Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Dlaczego warto wdrożyć centralny system nadzoru nad obiegiem materiałów sterylnych?

MedicalOnline.pl | 2017-04-05
Dlaczego warto wdrożyć centralny system nadzoru nad obiegiem materiałów sterylnych?

Z tego opracowania dowiesz się:

- Dlaczego warto wdrożyć centralny system nadzorujący pracę sterylizatorni?

- Na co warto zwrócić uwagę wybierając oprogramowanie?

Dlaczego warto wdrożyć centralny system nadzoru nad obiegiem materiałów sterylnych?

W dobie powszechnej informatyzacji oraz wobec wymogów prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej, warto już na etapie planowania centralnej sterylizatorni pomyśleć o wdrożeniu centralnego informatycznego systemu nadzoru nad obiegiem materiałów jałowych w placówce. Oprócz digitalizacji procesów sterylizacji, system taki pozwala na usprawnienie pracy personelu medycznego oraz na znaczne obniżenie ryzyka pojawienia się błędów powstających podczas nieautomatycznego znakowania materiałów. To także znaczne przyspieszenie procesów oraz ułatwienie monitoringu i dystrybucji materiałów.

Jakie zadania spełnia informatyczny system zarządzania procesami sterylizacji? Jego rolą jest monitorowanie, ewidencja oraz archiwizacja obiegu sterylizowanych materiałów. Pozwala na prześledzenie każdego obiektu od momentu przyjęcia go do sterylizatorni, przez kolejne etapy mycia, dezynfekcji i sterylizacji, aż do chwili wydania z magazynu oraz dystrybucji do miejsca przeznaczenia na oddziale lub bloku operacyjnym. Co ważne – system taki pozwala nie tylko na śledzenie obiegu materiałów w CS, ale przede wszystkim – na szczegółowy zapis i archiwizację cyków jałowienia z uwzględnieniem kluczowych parametrów procesu. Daje to jednoznaczne potwierdzenie wysokiej jakości procesów dekontaminacji i sterylizacji oraz gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania materiałów. Nadzór nad procesami sterylizacji prowadzony przez system informatyczny to coś więcej niż tylko dokumentowanie poszczególnych procesów. To przede wszystkim monitorowanie poprawności wykonywania poszczególnych operacji technologicznych, a w przypadku pojawienia się nieprawidłowości lub pominięcia etapu – jasne komunikowanie o błędzie w prowadzonym procesie. Centralny system dostarcza także aktualnych danych o dostępności sterylnych materiałów i ich wykorzystania przez poszczególne jednostki, co pozwala na lepsze gospodarowanie i planowanie zakupów.

Jednym słowem – dzięki centralnemu systemowi nadzoru nad obiegiem materiałów sterylnym można łatwo sprawdzić kto i kiedy przyjął materiał do CS, jakie były warunki sterylizacji, który sterylizator został wykorzystany, jaki był skład pakietu, kiedy i gdzie został wydany. Do sieci informatycznej centralnej sterylizatorni można także podłączyć także czytniki kodów kreskowych i drukarki, dzięki czemu wszystkie materiały w prosty sposób mogą być od razu ewidencjonowane, bez potrzeby ręcznego opisywania.

O czym pamiętać wybierając system do zarządzania pracą centralnej sterylizatorni?

Najważniejsze, aby system był dopasowany do specyfiki pracy w konkretnej jednostce. Mimo, że określone procesy technologiczne w każdej sterylizatorni będą podobne, to jednak do każdej z nich należy podejść indywidualnie. Istotne, aby system był skalowalny, z możliwością rozbudowy o dodatkowe moduły i opcją instalacji kolejnych stacji roboczych, jeśli zajdzie potrzeba jego rozbudowy. Zwróćmy także uwagę na łatwość instalacji aktualizacji oprogramowania oraz możliwość podłączenia systemu nadzorującego pracę CS z centralnym system informatycznym placówki, w tym przede wszystkim na łatwość wymiany danych pomiędzy nimi. Ważna jest kompatybilność ze sprzętem różnych producentów (m.in. z myjkami, sterylizatorami itd.) oraz możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń (np. drukarek, skanerów itd.). Po rozpoczęciu pracy z systemem ważna jest także współpraca z dostawcą oprogramowania w ramach gwarancji, serwisu i bieżącej pomocy technicznej. Warto zapytać o szkolenia z obsługi systemu oraz o możliwość udostępnienia pełnej dokumentacji systemu.

Brak tagów