Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Co warto wiedzieć o informatyzacji placówek medycznych?

MedicalOnline.pl | 2017-02-07

Kolejny termin wprowadzenia obowiązkowego elektronicznego obiegu dokumentacji medycznej we wszystkich placówkach medycznych w Polsce zbliża się wielkimi krokami. Niedługo ruszy także projekt P1. Z czym się wiąże powszechna informatyzacja szpitali, przychodni i gabinetów? O czym warto wiedzieć?

Termin obligatoryjnego wdrożenia systemów umożliwiających prowadzenie dokumentacji medycznej wyłącznie w formie elektronicznej został przesunięty o 3 lata – obecnie obowiązująca data to 1 sierpnia 2017 roku. Od tego momentu placówki medyczne, lekarze prowadzący indywidualne praktyki lekarskie, pielęgniarki i położne, mają obowiązek gromadzenia i przetwarzania dokumentów (dane pacjenta, historia choroby, recepty, skierowania, zlecenia itd.) wyłącznie w obiegu cyfrowym, bez przymusu przechowywania kopii papierowej.

Po nowelizacji ustawy prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) zostało znacznie ułatwione ze względu na wyeliminowanie wymogu stosowania podpisu elektronicznego przy generowaniu dokumentów. Podobnie zrezygnowano z tzw. znaczników czasu, chociaż oprogramowanie do obsługi dokumentacji medycznej nadal musi umożliwiać identyfikację osoby i czasu, kiedy został dokonany wpis w historii pacjenta. Można jednak wykonać to znacznie prostszą metodą, np. za pomocą szyfrowania.

Kilka słów o Projekcie P1

System P1 to projekt stworzenia ogólnokrajowej elektronicznej platformy, której zadaniem jest gromadzenie, analiza i udostępnienie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych. W systemie P1 będzie znajdować się cała dokumentacja medyczna wszystkich obywateli naszego kraju oraz osób pochodzących z innych państw, które korzystają ze świadczeń zdrowotnych na terenie Polski. Uruchomienie platformy e-zdrowie ma ułatwić pacjentom i pracownikom sektora opieki zdrowotnej dostęp do danych medycznych. Ma także usprawnić obsługę pacjentów i podnieść jakość świadczonych usług. Dużym krokiem naprzód jest umożliwienie pacjentom elektronicznego dostępu do ich pełnej historii choroby, a personelowi – możliwość przejrzenia historycznych danych medycznych konkretnej osoby, bez potrzeby przenoszenia dokumentacji między placówkami. Takie rozwiązanie daje lekarzom lepszy pogląd na stan zdrowia pacjenta, a co za tym idzie – ma podnieść jakość diagnostyki i zwiększyć skuteczność prowadzonych terapii.

Informatyzacja placówek medycznych - katalog ofert

W dobie nowoczesnych technologii pełna cyfryzacja i informatyzacja placówek oraz obiegu dokumentacji medycznej wydaje się nieuchronna. W ramach projektu P1 ma powstać szereg usług elektronicznych, w tym: Internetowe Konto Pacjenta (IKP), elektroniczna recepta, e-skierowanie czy e-zlecenie. Wykonawcy platformy mają także udostępnić Portal Informacyjny e-Zdrowie, który ma przybliżyć pacjentom ideę projektów oraz sposób posługiwania się platformą. Portal umożliwia także zalogowanie się do swojego IKP oraz udostępnia bazę placówek medycznych i aptek, dzięki czemu pacjent w prosty sposób znajdzie jednostkę najbliżej położoną w stosunku do jego miejsca zamieszkania. Projekt zaplanowany na kilka lat jest realizowany przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ), które jest podległe Ministrowi Zdrowia. Realizacja projektu P1 jest częściowo finansowana ze środków funduszy europejskich.

Dla pacjentów najważniejszym elementem systemu będzie IKP (Internetowe Konto Pacjenta) – usługa dostępna z poziomu przeglądarki internetowej, dzięki której każdy indywidualnie otrzyma dostęp do informacji o historii leczenia i o wszystkich świadczeniach medycznych (finansowanych zarówno ze środków publicznych, jak i prywatnych), w tym: o odbytych przez niego wizytach, o przeprowadzonych zabiegach, o wydanych receptach, skierowaniach lub zleceniach. Według projektu każdy pacjent będzie sam decydował, które dane i w jakim zakresie udostępni poszczególnym podmiotom świadczącym usługi medyczne. System będzie zapewniał pełne bezpieczeństwo przechowywania i przesyłania wrażliwych danych medycznych.