Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego

Drugi Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, który odbędzie się we Wrocławiu w dniach 24-25.11.2016 w nowoczesnej siedzibie Wydziału Farmacji Uniwersytetu Medycznego przy ul. Borowskiej 213, zgromadzi, tak jak w zeszłym roku, przedstawicieli siostrzanych towarzystw zdrowia publicznego z kilku krajów UE, władze międzynarodowych organizacji, m.in. EUPHA, ASPHER, przedstawicieli centrali Czerwonego Krzyża i WHO. Ponadto tak jak w poprzednim roku uczestniczyć w nim będą przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Pracy i Parlamentu, a także jednostek samorządu terytorialnego  z kilku województw. W dyskusjach systemowych wezmą udział pracownicy naukowi Uniwersytetów Medycznych oraz osoby odpowiedzialne za kreowanie i realizację polityki zdrowotnej i szeroko pojętego zdrowia publicznego.

“Zdrowie publiczne, jego finansowanie, organizacja i efektywność stanowią jeden z najistotniejszych parametrów wpływających na jakość życia i poczucie bezpieczeństwa społeczeństwa”  – mówi prof. Andrzej M. Fal, Prezes PTZP

Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego jest szybko rosnącą organizacją zrzeszającą specjalistów od organizacji, planowania jakości, epidemiologów, ekonomistów, lekarzy, co pozwala tej organizacji mówić o zdrowiu publicznym w sposób holistyczny.

“Uczestnicy Kongresu będą mieli możliwość prezentacji swoich prac naukowych podczas sesji plakatowej i ustnej. Zostało zgłoszonych ponad 70 prac, a abstrakty zostana opublikowane w czasopiśmie Public Health Forum.” Doodaje Dorota Kiedik, sekretarz Zarządu Głównego PTZP

Udział w Kongresie jest bezpłatny - organizatorzy zapewniają materiały kongresowe, przerwy kawowe oraz lunch.

Zapraszamy do Wrocławia!

Więcej informacji na stronie http://www.ptzp.org/pl/konferencje-kongresy/ii-kongres-ptzp/informacje

 

Brak tagów