Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Targi MEDICA i COMPAMED 2016 to silny impuls dla światowej techniki medycznej

MedicalOnline.pl | 2016-12-05

Czołowi decydenci negocjują warunki najważniejszych partnerstw – zasadnicza zmiana stosunków handlowych          

Największe na świecie targi medyczne MEDICA oraz wiodące na forum międzynarodowym targi części i surowców do produkcji medycznej COMPAMED w Düsseldorfie już po raz kolejny dają silny impuls globalnej technice medycznej. W dniach 14 – 17 listopada 2016 specjaliści ze wszystkich sektorów służby zdrowia codziennie dbali o wysoką ilość odwiedzających (łączna liczba: 127 800) w 19 w pełni wykorzystanych przez wystawców halach targowych. Na targach można było poznać wiele interesujących zagadnień z zakresu ochrony zdrowia, które niezależnie od reprezentowanego kraju dosłownie „elektryzowały“ wszystkich (hasło: cyfryzacja). Okazało się ponadto, że stosunki handlowe pomiędzy oferentami a ich klientami uległy radykalnej zmianie. Orientowanie się tylko na produkcie wyszło już z mody. Przedsiębiorstwa z branży techniki medycznej wypracowują z klinikami i instytucjami medycznymi długofalowe partnerstwa systemowe, których celem jest wielostronna optymalizacja procesów.

„Przedsiębiorstwa z branży techniki medycznej kierują swoją uwagę na osoby decyzyjne po stronie popytu – przede wszystkim na kadry zarządzające klinik czy grupy zakupowe. Targi MEDICA również idą za tym trendem. Ponad 80% odwiedzających targi specjalistów posiada wymierne kompetencje decyzyjne“ – podsumowuje Joachim Schäfer, prezes firmy Messe Düsseldorf. Ze względu na obserwowany w ostatnim czasie wzrost eksportu również kolejne fakty wychodzą naprzeciw ponad 5000 wystawców na targach MEDICA 2016. Joachim Schäfer twierdzi dalej: „Jako miejsca spotkania światowego biznesu i nawiązywania międzynarodowych kontaktów targów MEDICA nie omija żadna droga. Odwiedzający targi reprezentowali 135 państw. Kraje azjatyckie po raz kolejny posiadały bardzo silną reprezentację. 60%owy udział zagranicznych odwiedzających to nowy, najwyższy do tej pory wynik.“

Znaczenie wysokiego stopnia umiędzynarodowienia targów MEDICA dla oferentów znajduje swoje uzasadnienie w aktualnym, przedstawianym przez związki branżowe raportach dotyczących biznesowego rozwoju przedsiębiorstw, które są ich członkami. Według tych raportów wzrost odnotowuje się w napędzanym innowacjami niemieckim przemyśle techniki medycznej. „Podczas gdy na tradycyjnych rynkach wzrost hamowany jest przez niepewne zjawiska takie jak brexit czy sytuacja w Turcji, to państwa szybko rozwijające się dzięki dużej ilości inwestycji w tamtejsze systemy zdrowotne prezentują ogromny potencjał“ – wyjaśnia Marcus Kuhlmann, kierownik związku techniki medycznej SPECTARIS.

Współpraca dla optymalnych rozwiązań

Aby móc zagwarantować klientom optymalne rozwiązania w ramach opieki ambulatoryjnej i stacjonarnej producenci branży techniki medycznej coraz chętniej podejmują się wszelkich kooperacji. Targi MEDICA dzięki spotkaniom z przedstawicielami światowego handlu specjalistycznego oferują wielu mniejszym i średnim przedsiębiorstwom możliwość optymalizacji ich obecności na rynku. „Rokrocznie targi MEDICA są dla nas platformą wymiany informacji z międzynarodowym gronem fachowców, dającą ponadto możliwość znalezienia nowych dystrybutorów. Większość naszych wieloletnich dystrybutorów poznaliśmy w ten właśnie sposób“ – podkreśla znaczenie udziału w targach Nina Friedrich, dyrektor marketingu LMT Medical Systems. LMT zaprezentował na targach MEDICA 2016 specjalny inkubator, w którym wcześniaki bez czasochłonnego przenoszenia ich do innego łóżka mogą być bezpośrednio umieszczane w rurach do rezonansu magnetycznego. W procesie rozwoju produktu LMT współpracuje ściśle z producentami sprzętu do wykonywania rezonansu magnetycznego jak Philips i Toshiba.  

