Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Jak zabezpieczyć placówkę przed kradzieżą sprzętu

serwiszoz.pl | 2016-07-21
Kradzieże sprzętu z placówek medycznych zdarzają się coraz częściej, ale przypadek jednego ze szpitali specjalistycznych, w którym skradziono aparaturę medyczną o wartości około 1 mln zł, był pierwszy na tak wielką skalę. Jak więc zapobiegać takim sytuacjom?

Pracodawca powinien stworzyć i wdrożyć procedurę związaną z powierzeniem własności szpitala osobie lub danemu działowi, który ponosi pełną odpowiedzialność, np. za dany sprzęt medyczny. Wtedy taka osoba zobowiązana jest do prawidłowego użytkowania sprzętu, zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcją, utrzymania go w należytej czystości, odpowiedniego zabezpieczenia itp.

Jak się zabezpieczyć, aby do takiej sytuacji nie doszło powtórnie lub w ogóle w naszym podmiocie leczniczym? To bardzo trudne pytanie i z pewnością jest uzależnione od wielu czynników, np. takich jak:
  •  wielkość podmiotu leczniczego,
  •  umiejscowienie pomieszczeń, w których znajduje się specjalistyczny sprzęt medyczny, kondygnacja, dostęp do kondygnacji przez osoby nieupoważnione, przejścia otwartymi korytarzami,
  •  nadzór nad tymi pomieszczeniami po godzinach ich pracy, jeżeli nie ma w pobliżu osób lub komórek, które pracują 24 godziny na dobę, np. oddziałów szpitalnych,
  •  zabezpieczenie pomieszczenia, w którym znajduje się specjalistyczny sprzęt medyczny, odpowiednie zamki, alarmy,
  •  nadzór i monitoring obejmujący dane pomieszczenie.


Z przypadków kradzieży sprzętu medycznego trzeba wyciągnąć wnioski i wdrożyć działania korygujące oraz zapobiegawcze, uwzględniając wymienione punkty. Wszystko można spisać w odpowiedniej procedurze, wdrożyć ją. Jednak kolejne zabezpieczenie, kolejny monitoring to dodatkowy koszt.

Piotr Miadziołko

dyrektor SP ZOZ w Gostyniu, członek Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali, sekretarz Wielkopolskiego Związku Szpitali Powiatowych

Wypróbuj za darmo! Bezpłatne konto testowe na portalu serwiszoz.pl 

Brak tagów