Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Ochrona zdrowia w obliczu wyzwań

SuccessPoint Sp. z o.o.
Ochrona zdrowia w obliczu wyzwań

Jakie przełomowe rozwiązania dla Ochrony Zdrowia niesie rok 2016?

Czego potrzebuje współczesny szpital, przychodnia ?

Jakie rozwiązania wdrożyć, aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie, płynność finansową i sprawną obsługę pacjenta?

Rok 2016 wprowadza przełomowe rozwiązania w Ochronie Zdrowia. Innowacyjne technologie, niezawodna dokumentacja medyczna, nowoczesne platformy informatyczne oraz systemy informatyczne pozwoliły na znaczną poprawę jakości świadczonych usług w polskich placówkach medycznych.

Firma SuccessPoint zaprasza do udziału w kolejnej edycji konferencji poświęconej nowoczesnym rozwiązaniom, usprawniającym pracę placówek medycznych:

Ochrona zdrowia w obliczu wyzwań
23 czerwca w Warszawie

Zagadnienia tematyczne konferencji:
1. Dokumentacja medyczna - systemy do zarządzania dokumentacją medyczną, procedurami, informacjami klinicznymi i biznesowymi, zarządzanie bezpieczeństwem danych:
- Polska Implementacja Krajowa HL7 CDA (Health Level Seven) - standardy wymiany informacji
- bezpieczeństwo i niezawodność systemów obiegu dokumentów,
- medyczne bazy danych – integracja baz, przechowywanie i archiwizacja dokumentacji medycznej (sposoby przechowywania, postępowanie w przypadkach likwidacji placówki i przy przekroczeniu terminu przechowywania),
- wymiana informacji w postaci elektronicznej oraz udostępnianie dokumentacji medycznej (zabezpieczenia oraz tryby i formaty udostępniania, nośniki, transmisja dokumentacji, eksport danych do innych systemów, drukowanie i wydawanie oryginałów)
2. Optymalizacja i wsparcie zarządzania placówką medyczną:
- zarządzanie procesami biznesowymi
- rozwiązania typu Business Intelligence - analiza, raportowanie jako wsparcie procesów decyzyjnych
- systemy wspomagania decyzji - zarządzanie finansami i zasobami ludzkimi
- ERP - narzędzia zintegrowane (optymalizacja wykorzystania sprzętu i zasobów magazynowych - systemy do zarządzania majątkiem, materiałami, dystrybucja leków, ewidencja użycia i stanu sprzętu, zarządzanie salami, oddziałami, zespołami, czasem pracy, planowanie zabiegów; zarządzanie transportem, zaopatrzeniem)
- integracja systemów
3. Systemy wspomagania diagnostyki medycznej, digitalizacja
- transmisja, przetwarzanie i analiza sygnałów medycznych (np. EKG),
- transmisja, przetwarzanie i analiza obrazów medycznych ( DICOM, PACS)
- wyspecjalizowane systemy laboratoryjne, anestezjologiczne
- oprogramowanie aparatury medycznej,
- dostępność i rozwój telemedycyny
4. Systemy komunikacji - przywoławcze (przyzywowe), mobilne rozwiązania dedykowane
5. Systemy sterowania automatyką pomieszczeń
6. Systemy centralnego sterowania urządzeniami medycznymi
7. Zasilanie awaryjne - bezpieczeństwo zapotrzebowania energetycznego
8. Outsourcing usług - wybór zakresu, kryteria wyboru dostawców usług, zagrożenia
9. Dobre praktyki

Do udziału w konferencji zapraszamy:

 • kadrę menedżerską placówek Ochrony Zdrowia, osoby odpowiedzialne za finansowanie zakupu aparatury i nowych technologii
 • doradców i osoby planujące zakup aparatury specjalistycznej, kierowników działów zamówień,
 • przedstawicieli placówek medycznych odpowiedzialnych za planowanie, nadzór i koordynację prac związanych z rozbudową i eksploatacją sieci komputerowej,
 • osoby odpowiedzialne za zakup i doradztwo techniczne w zakresie zamówień systemów i sprzętu komputerowego,
 • dyrektorów i kierowników działów IT odpowiedzialnych za administrację i utrzymanie serwerów sieciowych, administrację i utrzymanie baz danych i kopii zapasowych,
 • osoby odpowiedzialne za wdrażanie i utrzymanie wielostanowiskowych systemów informatycznych,
 • kadrę odpowiedzialną za wspieranie komórek organizacyjnych Szpitala w przedsięwzięciach obejmujących zastosowanie technik informatycznych oraz osoby odpowiedzialne za szkolenie personelu administracyjnego i medycznego,
 • kadrę odpowiadającą za bezpieczeństwo systemów,
 • przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, instytucji nadzorczych i odpowiedzialnych za zdrowie publiczne oraz przedstawicieli administracji państwowej,
 • ordynatorów i szefów oddziałów specjalistycznych, lekarzy specjalistów i personel odpowiedzialny za tworzenie dokumentacji medycznej i jej poprawność, przetwarzanie i obieg,
 • szefów działów finansowych i księgowych oraz dyrektorów administracyjnych

Dla w.w. osób konferencja jest bezpłatna!

REJESTRACJA

Do zobaczenia na konferencji!

Kontakt:

Iwona Ciecierska

720-911-822

iwona.ciecierska@successpoint.pl


Tagi: konferencja