Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Powierzchnie z miedzi przeciwdrobnoustrojowej dłużej utrzymują poziom czystości uzyskany po generalnym sprzątaniu

MedicalOnline.pl | 2016-11-04
Powierzchnie z miedzi przeciwdrobnoustrojowej dłużej utrzymują poziom czystości uzyskany po generalnym sprzątaniu

Powierzchnie z miedzi przeciwdrobnoustrojowej dłużej utrzymują poziom czystości uzyskany po generalnym sprzątaniu

Powierzchnie dotykowe wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej, instalowane w pokojach pacjentów w szpitalach, mogą samodzielnie i skutecznie utrzymywać wysoki poziom aseptyczności charakterystyczny dla sprzątania generalnego. Wyniki badań opublikowano w prestiżowym medycznym periodyku American Journal of Infection Control.

Profesor biologii Shannon Hinsa-Leasure wraz ze swoim zespołem przeprowadziła na uczelni w Grinnell w stanie Iowa oraz w tamtejszym Regionalnym Centrum Medycznym (Grinnell Regional Medical Center - GRMC) badania trwające 18 miesięcy. Objęły one ponad 1500 próbek. Okazało się, że na przedmiotach wykonanych ze stopów miedzi –  takich jak uchwyty, spłuczki toalet, stojaki do kroplówek, włączniki prądu, klawiatury, umywalki oraz dozowniki – występuje znacząco mniej bakterii niż na materiałach tradycyjnie wykorzystywanych w pomieszczeniach szpitalnych.[1]  

Badacze bazowali na wcześniejszym badaniu, w którym wykazano zmniejszenie o 58 proc. zakażeń na oddziałach intensywnej opieki medycznej dzięki wyposażeniu ich w powierzchnie dotykowe z miedzi Cu+ (przeciwdrobnoustrojowej). Jednak w nowym badaniu stwierdzono, że ponad połowę wszystkich zakażeń związanych z opieką medyczną pacjenci nabywają poza oddziałami OIOM. Dlatego też w pokojach i łazienkach pacjentów oddziału ogólnego i chirurgicznego oraz na obszarze poza ich pokojami zastąpiono 20 często dotykanych powierzchni ich odpowiednikami wykonanymi z miedzi przeciwdrobnoustrojowej. Analizowane były zarówno pokoje zajęte przez chorych, jak i puste, tak by określić stężenie bakterii stanowiące punkt odniesienia.

Czyściej niż po generalnym sprzątaniu

Badania przyniosły rewelacyjne wyniki. Jak się okazało, w przypadku aż 88 proc. próbek pobranych z elementów miedzianych znajdujących się w zajętych pomieszczeniach obciążenie bakteriami było niższe niż zalecane po generalnym sprzątaniu (czyli 250 CFU/100 cm2). W tym samym czasie w przypadku 55 proc. próbek z powierzchni kontrolnych obciążenie bakteriami przekraczało ten poziom. Próbki pobierano co tydzień przez 12 miesięcy.

Jeszcze bardziej zaskakujący jest fakt, że w pomieszczeniach pustych (w których przeprowadzono generalne sprzątanie po opuszczeniu ich przez pacjentów) 51 proc. próbek kontrolnych wykazywało ilość bakterii powyżej zalecanego poziomu. Pokazuje to, że populacja drobnoustrojów szybko odbudowuje się na powierzchniach szpitalnych po ich wyczyszczeniu, i stanowi potwierdzenie wcześniejszego badania.[2] Natomiast 93 proc. próbek pobranych z powierzchni miedzianych zamontowanych w pustych pomieszczeniach znajdowało się poniżej zalecanego poziomu. Pod wpływem uzyskanych wyników dyrektor GRMC Todd Linden oświadczył, że centrum medyczne rozpoczęło instalowanie bakteriobójczych powierzchni w całej placówce. Obecnie połowa pokoi pacjentów wyposażona jest w urządzenia i elementy miedziane.

Ciągłe, nieprzerwane odkażanie

Amerykańscy badacze doszli do wniosku, że miedź przeciwdrobnoustrojowa powinna być istotnym elementem kontroli zakażeń szpitalnych, uzupełniając standardowe procedury w zakresie higieny rąk oraz codziennego i generalnego sprzątania. Zgadza się z nimi prof. dr hab. med. Małgorzata Bulanda, kierownik Katedry Mikrobiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego:

- Niezaprzeczalnie najczęstszą drogą  w przenoszeniu drobnoustrojów w środowisku szpitalnym jest droga kontaktowa - ręce personelu medycznego czy pacjentów. Zatem powierzchnie kontaktowe, stanowiące potencjalne źródło chorobotwórczych drobnoustrojów, muszą być odpowiednio i trwale odkażane. Nawet w pełni prawidłowa procedura mycia i dezynfekcji tych powierzchni nie zapewnia właściwych parametrów  – podkreśla prof. Bulanda. - Dlatego zastosowanie odpowiednich materiałów o udowodnionym działaniu przeciwdrobnoustrojowym może - co potwierdzają wyniki wieku badań naukowych - w sposób ciągły, nieprzerwany zapewnić ich dekontaminację, a dzięki temu zwiększyć bezpieczeństwo hospitalizowanych chorych.

Produkty użyte w badaniu zostały wykonane ze stopów miedzi CuVerro®, jednej z kilku marek miedzi przeciwdrobnoustrojowej zarejestrowanych przez Agencję Ochrony Środowiska (EPA). Zostały one dopuszczone do obrotu na terenie USA na podstawie zatwierdzonych przez EPA oświadczeń zdrowotnych, potwierdzających wysoką skuteczność przeciwdrobnoustrojową wyrobów.

Szeroki asortyment produktów z miedzi przeciwdrobnoustrojowej wytwarzany jest przez firmy na całym świecie. Umożliwia wyposażenie szpitali i domów opieki, węzłów komunikacyjnych transportu zbiorowego, autobusów i pociągów, szkół, restauracji oraz innych obszarów, w których gromadzą się ludzie i mogą rozprzestrzeniać się zakażenia. W Polsce coraz więcej szpitali instaluje elementy dotykowe z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+.

Dodatkowe informacje odnośnie miedzi przeciwdrobnoustrojowej można znaleźć na stronie www.cuplus.pl

Bibliografia

 1. Copper alloy surfaces sustain terminal cleaning levels in a rural hospital
  Shannon M. Hinsa-Leasure, Queenster Nartey, Justin Vaverka, Michael G. Schmidt.
  American Journal of Infection Control, 28 September 2016
 2. Intrinsic bacterial burden associated with intensive care unit hospital beds: Effects of disinfection on population recovery and mitigation of potential infection risk
  Hubert H. Attaway III, Sarah Fairey, Lisa L. Steed, Cassandra D. Salgado, Harold T. Michels, Michael G. Schmidt.
  American Journal of Infection Control, December 2012, Volume 40, Issue 10, Pages 907–912

Film prezentujący czyszczenie i konserwację powierzchni z miedzi przeciwdrobnoustrojowej w Regionalnym Centrum Medycznym w Grinnell  (w wersji z polskimi napisami):

https://youtu.be/gXf_e-cVdok

 

Brak tagów