Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

1000 zabiegów ablacji u dzieci i młodzieży wykonali lekarze z Kliniki Kardiologii Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”

MedicalOnline.pl | 2017-01-10

Różnorodność i liczba wykonywanych u naszym ośrodku zabiegów elektroterapii jest jedną z największych w Europie, co zostało docenione przez gościa specjalnego konferencji, doktora Thomasa Kriebla Przewodniczącego Grupy Roboczej Zaburzeń Rytmu Serca i Elektrofizjologii Europejskiego Towarzystwa Kardiologów Dziecięcych – mówi prof. Katarzyna Bieganowska. – W Polsce w elektrofizjologii szkoli się coraz więcej lekarzy, niestety wśród nich kardiolodzy dziecięcy są pojedynczy. To niezmiernie ważne, by dać im możliwie najlepsze warunki do rozwoju wiedzy teoretycznej i szkoleń praktycznych, dlatego Zarząd Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego podjął inicjatywę stworzenia Szkoły Elektrofizjologii Klinicznej. Mamy nadzieję, że kolejne edycje Szkoły pozwolą wyszkolić wspaniałych operatorów, którzy będą skutecznie leczyć pacjentów w całej Polsce – zarówno dzieci, jak i dorosłych – dodaje prof. Katarzyna Bieganowska.

Ablacje u dzieci – wyzwania

Skuteczność leczenia ablacją RF u dzieci z prawidłową anatomią serca jest wysoka i w zależności od lokalizacji źródła arytmii wynosi od 80 do 97%. – Najtrudniejszymi pacjentami są dzieci i młodzież z zaburzeniami rytmu serca i nieprawidłową anatomią serca. W tej grupie pacjentów skuteczność ablacji jest niższa, ale przekracza 50%. – mówi dr n. med. Maria Miszczak-Knecht z Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej Kliniki Kardiologii Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” – Po skutecznej ablacji RF pacjent jest wyleczony, nie wymaga podawania leków antyarytmicznych i może prowadzić normalny tryb życia – łącznie z udziałem w zajęciach sportowych! W przyszłości chory poddany ablacji może podjąć pracę w wybranym przez siebie zawodzie, nie ma ku temu przeciwwskazań kardiologicznych. U części pacjentów z powodu nieskuteczności lub nawrotu arytmii, które zdarzają się częściej wśród pacjentów pediatrycznych bywa konieczne powtórzenie zabiegu – tłumaczy dr n. med. M. Miszczak-Knecht.

W Klinice Kardiologii Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” inwazyjne badanie elektrofizjologiczne i zabiegi ablacji wykonuje się w warunkach sali operacyjnej, z zachowaniem pełnej aseptyki. U dzieci najczęściej konieczne jest znieczulenie ogólne, u nastolatków powyżej 16 roku życia wystarczające bywa zastosowanie premedykacji, czyli  farmakologicznego przygotowania chorego do operacji oraz znieczulenia miejscowego w miejscu wprowadzania elektrod do naczyń (od dwóch do czterech elektrod diagnostycznych oraz elektrody ablacyjnej). Wprowadzenie elektrod i manewrowanie nimi w czasie zabiegu zwykle odbywa się pod kontrolą skopii (prześwietlenia promieniami RTG), choć w nowoczesnych systemach elektroanatomicznych opartych na technologii mapowania 3D zastosowanie skopii jest istotnie mniejsze.

Nowoczesne metody leczenia arytmii - szansa dla pacjentów

Uczestnicy konferencji pt. „1000 ablacji w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”. Diagnostyka i nowoczesne leczenie zaburzeń rytmu serca u dzieci" dyskutowali o nowoczesnych metodach leczenia arytmii. Jak ważny jest rozwój nowych form terapeutycznych, odpowiednie szkolenia i zaplecze technologiczne w leczeniu zaburzeń rytmu serca świadczą przywołane przez lekarzy historie pacjentów Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka, którzy szczególnie zapadli im w pamięć. Jednym z nich jest niemowlę z wrodzonym częstoskurczem, u którego po wielokrotnych incydentach przyspieszania rytmu serca do 300/min, niezależnie od podawanych leków antyarytmicznych konieczne było wczesne wykonanie ablacji ze wskazań życiowych. Chłopiec obecnie rozpoczął naukę w szkole.

Brak tagów