Przykładem przemiany z oferenta pojedynczych produktów specjalistycznych w oferenta rozwiązań systemowych jest firma Richard Wolf GmbH. Znane początkowo ze swoich endoskopów przedsiębiorstwo przedstawiło w Düsseldorfie między innymi nowy system nawigacji dla diagnostyki laryngologicznej i oferuje w międzyczasie rozwiązania dla tak zwanej integracji operacyjnej, czyli centralnego sterowania różnych urządzeń i systemów (różni producenci) w salach operacyjnych. Nowa koncepcja wystawy na targach MEDICA ukazała również nową pozycję na rynku firmy Richard Wolf. „Naszą strategią jest aktualnie koncentrowanie się na sprzedaży kompletnych systemów, a nie poszczególnych instrumentów. Konsekwencją tego jest zmiana struktury naszej dystrybucji: rezygnacja z funkcji generalnego przedstawiciela handlowego i przejście w kierunku kompetentnej dystrybucji w określonych specjalistycznych dziedzinach. Targi MEDICA są dla nas tradycyjnie źródłem nowych kanałów zbytu“ – podsumowuje obrany kierunek działania prezes grupy Richard Wolf Jürgen Steinbeck. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku firmy SECA, stałego wystawcy na targach MEDICA. Specjalizująca się początkowo w wagach firma SECA w międzyczasie znacznie poszerzyła spektrum swojej działalności: „Jeżeli porównamy nasze dzisiejsze portfolio z tym z pierwszych targów MEDICA wyraźnie widać, że rozwój nasz idzie w kierunku oferenta software i hardware. Nie ograniczamy się już do produkcji wag, tylko produkujemy komunikujące ze sobą stacje pomiarowe oraz systemy serwisowe ułatwiające pracę medyczną.“

W sieci & mobilnie – cyfryzacja: o tym się mówi

Tematem, który w tym samym stopniu porusza prawie wszystkich wystawców i odwiedzających i o którym mówi się we wszystkich halach wystawienniczych, jest postępująca w medycynie cyfryzacja, mająca na celu połączenie w sieć wszystkich zaangażowanych w proces leczenia osób. Hans-Peter Bursig, prezes Związku Techniki Elektromedycznej ZVEI, uważa, że jest ona podstawowym wymogiem spersonalizowanego procesu leczenia i jednocześnie najlepszą odpowiedzią na zmianę demograficzną oraz wiążące się z nią wyzwania dla systemów zdrowia. „Korzystanie przez pacjentów z cyfrowych ofert medycznych takich jak telemonitoring, czy aplikacje medyczne sprawi, że leczenie stanie się ciągłym procesem. Właśnie w przypadku występujących już w określonym wieku chronicznych zachorowań znacznie poprawi się jakość leczenia.“

Prowadzone na targach MEDICA fora prezentowały liczne i licznie przez odwiedzających wykorzystywane informacje  poświęcone tej właśnie tematyce. Na MEDICA HEALTH IT FORUM (hala 15) tematami przewodnimi były czynniki wpływające na sukces zastosowania aplikacji medycznych czy też prezentowanie konkretnych przykładów cyfrowych pomocy medycznych polecanych przez użytkowników i lekarzy. Aktualne trendy i nowe urządzenia ubieralne (Wearable) to główne elementy MEDICA CONNECTED HEALTHCARE FORUM. Dużym zainteresowaniem cieszyła się tu MEDICA App COMPETITION, podczas której 15 zespołów badawczych z całego świata konkurowało ze sobą w dziedzinie najlepszego „Mobilnego Rozwiązania Medycznego“. Zwycięzcą został „Up Right“ – kombinacja aplikacji  i urządzenia ubieralnego opracowana przez zespół badawczy z Izraela. Jest to aplikacja optymalizująca pozycję i sposób poruszania się człowieka, która po stwierdzeniu krzywej postawy uruchamia wibrację. 

