Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku Lublin, 7 kwietnia 2017 r.

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku Lublin, 7 kwietnia 2017 r.

Organizator: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

Postępujące uprzemysłowienie, urbanizacja, degradacja środowiska oraz zmiany w odżywianiu i trybie życia człowieka sprawiają, że musimy się mierzyć z innymi niż dotychczas problemami zdrowotnymi społeczeństwa - chorobami cywilizacyjnymi i społecznymi. Temat ten stał się głównym zagadnieniem konferencji naukowej odbywającej się w dniu 7 kwietnia 2017 r. w Lublinie.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku to wydarzenie naukowe, którego celem jest stworzenie interdyscyplinarnego panelu dyskusyjnego. W jego skład wejdą lekarze, pracownicy naukowi, doktoranci i studenci z całego kraju. Reprezentanci różnych dziedzin nauki podejmą w Lublinie dyskusję nad tym kluczowym problemem naszych czasów, wymienią się swoją wiedzą, doświadczeniem i pomysłami aby wspólnie wypracować strategię jego zwalczania.

Do chorób cywilizacyjnych i społecznych zaliczamy między innymi: choroby sercowo-naczyniowe, choroby układu oddechowego, otyłość, cukrzycę, choroby nowotworowe, osteoporozę, choroby przewodu pokarmowego, alergie, problemy psychologiczne, niektóre choroby zakaźne oraz wiele innych. Podłożem tych schorzeń oprócz rosnącej degradacji środowiska jest zmiana trybu życia człowieka, bezpośrednio wynikająca z postępu cywilizacyjnego. Choroby te stają się coraz większym problemem współczesnego społeczeństwa ze względu na wzrastającą częstość ich występowania, a także ich aspekty ekonomiczne, społeczne oraz prawne.

Choroby cywilizacyjne odciskają piętno na wszystkich sferach życia człowieka, dlatego obecność specjalistów, reprezentujących różne dziedziny nauki jak np. medycyna i nauki o zdrowiu, psychologia, pedagogika, ekonomia, prawo oraz ekologia pozwoli na kompleksową analizę problemu. Swobodna wymiana doświadczeń w gronie specjalistów z różnych dziedzin zaowocuje zaproponowaniem metod zapobiegania i leczenia nie tylko samych chorób cywilizacyjnych, ale również mechanizmów społecznych, które są ich przyczyną.

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość wysłuchania wykładów zaproszonych gości i innych uczestników wydarzenia, a ponadto wygłoszenia własnego wystąpienia ustnego, prezentacji posteru naukowego oraz wydania rozdziału w monografii naukowej. Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej do 16 marca 2017 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu, szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.chorobyxxi.pl

Brak tagów