Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Zdrowie publiczne – efektywnie wykorzystać zasoby ochrony zdrowia

MedicalOnline.pl | 2016-11-28
Zdrowie publiczne – efektywnie wykorzystać zasoby ochrony zdrowia

Zdrowie publiczne – efektywnie wykorzystać zasoby ochrony zdrowia

W dniach 24-25.11.2016 we Wrocławiu odbył się II Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego pod hasłem „Zdrowie publiczne – efektywnie wykorzystać zasoby ochrony zdrowia”. Wśród blisko czterystu uczestników obecni byli akademicy – w tym dziekani siedmiu wydziałów zdrowia publicznego z Polski i zagranicy; politycy samorządowi, przedstawiciele korporacji pracodawców: BCC i Pracodawcy RP, STOMOZ-u, członkowie Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego (PTZP) oraz siostrzanych towarzystw z innych krajów europejskich. Przedstawiciele ASPHER (Stowarzyszenia Szkół Zdrowia Publicznego w Regionie Europejskim), EUPHA (Europejskiej Federacji Zdrowia Publicznego), ISSA (Międzynarodowej Organizacji Bezpieczeństwa Socjalnego) oraz szeregu organizacji pacjenckich.

Jakub Szulc z firmy EY po raz pierwszy zaprezentował najnowszy raport firmy dotyczący kosztów pośrednich i bezpośrednich chorób na podstawie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POCHP). Raport pokazuje, że koszty pośrednie związane z chorobą (jak absencja chorobowa, inwalidztwo) są prawie dwukrotnie większe od kosztów bezpośrednich (czyli wydawanych na leczenie choroby).

Według badań m.in. Lalonde’a zdrowy tryb życia jest najistotniejszym czynnikiem utrzymania zdrowia. Ma odpowiadać za to w ponad 50%, podczas gdy cała opieka zdrowotna tylko w 10%. „Inwestycja w zdrowy tryb życia społeczeństwa jest inwestycją długoterminową, jej zwrot nastąpi po 20-30 latach stałego ponoszenia kosztów, dlatego z punktu widzenia bieżącego budżetu jest to inwestycja niechętnie wykonywana” - mówił gospodarz wydarzenia prof. Andrzej M. Fal rozpoczynając dyskusję w pierwszym panelu: „Czy minister finansów lubi Lalonde’a?”. W tym panelu m.in. wskazano na zestawienie przychodów państwa z tytułu naszych nałogów np. pod postacią akcyzy z wyrobów tytoniowych (18 mld/rok) z kwotami wydawanymi przez publicznego płatnika na leczenie POChP (0,5 mld).

Szczególną uwagę, zgodnie z hasłem tegorocznego Kongresu, w trzech kolejnych panelach zwrócono na racjonalność gospodarowania zasobami systemu opieki zdrowotnej, zarówno ludzkimi, jak i materialnymi. „Nie mamy żadnych wątpliwości, że rosnąca średnia długość życia obciąża kondycję finansową Państwa, dlatego musimy kłaść nacisk na profilaktykę, a nie tylko skupiać się na medycynie interwencyjnej” – przekonywał  Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu, dr Jacek Klakoćar.

W panelu „Skąd się biorą pieniądze na zdrowie?” wskazano zarówno na konieczność bardziej solidarnego systemu gromadzenia publicznych środków na zdrowie, jak i na niezbędność efektywnego włączenia środków prywatnych. Podkreślono, że odpowiedzialność za zdrowie spoczywa nie tylko na tzw. służbie zdrowia, ale na każdym z nas – na tym właśnie polega podmiotowość pacjenta i dojrzałość społeczeństwa obywatelskiego.

Istotne tezy wypłynęły także z panelu „Pracodawcy w ochronie zdrowia – motor systemu”. Biorący w nim udział, m.in. prezes Porozumienia Zielonogórskiego, Jacek Krajewski, wiceminister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Elżbieta Bojanowska, prezes LuxMed, Anna Rulkiewicz; sfomułowali wniosek, że należy szybko przekształcić obecną medycynę pracy w sprawną służbę medyczną dbającą i monitorującą kompleksowo zdrowie pracujących, a nie jedynie jego elementy związane z ryzykami zawodowymi.

Łącznie w 10 panelach tematycznych dyskutowano o stanie zdrowia publicznego w Europie w chwili obecnej oraz o najważniejszych wyzwaniach na przyszłość: starzeniu się społeczeństw, wpływie stylu i trybu życia na jego długość i jakość, nowoczesnych technologiach w zdrowiu (e- i tele- medycyna) , terapiach personalizowanych, a także o coraz większym problemie wszystkich krajów, związanym z finansowaniem całości sektora ze środków publicznych. Obecność panelistów z wielu krajów potwierdziła niezbicie, że mimo różnic skali, podstawowe problemy zdrowia publicznego i medycyny naprawczej są podobne w Polsce, Niemczech, Czechach, Serbii na Węgrzech czy na Ukrainie.

W sesji otwarcia Prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, prof. Andrzej M. Fal, poinformował, że w trakcie Kongresu EUPHA w Wiedniu, 9.10.2016 w imieniu PTZP sygnował ogłoszoną właśnie Deklarację Wiedeńską. Jest to dokument utworzony w 30 rocznicę Ottava Chapter, czyli podstawowego zbioru zasad dotyczących profilaktyki chorób przewlekłych w społeczeństwach.

W tej samej sesji Prezes przekazał informację o utworzeniu dwóch istotnych dla środowiska zdrowia publicznego nagród. Pierwszej - Nagrody imienia prof. Kostrzewskiego, która co roku będzie przyznawana najlepszej pracy magisterskiej i najlepszej pracy doktorskiej w zdrowiu publicznym. Ideę drugiej przedstawiła dr Anna Janczewska-Radwan z BCC. Nagroda „Asklepios w pracy” (wspólna nagroda PTZP i BCC) przyznawana będzie pracodawcom wybitnie dbającym o profilaktykę zdrowotną i zdrowie swoich pracowników.

Dr Jolanta Grzebieluch

Brak tagów