Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Czy polscy lekarze mogą mieć więcej czasu dla pacjentów?

MedicalOnline.pl | 2016-07-15

Jak wynika z raportu portalu Medycyna Praktyczna (Raport „Biurokracja w służbie zdrowia”, Medycyna Praktyczna, 2016 r.)  większość polskich lekarzy i personelu medycznego dużą część swojego czasu pracy przeznacza na wypełnianie dokumentów i wpisywanie danych do systemów. Odbija się to na ich dostępności i jakości obsługi pacjentów. Czy istnieje sposób na usprawnienie pracy administracyjnej placówek medycznych i skrócenie kolejek?

Jednym z licznych problemów trapiących polską służbę zdrowia jest przerost biurokracji. Niekorzystnie przekłada się to na czas, który lekarz może poświęcić pacjentowi. O ile trudne do wyobrażenia jest szybkie zwiększenie ilości personelu medycznego w placówkach zdrowia, o tyle istnieją sprawdzone metody na odciążenie go z tzw. pracy papierkowej.

Dostępne na rynku usługi pozwalają wymiernie usprawnić wprowadzanie danych i obieg dokumentacji w sektorze medycznym. Takie czynności z powodzeniem mogą być wykonywane przez pracowników o niższych kwalifikacjach lub partnerów zewnętrznych. Powyższy model jest powszechnie wykorzystywany w Stanach Zjednoczonych

i Europie Zachodniej, obecnie coraz częściej jest wybierany także przez służbę zdrowia w Polsce. Pozwala nie tylko uwolnić czas lekarzy, ale także redukuje koszty oraz umożliwia szybki i niezawodny dostęp do danych w każdym momencie. W efekcie można osiągnąć zauważalną poprawę jakości polskiej służby zdrowia, bez ogromnych inwestycji i w krótkim czasie.

Dziś krajowy rynek usług zarządzania dokumentami dla szpitali, uzdrowisk i pracowni diagnostycznych rośnie rocznie w dwucyfrowym tempie.

Rozwiązania oczywiste dla nowoczesnych banków, firm ubezpieczeniowych czy telekomunikacyjnych wciąż spotykają się z dużą nieufnością ze strony publicznych placówek medycznych. Wpływa na to głównie niejednoznaczność polskiego prawa w zakresie postępowania z danymi pacjenta. Większość sektorów polskiej gospodarki w ciągu ostatnich lat wypracowała bezpieczne metody efektywnego zarządzania bazami danych. Mam nadzieję, że teraz tą drogą podąży także branża medyczna – mówi Konrad Rochalski, prezes zarządu ArchiDoc SA.

W Polsce sektor medyczny w coraz większym stopniu zleca na zewnątrz usługi porządkowania i archiwizacji np. kartotek pacjentów, zdjęć rentgenowskich czy dokumentów administracyjnych, takich jak faktury czy dokumenty kadrowo - płacowe. Realizowane są także projekty z zakresu skanowana

i umieszczania plików w elektronicznych archiwach. Pozwala to na zapewnienie dostępu do pełnej dokumentacji pacjenta w wersji elektronicznej w ciągu kilku sekund. W każdej chwili możliwe jest także sięgnięcie do oryginałów dokumentów. Wszystko odbywa się z zachowaniem restrykcyjnych procedur bezpieczeństwa, gwarantujących bezpieczeństwo wrażliwych informacji.

Rozwiązania dedykowane branży medycznej muszą być sprofilowane pod kątem charakteru ich działania i specyfiki przetwarzanych przez nie dokumentów. Firma obsługująca takich klientów jest zobligowana do dostosować się do wymogów ustawowych, regulujących właściwą ochronę danych pacjentów. Z drugiej strony musi być przygotowana na obsługę nietypowych formatów dokumentów, np. zdjęć RTG – dodaje Konrad Rochalski.

Prawdziwą rewolucją w sektorze medycznym może stać się rejestracja przebiegu wizyty, w tym wywiadu z pacjentem w formie nagrania głosowego. Nagranie takie łatwo przekształcić w notatkę, która powinna być finalnie akceptowana przez lekarza. W przypadku niejasności można dokonać ponownego odsłuchu. W takim modelu lekarz na czynności administracyjne może poświęcać kilkadziesiąt minut zamiast kilku godzin dziennie. Dodatkowo zyskuje szybki dostęp do historii choroby w wersji elektronicznej. Zaoszczędzony w ten sposób czas może poświecić pacjentom.

W gronie naszych klientów są szpitale, uzdrowiska oraz firmy zajmujące się diagnostyką medyczną. Przy pozyskiwaniu projektów z tego sektora najważniejsze są referencje. To, że z powodzeniem realizujemy daną usługę dla dużego szpitala, zmniejsza obawy klientów decydujących się powierzyć nam obsługę podobnego procesu – mówi Konrad Rochalski.  

Brak tagów