Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Galeria Morena stawia na bezpieczeństwo

informacja prasowa | 2016-09-05
Galeria Morena stawia na bezpieczeństwo

Nagłe Zatrzymanie Krążenia (NZK) jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia, który w krótkim czasie doprowadza do śmierci. Pierwsze minuty mają największe znaczenie dla przeżycia poszkodowanego i tylko szybko udzielona pierwsza pomoc daję szansę na uratowanie życia. Z tej właśnie przyczyny Galeria Morena w Gdańsku dołączyła do miejsc, które w ramach programu „PAD” (Public Access Defibrillation) wyposaża swoje placówki w Automatyczne Defibrylatory Zewnętrzne.

Program PAD w Gdańsku

Z przeprowadzonych w 2014 na terenie Trójmiasta analiz wynika, że 65% wszystkich przypadków NZK miało miejsce na terenie Gdańska a średni czas dojazdu karetki do poszkodowanego wynosi 9 minut. Poszkodowany dotknięty NZK ma tylko 10 minut na to, aby otrzymać pomoc niezbędną do przeżycia, przy czym defibrylacja powinna być przeprowadzona w przeciągu czterech pierwszych minut. W warunkach po za szpitalnych – nie ma szans na to, aby pomoc medyczna dotarła do kogokolwiek w tak krótkim czasie. Celem programu PAD jest zbudowanie gęstej sieci defibrylatorów w miejscach o dużym przepływie ludzi, gdzie znacznie wzrasta zagrożenie wystąpienia NZK (centra handlowe, lotniska, dworce).

Bezpieczniej w czasie zakupów

Wyposażenie Galerii Morena w urządzenia AED jest rezultatem realizowanej strategii Carrefour Polska, której celem jest sukcesywne wyposażanie sieci swoich centrów handlowych w defibrylatory AED. Na terenach sklepów montowane są urządzenia LIFEPAK CR Plus. Praktycznie prowadzą one osobę udzielającą pierwszej pomocy przez kolejne kroki Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej tak, że nawet nie posiadając wykształcenia medycznego, jest ona w stanie udzielić prawidłowo pierwszej pomocy.

- W ramach porozumienia pomiędzy Carrefour Polska i firmą DefiMed AED oprócz wyposażenia w defibrylatory, przeprowadzone zostały specjalne szkolenia dla pracowników galerii, pomimo iż przechodzą oni regularne szkolenia z RKO (Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej) w ramach wymagań przepisów BHP — mówi Piotr Kubiszewski właściciel DefiMed’u —  nasze szkolenia polegają na przypomnieniu algorytmu RKO oraz praktycznych ćwiczeniach z obsługi AED – dodaje.

Lokalizacja

Na terenie Galerii Morena defibrylatory AED znajdują się w specjalnych oznaczonych szafkach z alarmem świetlno-dźwiękowym. Znajdziemy je przy „Strefie Klienta” oraz części restauracyjnej – czyli tam gdzie zawsze jest najwięcej ludzi.  Kolejne urządzenie jest na wyposażeniu pracowników ochrony galerii stale dyżurujących na terenie centrum.