Urozmaicony program konferencji jako magnes na ekspertów

Na targach MEDICA w ramach towarzyszących im konferencji i posiedzeń przedstawiane są również istotne, tematycznie ustrukturyzowane trendy rynkowe. „Stawy i protezy stawów“ były w tym roku jednym z głównych tematów konferencji MEDICA PHYSIO CONFERENCE. Podczas cieszących się ogromną popularnością wykładów można było uzyskać informacje, czy fizjoterapia, sport i dynamika spiralna są skutecznymi strategiami terapeutycznymi dla tych osób, które w sposób optymalny chcą obciążać swoje stawy, również te sztuczne. Na targach MEDICA pojawiły się również: międzynarodowa konferencja poświęcona tematyce medycyny katastrof i wojskowej DiMiMED oraz MEDICA MEDICINE SPORTS + CONFERENCE. W ramach tej pierwszej konferencji, skierowanej do fachowej publiczności z dziedziny medycyny sportowej i prewencyjnej, można było przykładowo uzyskać informacje o możliwościach zwiększenia fizycznej i umysłowej wydajności człowieka (przedstawione na przykładzie programów treningowych dla pilotów niemieckich sił powietrznych),ale również dotyczące sensownego użycia urządzeń monitorujących i zapobiegających urazom.

39. Dzień Szpitali - ważna platforma komunikacji dla zarządu klinik - pod tegorocznym hasłem przewodnim „Kształtować przyszłość” oferował ponad 2100 uczestnikom liczne praktyczne sesje i spotkania poświęcone tematyce polityki prozdrowotnej. Omawiano tu przykładowo kwestie wymogów jakościowych, planowania, rozwiązań IT dla szpitali, ale i sprawy związane z finansowaniem inwestycji. Jedno ze spotkań zaszczycił swoją obecnością niemiecki minister zdrowia Hermann Gröhe, który po otwarciu targów MEDICA 2016 i Dnia Szpitali obejrzał wybrane nowości medyczne oraz połączony w sieć proces leczenia.

Dostawcy – najlepsi partnerzy rozwoju produktu

Po raz 25 wraz z targami MEDICA odbyły się również targi COMPAMED – czołowe targi dla rynku dostawców techniki medycznej. W obydwu halach wystawienniczych (8a i 8b) około 19 000 odwiedzających stoiska 774 wystawców z 37 państw oraz na forach specjalistycznych mogło uzyskać informacje o nowościach i istotnych trendach w rozwoju produktów. Oprócz prezentacji komponentów, materiałów, usług serwisowych dla przemysłu techniki medycznej targi COMPAMED dają osobom odpowiedzialnym za zakupy, produkcję, rozwój produktów i prace badawcze możliwość uzyskania informacji o najnowocześniejszych technologicznie rozwiązaniach. Dużym zainteresowaniem cieszyły się tym razem kompaktowa i mobilna elektronika, zalety i wyzwania stojące przed drukiem 3D oraz oczywiście – podobnie jak we wszystkich pozostałych halach wystawienniczych – aspekty coraz szerszej cyfryzacji w służbie zdrowia.  

Kolejne targi  MEDICA + COMPAMED w Düsseldorfie: 13 - 16 listopada 2017

Informacje online: http://www.medica.de  oraz http://www.compamed.de   

Terminy kolejnych międzynarodowych targów medycznych organizowanych przez Messe Düsseldorf Group dostępne są online: http://www.world-of-medica.com

Brak tagów