Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Płock zostanie wpisany na listę „Miast Zdrowia”

MedicalOnline.pl | 2017-01-02
Płock zostanie wpisany na listę „Miast Zdrowia”

Od 1 marca 2017 r. w płockim Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. Świętej Trójcy ruszy program bezpłatnych usług telemedycznych. W ramach projektu „Miasto Zdrowia” mieszkańcy będą mogli skorzystać ze zdalnej opieki medycznej a uczniowie szkół podstawowych z badań profilaktycznych. Urządzenia i systemy informatyczne niezbędne do świadczenia usług udostępni firma Comarch.

Płock, obok Suwałk, Łodzi i Brzegu jest kolejnym miastem, w którym krakowska spółka uruchomi usługi realizowane w ramach „Miasta Zdrowia”.

Ponad dwa tysiące uczniów skorzysta z badań przesiewowych

Pilotażowy projekt realizowany jest przy współpracy z Urzędem Miasta Płocka. Przez sześć miesięcy z usług zdalnej opieki medycznej skorzysta 50 pacjentów, którzy będą badani za pomocą aparatów telemedycznych Comarch PMA i Comarch HMA. Podopieczni będą mieć zapewnioną opiekę kardiologiczną, pulmonologiczną i diabetologiczną, realizowaną w sposób zdalny – bez konieczności wizyt w placówkach medycznych. Dodatkowo z usług skorzysta ponad 2000 uczniów z płockich szkół podstawowych. W ramach projektu zostaną oni objęci programem profilaktycznym oraz będą mieć zapewniony dostęp do zdalnej opieki medycznej i badań przesiewowych.

Comarch przekaże do płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej cztery certyfikowane rejestratory EKG – Comarch PMA (Personel Medical Assistant), cztery urządzenia HMA (Home Medical Assistant) pozwalające na monitorowanie parametrów zdrowotnych w domach mieszkańców oraz Przenośne Stanowisko Telemedyczne, które umożliwi przeprowadzanie badań profilaktycznych wśród uczniów.

Zdalny monitoring pacjentów

Osoby zakwalifikowane do programu zostaną objęte usługą Zdalnej Opieki. Do badań przydzieleni będą pacjenci m.in.: po zabiegach kardiologicznych oraz osoby należące do grup wysokiego ryzyka chorób układu krążenia. Usługa umożliwi wsparcie profilaktyki chorób serca, rehabilitację osób, które były hospitalizowane oraz kontynuację świadczonej opieki medycznej w domu pacjenta. Długotrwały monitoring oraz diagnostyka pracy serca realizowane będą dzięki zastosowaniu przenośnego rejestratora sygnału EKG. Za pomocą wbudowanych algorytmów rejestrator jest w stanie wykryć zaburzenia rytmu pracy serca oraz wysłać nieprawidłowy zapis EKG do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej, działającego w krakowskiej placówce leczniczej iMed24. Tam personel medyczny, zgodnie z procedurami medycznymi, w razie potrzeby może podjąć natychmiastową interwencję.

Pacjenci będą korzystać z urządzeń Comarch przez całą dobę lub tylko podczas wybranych aktywności w ciągu dnia np. spaceru. Monitoring stanu zdrowia pacjenta może trwać od 3 do 90 dni, w zależności od zaleceń lekarza prowadzącego. Wyniki przeprowadzonych badań ułatwią również dobór odpowiedniej terapii.

Jak mówi Joanna Dróżdż-Gradzikiewicz, Dyrektor Centrum Medycznego iMed24 - Płock to kolejny projekt realizowany w ramach programu „Miasto Zdrowia”. Zainteresowanie rozwiązaniami IT w sektorze ochrony zdrowia wciąż rośnie. Samorządy zainteresowane są pozyskaniem wiedzy o stanie zdrowia mieszkańców, wdrażaniem odpowiednich do potrzeb programów profilaktycznych, a także dostarczaniem mieszkańcom usług telemedycznych świadczonych w szkołach, domach rodzinnych czy placówkach opieki społecznej. Comarch posiada wiedzę, doświadczenie i rozwiązania dostosowane do potrzeb pacjentów wymagających całodobowej opieki.

Jedno rozwiązanie – wiele możliwości

Stan zdrowia oraz parametry życiowe pacjentów Szpitala im. Świętej Trójcy będą monitorowane za pomocą aparatów telemedycznych wraz z sensorami medycznymi, takimi jak ciśnieniomierz, waga, spirometr, termometr oraz pulsoksymetr. Aparat telemedyczny umożliwi też bezprzewodowe zbieranie danych z sensorów i transmitowanie ich do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej. Urządzenie może pełnić funkcję nie tylko domowej stacji pomiarowej, ale również może być szybkim sposobem kontaktu pacjenta z lekarzem, ponieważ ma wbudowany moduł telekonferencji, komunikatora głosowego i tekstowego.

Dzięki współpracy pomiędzy Szpitalem im. Świętej Trójcy a firmą Comarch S.A. nasi pacjenci będą mieli możliwość korzystać z najnowocześniejszych rozwiązań telemedycznych – mówi Andrzej Nowakowski, Prezydent Miasta Płocka - Cieszymy się, że możemy zapewnić naszym mieszkańcom najwyższą jakość świadczonych usług. Nowoczesne technologie wdrażane w naszej placówce są również dużym ułatwieniem dla personelu medycznego. 

Zdalna Pielęgniarka zapewni profilaktykę w szkołach

Z projektu „Miasto Zdrowia” skorzystają też uczniowie 16 szkół podstawowych w Płocku. Usługa Zdalnej Pielęgniarki umożliwi przeprowadzanie badań przesiewowych, których wyniki zostaną zebrane i przechowywane w postaci elektronicznej dokumentacji medycznej. Niezbędne badania realizowanie będą za pomocą mobilnych narzędzi do diagnostyki, które wchodzą w skład Przenośnego Stanowiska Telemedycznego. Ankiety wspierające gromadzenie danych będą zrealizowane z udziałem rodziców i wychowawców, co pozwoli zebrać także dane uzupełniające dla odczytów diagnostycznych. Usługa Zdalnej Pielęgniarki umożliwi nie tylko realizację badań przesiewowych rozszerzonych o dodatkową diagnostykę, ale także pomoże w  podjęciu decyzji dotyczących ewentualnych dalszych działań. Zgromadzone informacje o stanie zdrowia poszczególnych roczników uczniów posłużą do przygotowania przekrojowych analiz na potrzeby programów zdrowotnych realizowanych przez samorząd.

Program „Miasto Zdrowia” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – „Projekty B+R przedsiębiorstw”. W ramach projektu opieką objętych zostało niemal 1500 mieszkańców trzech miast: Suwałk, Łodzi oraz Brzegu. W najbliższym czasie kolejne wdrożenia planowane są w Prusicach i Zabrzu.

Tagi: Comarch