Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

O inwestycjach w służbie zdrowia na SALMED2016

MedicalOnline.pl | 2016-03-21

13 kwietnia 2016 w ramach Międzynarodowych Targów Sprzętu i Wyposażenia Medycznego odbędzie się konferencja „Szanse i zagrożenia dla inwestycji w służbie zdrowia” organizowana przez MTP przy współpracy z FORMED, nad którą patronat objął ZG STOMOZ, czasopismo BUILDER oraz portal medinwestycje.pl.

Tematy z życia wzięte

Celem konferencji jest przybliżenie zagadnień związanych z inwestycjami w służbie zdrowia. Z przeprowadzonej przez MTP ankiety wynika, iż uczestnicy wyrazili swoją chęć poruszenia bardzo ważnej obecnie tematyki. Sesja otwarcia skierowana jest do wszystkich uczestników targów SALMED oraz zarejestrowanych gości późniejszych warsztatów szkoleniowych. Prelegenci przybliżą swój punkt widzenia oraz doświadczenia wynikające z już przeprowadzonych inwestycji w Polsce.

Rzeczywistość inwestycyjna polskiej służby zdrowia w kontekście zagadnień sprawnego przygotowania i realizacji projektu

Inwestycje medyczne to wieloetapowy i skomplikowany proces, który mimo dużych nakładów i wielu wysiłków, w efekcie końcowym może rozczarowywać zarówno inwestorów, jak i użytkowników. Rosnące potrzeby w dziedzinie medycznej, możliwość zastosowania najnowocześniejszych technologii, muszą być nastawione na skorelowanie potrzeb kadry służby zdrowia, pacjentów jak i zarządzających placówkami medycznymi. Podczas panelu uczestnicy poznają wskazówki, jak powinny być przygotowane założenia programów funkcjonalno-użytkowych, jak najsprawniej przejść do etapu projektowania i kosztorysowania, aby efekt końcowy okazał się zadowalający dla wszystkich stron.

Inwestycja szpitala w świetle uwarunkowań prawno-finansowych i nowego prawa zamówień publicznych

Panel warsztatowy obejmie najważniejsze zagadnienia z zakresu pozyskania funduszy, odpowiedzialności prawnej oraz ostatnich znacznych zmian w prawie zamówień publicznych. Celem organizatorów jest wskazanie dostępnych modeli finansowania inwestycji wraz z podstawą prawną jej finansowania, a także sposoby określania budżetu na inwestycję w konsekwencji aktualnych zmian w Prawie Zamówień Publicznych.

Konferencja i warsztaty pod okiem moderatora

Wydarzenia poprowadzi uznany w środowisku ekspert, Marek Wójtowicz – menedżer, specjalista chirurg, wieloletni prezes STOMOZ, specjalizuje się w ekonomice zdrowia, posiada dyplom Executive Management Training Program Project Hope. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w placówkach medycznych. Ekspert w zdrowotnych programach Banku Światowego i PHARE, konsultant ds. opieki zdrowotnej Prezydenta RP, konsultant Fundacji Inicjatyw Menedżerskich w Lublinie, członek Rady Programowej Fundacji Rozwoju Wolontariatu. Obecnie dyrektor niepublicznego Szpitala Powiatowego AMG Centrum Medyczne w Rykach.

Praktycy i znakomici fachowcy przedstawią case study z branż: finansowej, prawniczej, architektonicznej, budowlanej i sprzętowej. Kim są prelegenci?

 

„Zamówienia publiczne- szanse i ryzyka wykonawców z branży medycznej” – to temat, który poruszy Małgorzata Niemiec, znająca problematykę zamówień publicznych praktycznie od strony zamawiającego, wykonawcy, kontrolujących, zarządzających. Podzieli się z uczestnikami szkoleń praktyczną wiedzą bardzo potrzebną przy udzielaniu zamówień publicznych. Przekaże cenne i przydatne doświadczenia dla obu stron postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. O nowym prawie restrukturyzacyjnym i zmianach w prawie upadłościowym opowie dr Krzysztof Czerkas, niezależny ekspert, obecnie prowadzący działalność gospodarczą Doradztwo, Szkolenia, Ekspertyzy Krzysztof Czerkas, współwłaściciel firmy Szkoleniowej Krzysztof Czerkas, Jolanta Nowak S.C Były członek Zarządu BRE Bank Hipoteczny S. A., od 1999 r. – doktor nauk ekonomicznych (SGH). Obecnie członek Rad Nadzorczych firm Dekpol S.A (branża deweloperska) i MDI S.A (branża budowlana i energetyczna).  Kolejnym ekspertem konferencji jest Joanna Wierzchowska - radca prawny posiadający praktyczne doświadczenie w obsłudze podmiotu udzielającego zamówień publicznych oraz kontrolującego problematykę poprawności udzielania zamówień publicznych realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Swój udział potwierdziła także Anna Trzebińska - pracownik naukowy w katedrze architektury i czynny uczestnik działalności gospodarczej . Od kilku lat bierze udział w procesie realizacji inwestycji w systemie „ zaprojektuj- wybuduj”. Zajmuje się analizą materiałów do przetargu, sprecyzowaniem zagrożeń, stworzeniem etapów skutecznej realizacji, kalkulacji kosztów i określeniem sposobu osiągnięcia końcowego sukcesu zarówno od strony zamawiającego, wykonawcy jak i użytkownika. Swoją wiedzą podzieli się również Remigiusz Cichocki- Dyrektor Handlowy Formed Sp. z o.o. Sp.K z Żywca, Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Od 16 lat związany z branżą medyczną. Wprowadził do Polski technologię osłon panelowych ze stali nierdzewnej dla sal operacyjnych. Posiada bogate doświadczenie oraz szerokie kontakty na rynku medycznym (projektanci, firmy wykonawcze, dostawcy sprzętu, modele finansowania). Obecnie, od roku 2014 wchodzi w skład zespołu menadżerów firmy Formed z Żywca. W rozmowie z inwestorem potrafi znaleźć wielowymiarowe podejście do inwestycji, zwłaszcza w fazie jej przygotowania. Znajomość rynku oraz kompetentny zespół współpracowników pozwala mu na udział w kompleksowych realizacjach w służbie zdrowia.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęło Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej, patronat medialny sprawuje: Builder, budownictwomedyczne.pl oraz medinwestycje.pl.

Tagi: SALMED 2016