezpieczyć się przez ustanowienie hipoteki na nieruchomości lub zastawu na sprzęcie medycznym.

Leasing medyczny

Leasing jest popularną formą finansowania, jednak nie dla wszystkich podmiotów z sektora medycznego jest opłacalny. Jest wykorzystywany zarówno przez lekarzy i małe gabinety, jak i przez duże przedsiębiorstwa, ponieważ umożliwia on zakup sprzętu i wyposażenia bez potrzeby angażowania własnych środków finansowych. Pamiętajmy jednak, że to narzędzie jest korzystne kosztowo dla placówek, które mogą rozliczać podatek vat oraz dla tych, które mają potrzebę optymalizacji podatkowej. Ma także ono swoje ograniczenia – leasing można uzyskać na zakup sprzętu, samochodów, komputerów czy mebli, jednak bardzo trudno go dostać na realizację prac budowlanych, wyposażenie w drobny sprzęt czy na informatyzację.

Na początku warto rozważyć wybór między leasingiem finansowym a operacyjnym. Różnica między nimi polega głównie na wysokości oraz sposobie płatności podatku vat. Przed podjęciem decyzji warto przyjrzeć się realnym kosztom obu rozwiązań. Przy leasingu finansowym naliczana jest 8%-owa stawka vat, a sam podatek należy zapłacić po dostawie sprzętu. Z kolei leasing operacyjny traktowany jest jako usługa, dlatego obłożony jest 23%-ową stawką. Zaletą tego rozwiązania jest fakt, że nie trzeba go płacić przy dostawie zakupów.

O leasing można się starać w bankach, firmach leasingowych lub instytucjach niebankowych wyspecjalizowanych w finansowaniu sektora medycznego. Podstawowe warunki umowy leasingowej zakładają: długość okresu finansowania, walutę umowy, wysokość rat i odsetek oraz dodatkowe koszty obsługi. To, jak warunki zaproponuje leasingodawca, zależy od wielu czynników, przede wszystkim od możliwości finansowych placówki, od wysokości przychodów, a nawet od sezonowości wpływów.

 

Brak tagów