Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Telemedycyna – chwilowy trend czy przyszłość medycyny?

MedicalOnline.pl | 2016-10-10

Stałe monitorowanie stanu zdrowia, zdalne konsultacje, ciągła obserwacja, natychmiastowy kontakt z lekarzem prowadzącym, pomiary podstawowych parametrów życiowych, sprawdzanie wyników badań – to tylko przykładowe zastosowania telemedycyny. Ta innowacyjna forma świadczenia usług medycznych pozwala nie tylko na wykorzystanie nowoczesnych technologii do usprawnienia kontaktu pacjenta z lekarzem, ale ma wymierny wpływ na rachunek ekonomiczny – pozwala na duże oszczędności.

Rozwiązania telemedyczne są obecnie uznawane za jedną z priorytetowych gałęzi rozwoju polityki zdrowotnej w najbliższych latach. To wykorzystanie nowoczesnych technologii, łączące w sobie elementy informatyki, medycyny i telekomunikacji, pozwala nie tylko na poprawę jakości usług opieki zdrowotnej, ale także zapewni istotne obniżenie kosztów.

Cyfryzacja diagnostyki medycznej oraz technologie umożliwiające bezpieczną wymianę wrażliwych danych medycznych na odległość to także ułatwienie dostępu do wysokiej klasy doświadczonych specjalistów i zdalnych konsultacji z lekarzami z niemal całego świata. Telemedycyna to swoista rewolucja na rynku opieki zdrowotnej, to wprowadzenie zupełnie nowej jakości w relacji między pacjentem, lekarzem a placówką medyczną. To także nowe sposoby diagnostyki i zmiana ścieżki leczenia i monitorowania stanu zdrowia. Na czym polega zdalna opieka nad pacjentem?

Telemedycyna – jak to działa?

Mówiąc najprościej – telemedycyna to nowoczesna technologia, która umożliwia pacjentom kontrolę stanu zdrowia w warunkach domowych, dzielenie się wynikami badań w czasie rzeczywistym oraz telekonferencje z lekarzami znajdującymi się w placówkach medycznych lub w wyspecjalizowanych centrach telemedycznych.

W podstawowym modelu pacjent korzystający z usług zdalnej opieki medycznej zostaje wyposażony w urządzenia, dzięki którym może w domu dokonać niezbędnych pomiarów (np. holter w przypadku pacjentów kardiologicznych, aparat KTG dla kobiet ciężarnych) oraz które pozwolą mu kontakt z lekarzem lub centrum monitoringu (np. telekonferencje, przesyłanie wyników badań, wysłanie sygnału alarmowego). Część z tych urządzeń przesyła dane w trybie rzeczywistym, inne – po zakończeniu badania. Wyniki są wysyłane albo bezpośrednio do lekarza prowadzącego albo do centrum monitoringu, gdzie wykwalifikowany personel medyczny na bieżąco rejestruje i analizuje przekazane dane. Platformą pośredniczącą w wymianie informacji pomiędzy lekarzami, pacjentami a centrami monitorującymi informacje jest najczęściej specjalistyczne oprogramowanie pozwalające na bezpieczne zarządzanie danymi. Po odebraniu danych lekarz lub pracownicy centrum monitorowania analizują je, a wynik i dalsze zalecenia wysyłają do pacjenta. W nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia personel monitorujący może wezwać do pacjenta pogotowie ratunkowe lub zlecić mu natychmiastową wizytę w placówce medycznej.

Czytaj również:

Telemedycyna i teleopieka – dla kogo?

Brak tagów