Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Telemedycyna i teleopieka – dla kogo?

MedicalOnline.pl | 2016-10-12

Zdalna opieka medyczna ma przede wszystkim służyć poprawie usług medycznych i zacieśnić relację między lekarzem prowadzącym a pacjentem. Jednak już teraz widać, jak szerokie zastosowanie mogą mieć narzędzia telemedyczne. Oprócz obsługi placówek medycznych (szpitale, sieci przychodni, centra medyczne, gabinety lekarskie), z telemedycyny mogą korzystać firmy z sektora opiekuńczego (domy opieki, firmy pielęgniarskie, opieka senioralna), jednostki naukowo-badawcze, a nawet placówki publiczne prowadzące akcje profilaktyczne i badania przesiewowe. Szacuje się, że w przyszłości telemedycyna będzie jednym z podstawowych filarów regionalnych oraz ogólnokrajowych platform e-zdrowia oraz struktur określanych jako Smart City (inteligentne miasta), gdzie budynki mieszkalne i infrastruktura miejska będą umożliwiały prowadzenie zdrowego trybu życia.

Obecnie intensywny rozwój narzędzi telemedycznych obserwuje się w zakresie profilaktyki i monitorowania stanu zdrowia pacjentów kardiologicznych, zarówno tych przebywających w szpitalu, jak i podczas rehabilitacji kardiologicznej w warunkach domowych. Współpraca z urządzeniami monitorującymi stan pacjenta (np. holtery przesyłające dane do lekarza lub centrum monitorowania w czasie rzeczywistym) pozwalają na diagnostykę, rejestrowanie postępów leczenia lub rehabilitacji, a w przypadku pojawienia się nieprawidłowości kardiologicznych zagrażających zdrowiu lub życiu pacjenta – na natychmiastową reakcję (np. wezwanie pogotowania ratunkowego).

Platformy telemedyczne pozwalają nie tylko na stały kontakt z pacjentem oraz wsparcie w przypadku osób zmagających się z chorobami przewlekłymi (np. cukrzyca, nadciśnienie, przewlekła obturacyjna choroba płuc POChP). To przydatne narzędzie dla opiekunów osób starszych, którzy mogą nie tylko stale monitorować stan zdrowia swoich podopiecznych, ale także w każdej chwili sprawdzić miejsce ich aktualnego pobytu. To ważne, szczególnie w przypadku osób cierpiących na choroby neurodegeneracyjne (np. na chorobę Alzheimera) lub mające problem z poruszaniem się. Opieka medyczna na odległość to także przydatne rozwiązań dla osób mieszkających samotnie, w podeszłym wieku lub cierpiących na choroby przewlekłe, w których dla utrzymania dobrego stanu zdrowia jest ciągłe monitorowanie parametrów (np. ciśnienia krwi, poziomu glukozy we krwi) i natychmiastowa reakcja w przypadku wahania wartości.

Coraz większą popularnością, także na polskim rynku, cieszą się usługi zdalnej opieki położniczej dla gabinetów i placówek ginekologiczno-położniczych. Telemedycyna pozwala na stały kontakt lekarza i położnej z kobietą ciężarną lub podczas połogu, przebywającą w warunkach domowych. Daje to duże poczucie bezpieczeństwa i możliwość natychmiastowej reakcji w sytuacji zagrożenia zdrowia matki lub dziecka. Dla kobiet ciężarnych dedykowana jest usługa badania KTG na odległość, które wykonywane jest w domu pacjentki za pomocą kardiotokografu wyposażonego w funkcje telemedyczne. Pomiar wykonany w warunkach domowych jest przesyłany zdalnie do lekarza prowadzącego, gdzie poddawany jest analizie.

Teleradiologia jest obecnie jedną z głównych kierunków rozwoju rozwiązań telemedycznych, pozwalająca na przesyłanie obrazów radiologicznych od pacjenta do lekarza, pomiędzy placówkami medycznymi lub do teleradiologicznego centrum opisowego. Dzięki rozwiązaniom teleradiologicznym możliwe jest uniezależnienie opisu i analizy obrazów diagnostycznych od miejsca ich wykonania. To pozwala nie tylko na znaczne skrócenie czasu badania i generuje duże oszczędności, ale umożliwia dostęp do doświadczonych specjalistów nawet z innego kraju.

Ponadto platformy telemedyczne mają duży potencjał nie tylko w diagnostyce, monitorowaniu stanu zdrowia i postępów leczenia pacjentów, ale także mogą być pomocne w akcjach profilaktycznych lub w badaniach przesiewowych. Wykonanie podstawowych badań diagnostycznych w warunkach domowych, bez kolejek i potrzeby wielokrotnych wizyt w placówkach medycznych, może zachęcić wiele osób do profilaktyki i bieżącego monitorowania swojego stanu zdrowia. I w konsekwencji – znacznie podnieść skuteczność badań przesiewowych i zwiększyć wykrywalność wielu chorób na bardzo wczesnym etapie.

Czytaj również:

Telemedycyna – chwilowy trend czy przyszłość medycyny?

Brak tagów