Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Dlaczego warto wdrożyć centralny system nadzoru nad obiegiem materiałów sterylnych?

MedicalOnline.pl | 2017-04-05

W dobie powszechnej informatyzacji oraz wobec wymogów prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej, warto już na etapie planowania centralnej sterylizatorni pomyśleć o wdrożeniu centralnego informatycznego systemu nadzoru nad obiegiem materiałów jałowych w placówce. Oprócz digitalizacji procesów sterylizacji, system taki pozwala na usprawnienie pracy personelu medycznego oraz na znaczne obniżenie ryzyka pojawienia się błędów powstających podczas nieautomatycznego znakowania materiałów. To także znaczne przyspieszenie procesów oraz ułatwienie monitoringu i dystrybucji materiałów.

Jakie zadania spełnia informatyczny system zarządzania procesami sterylizacji? Jego rolą jest monitorowanie, ewidencja oraz archiwizacja obiegu sterylizowanych materiałów. Pozwala na prześledzenie każdego obiektu od momentu przyjęcia go do sterylizatorni, przez kolejne etapy mycia, dezynfekcji i sterylizacji, aż do chwili wydania z magazynu oraz dystrybucji do miejsca przeznaczenia na oddziale lub bloku operacyjnym. Co ważne – system taki pozwala nie tylko na śledzenie obiegu materiałów w CS, ale przede wszystkim – na szczegółowy zapis i archiwizację cyków jałowienia z uwzględnieniem kluczowych parametrów procesu. Daje to jednoznaczne potwierdzenie wysokiej jakości procesów dekontaminacji i sterylizacji oraz gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania materiałów. Nadzór nad procesami sterylizacji prowadzony przez system informatyczny to coś więcej niż tylko dokumentowanie poszczególnych procesów. To przede wszystkim monitorowanie poprawności wykonywania poszczególnych operacji technologicznych, a w przypadku pojawienia się nieprawidłowości lub pominięcia etapu – jasne komunikowanie o błędzie w prowadzonym procesie. Centralny system dostarcza także aktualnych danych o dostępności sterylnych materiałów i ich wykorzystania przez poszczególne jednostki, co pozwala na lepsze gospodarowanie i planowanie zakupów.

Jednym słowem – dzięki centralnemu systemowi nadzoru nad obiegiem materiałów sterylnym można łatwo sprawdzić kto i kiedy przyjął materiał do CS, jakie były warunki sterylizacji, który sterylizator został wykorzystany, jaki był skład pakietu, kiedy i gdzie został wydany. Do sieci informatycznej centralnej sterylizatorni można także podłączyć także czytniki kodów kreskowych i drukarki, dzięki czemu wszystkie materiały w prosty sposób mogą być od razu ewidencjonowane, bez potrzeby ręcznego opisywania.

 

Brak tagów