Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Jak zabezpieczyć placówkę przed kradzieżą sprzętu

serwiszoz.pl | 2016-07-21
Kradzieże sprzętu z placówek medycznych zdarzają się coraz częściej, ale przypadek jednego ze szpitali specjalistycznych, w którym skradziono aparaturę medyczną o wartości około 1 mln zł, był pierwszy na tak wielką skalę. Jak więc zapobiegać takim sytuacjom?

Pracodawca powinien stworzyć i wdrożyć procedurę związaną z powierzeniem własności szpitala osobie lub danemu działowi, który ponosi pełną odpowiedzialność, np. za dany sprzęt medyczny. Wtedy taka osoba zobowiązana jest do prawidłowego użytkowania sprzętu, zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcją, utrzymania go w należytej czystości, odpowiedniego zabezpieczenia itp.

Jak się zabezpieczyć, aby do takiej sytuacji nie doszło powtórnie lub w ogóle w naszym podmiocie leczniczym? To bardzo trudne pytanie i z pewnością jest uzależnione od wielu czynników, np. takich jak:
  •  wielkość podmiotu leczniczego,
  •  umiejscowienie pomieszczeń, w których znajduje się specjalistyczny sprzęt medyczny, kondygnacja, dostęp do kondygnacji przez osoby nieupoważnione, przejścia otwartymi korytarzami,
  •  nadzór nad tymi pomieszczeniami po godzinach ich pracy, jeżeli nie ma w pobliżu osób lub komórek, które pracują 24 godziny na dobę, np. oddziałów szpitalnych,
  •  zabezpieczenie pomieszczenia, w którym znajduje się specjalistyczny sprzęt medyczny, odpowiednie zamki, alarmy,
  •  nadzór i monitoring obejmujący dane pomieszczenie.


Z przypadków kradzieży sprzętu medycznego trzeba wyciągnąć wnioski i wdrożyć działania korygujące oraz zapobiegawcze, uwzględniając wymienione punkty. Wszystko można spisać w odpowiedniej procedurze, wdrożyć ją. Jednak kolejne zabezpieczenie, kolejny monitoring to dodatkowy koszt.

Piotr Miadziołko

dyrektor SP ZOZ w Gostyniu, członek Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali, sekretarz Wielkopolskiego Związku Szpitali Powiatowych

Wypróbuj za darmo! Bezpłatne konto testowe na portalu serwiszoz.pl 

Brak tagów
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej