Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Dokumentacja medyczna i bezpieczeństwo danych w praktyce 2016/2017

http://www.akademiawip.pl/
NIK alarmuje, że ambulatoria i szpitale prowadzą dokumentację bez należytej staranności, a to nierzadko doprowadza do tragedii: w ekstremalnych przypadkach za niedbalstwo chorzy płacą nawet życiem.

Nie ma jasnych interpretacji przepisów, a na świadczeniodawców – którzy nie wiedzą, jak postępować poprawnie – nakładane są kary. Lekarze bezskutecznie apelują o szybką nowelizację reguł prawnych, jednak bezskutecznie.

Bywa i tak, że nawet pracownik NFZ nie powie Ci tego, jak bezbłędnie prowadzić dokumentację medyczną placówki, aby w razie kontroli nie podpaść funduszowi i uniknąć kar oraz rozwiązania kontraktu, a także uchronić się przed procesami sądowymi z pacjentami, gdyż zwyczajnie nie ma co do tego pewności!

Ale Ty możesz zyskać tę pewność – już 5 października 2016 r. – biorąc udział w szkoleniu „Dokumentacja medyczna i bezpieczeństwo danych w praktyce 2016/2017”

 1. odetchniesz  z ulgą, mimo że to na Tobie spoczywa odpowiedzialność za właściwe prowadzenie dokumentacji medycznej.
 2. skrócisz  czas, jaki poświęcasz na jej przygotowanie.
 3. zyskasz pewność, że jesteś na bieżąco z regulacjami prawnymi.
 4. przestaniesz  obawiać się, zarzutów o niedbalstwo, sporów z pacjentami czy kontroli.
 5. będziesz  spokojny o poziom bezpieczeństwa danych osobowych pacjentów i nie narazisz się  na odpowiedzialność finansową za naruszenie ochrony danych, zwłaszcza wrażliwych.


Cześć I 10:30 – 13:00

Dokumentacja medyczna – najnowsze zmiany, udostępnianie i zgody pacjentów, kontrole NFZ i roszczenia pacjentów
 • zapowiadane zmiany w prawie w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej. Nowe zasady udostępniania dokumentacji medycznej
 • dokumentacja medyczna, a śmierć pacjenta. Kto ma prawo uzyskać dokumentacje medyczną?
 • zgoda pacjenta na udzielenie świadczenia- na co warto zwrócić uwagę prowadząc podmiot leczniczy?
 • dokumentacja medyczna pod lupą kontrolerów NFZ- najczęściej popełniane błędy przez świadczeniodawców.
 • dokumentacja medyczna, a roszczenia pacjentów.

Eksperci:

Agnieszka Pietrzak

Dominika Kołodziejska – Koza


Cześć II 14:00-15:30

Nowe obowiązki podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, jako właściciele praktyk oraz nowe wymagania dotyczące funkcji ABI

 • obowiązki i odpowiedzialność podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, jako administratorów danych,
 • ABI/DPO/Inspektor ochrony danych - kiedy obowiązkowy i jakie ma zadania,
 • skutki przyjęcia RODO (ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych) dla służby zdrowia,
 • konsekwencje zmian ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzenia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania,
 • odpowiedzialność finansowa za naruszenia ochrony danych, zwłaszcza wrażliwych - kończą się żarty.

Ekspert:
Piotr Glen 

Promocja!

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 21 września 2016 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto:
299 zł + 23% VAT.

Gratis ebook „4 wzory oświadczeń pacjenta, których nie może zabraknąć w dokumentacji medycznej”

Szczegóły i formularz online>>