Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Cyfrowe obrazy RTG – jakie rozwiązania oferują producenci?

MedicalOnline.pl | 2017-03-16

Istnieje kilka sposobów na otrzymanie cyfrowych obrazów diagnostycznych z aparatów RTG. Pierwszy – i najlepszy – to oczywiście zakup cyfrowego sprzętu, drugi to inwestycja w system radiografii pośredniej CR (ang. Computed Radiography), który pozwala na przekształcenie analogowych zdjęć z badań na cyfrowe obrazy. Mimo, że w polskich placówkach wciąż najczęściej spotyka się analogowy sprzęt do badań rentgenograficznych, to ta sytuacja zmienia się. Obecnie większość inwestycji to zakup aparatów RTG w pełni cyfrowych (określanych także jako DR – ang. Digital Radiography) lub z systemem ucyfrowienia, jednak ostateczna decyzja o wyborze powinna zależeć od zapotrzebowania i możliwości finansowych placówki. Inwestycja w cyfrowy system to wydatek rzędu nawet 2 mln złotych, natomiast sprzęt analogowy można kupić już za 300-500 tys. zł.

Rozwiązaniem pośrednim jest zakup aparatu analogowego z „ucyfrowieniem”, czyli czytnikiem CR – to wydatek rzędu 800-900 tys. zł. Jest jeszcze jedna droga otrzymywania cyfrowych danych diagnostycznych z (nowych lub pracujących) analogowych aparatów – to ich rozbudowa o detektor, pozwalający na wykonywanie zdjęć w systemie radiografii bezpośredniej, co znacznie podnosi wydajność pracy pracowni RTG – badania można wykonywać szybciej i mają o wiele lepszą jakość diagnostyczną. Cena tego rozwiązania waha się między inwestycją w sprzęt analogowy a aparatem z czytnikiem CR. Rozwiązanie to polega na wykorzystaniu bezprzewodowego przetwornika DR o wymiarach kasety, który instaluje się w uchwycie kasety. Podczas naświetlania przetwornik pozwala na uzyskanie od razu obrazów cyfrowych, które przesyłane są do konsoli roboczej, gdzie mogą być od razu przeglądane, analizowane, wysyłane siecią lub magazynowane w cyfrowym archiwum (PACS).

Pamiętajmy, że także przy cyfrowym RTG koszt samego aparatu to nie wszystko – trzeba doliczyć jeszcze koszty wyposażenia pracowni, adaptacji pomieszczeń, gwarancji i serwisowania. Wysokość inwestycji zależna jest także od wielu czynników: wyposażenia aparatu w moduły dodatkowe, od rodzaju, wielkości i liczby wbudowanych detektorów, od wykorzystanej technologii obrazowania, od możliwości obciążenia systemu, od liczby i rodzaju stacji roboczych, od typu oprogramowania użytego do analizy i przechowywania zdjęć.

Wybór sprzętu należy dopasować do liczby wykonywanych badań i specyfiki pracy placówki. Dla szpitali najlepszy będzie wydajny system cyfrowy, ponadto warto wybierać systemy mobilne lub wyposażone w przynajmniej jeden moduł przenośny do szybkich badań przyłóżkowych. W mniejszych placówkach duże znaczenie mają względy ekonomiczne i tu korzystniejszym rozwiązaniem może być zakup kilku aparatów analogowych i jednego czytnika CR do ucyfrowienia badań. Warto rozważyć wszystkie za i przeciw przed podjęciem decyzji.

Brak tagów