Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Leasing w branży medycznej

MedicalOnline.pl | 2016-11-22

Sektor medyczny bezustannie się rozwija, a stosowanie coraz nowszych metod leczenia obliguje do unowocześniania wykorzystywanego sprzętu medycznego pod względem jakości technologicznej. Można więc uznać, że branża medyczna odnotowuje aktualnie wzrost zapotrzebowania na zmodernizowane urządzenia oraz aparaturę ułatwiającą pracę i znacząco przyczyniającą się do precyzyjności przeprowadzanych badań.

Konkurencyjność w branży medycznej

Aktualnie świadczenia zdrowotne oferowane są nie tylko przez publiczne placówki i ośrodki zdrowia, lecz również przez prywatne punkty medyczne, które niejednokrotnie cechują się dużo lepszym zapleczem sprzętowym. Podobna sytuacja wpływa na wzrost konkurencji w sektorze medycznym, a w celu zachęcenia pacjentów do korzystania z usług danej placówki wykorzystuje się argument dobrej jakości wyposażenia aparaturowego.

W związku z powyższym zarówno publiczne, jak i prywatne ośrodki zdrowia, przychodnie i szpitale zobligowane są do modernizowania posiadanych sprzętów, które umożliwiają dokładniejszą i bardziej komfortową formę przeprowadzania diagnostyki oraz terapii.

Finansowanie sprzętu w placówkach medycznych

Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na wysokiej jakości sprzęt medyczny, placówki zmuszone są do podejmowania starań w celu zapewnienia optymalnych źródeł finansowania aparatury wykorzystywanej w lecznictwie oraz diagnostyce.

Jedną z dróg uzyskania wsparcia pieniężnego jest leasing, który wobec sporego zapotrzebowania na wspomniany sprzęt medyczny staje się popularnym sposobem jego finansowania. Odnosi się on zarówno do publicznej służby zdrowia, jak i placówek prywatnych czy indywidualnych praktyk lekarskich.

Oferta finansowa dla lekarzy

Warto zaznaczyć, że koszty związane z zaopatrzeniem danej placówki w wysokiej jakości sprzęt medyczny są olbrzymie. Placówki publiczne posiadają stałe źródło finansowania, które umożliwia regularne doposażanie w niezbędną aparaturę. Należy jednak wspomnieć także o prywatnych gabinetach, które rozwijają się dzięki wzrostowi zamożności społeczeństwa - większa liczba pacjentów w klinikach prywatnych oznacza wzrastające zyski dla właścicieli tych gabinetów, a co za tym idzie - możliwość większego wkładu finansowego, inwestowanego w sprzęt medyczny.

Specyfiką oferty kierowanej do lekarzy jest jej indywidualność - większość firm leasingowych opiera się na fakcie stabilności praktyki lekarskiej, proponując swoim klientom lekarzom dogodne formy finansowania, uwzględniające oczekiwania, potrzeby oraz możliwości związane ze spłatą zobowiązań.

Ciekawą propozycją okazuje się pożyczka na sprzęt medyczny, kierowana w szczególności do podmiotów prowadzących medyczną działalność usługową - skorzystanie z podobnej alternatywy daje możliwość opłacania najniższej stawki VAT i wydaje się korzystne dla przedsiębiorcy.

Reasumując, warto zaznaczyć że branża medyczna stanowi sektor sprawnie się rozwijający. W celu pozostania w branży i utrzymania się wśród mnogiej konkurencji nieodzowne wydaje się bieżące modernizowanie zaopatrzenia medycznego, żeby adekwatnie odpowiadać na rosnące potrzeby oraz wymagania pacjentów.

W związku z różnorodnością opcji finansowania medycznej aparatury dla placówek warto skonsultować się z doradcą finansowym, który udzieli szczegółowych informacji oraz pomoże podjąć decyzję o najkorzystniejszym źródle otrzymania pomocy pieniężnej na zakup sprzętu - dobrym przykładem może okazać się firma www.cls.pl, w której profesjonalne doradztwo finansowe stanowi fundament działalności.

Brak tagów