Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Rekomendacje wydarzeń SALMED2016

MedicalOnline.pl | 2016-03-14

W dniach 12-14 kwietnia 2016 r. w Poznaniu warto pojawić się po wiedzę o najnowszych trendach, po informacje dotyczące inwestycji w służbie zdrowia, uregulowań prawnych, narzędzi IT oraz wziąć udział w warsztatach praktycznych. Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Medycznego SALMED startują już za miesiąc. Na największym spotkaniu branży będzie także okazja do rozmów, wymiany doświadczeń i zawarcia trwałych kontaktów. Aby trzymać rękę na pulsie, nie może tu zabraknąć nikogo, komu nieobce są aktualne kierunki rozwoju branży! Dowodem na to są rekomendacje ekspertów i partnerów merytorycznych. Oto niektóre z nich:

Informatyzacja placówek medycznych

Wdrożenie rozwiązań IT to wielowarstwowe, innowacyjne projekty podlegające ciągłemu rozwojowi, gdzie każdy element może zdecydować o sukcesie lub porażce. Tak wydarzenie rekomenduje Artur Olesch – organizator konferencji z ramienia KAMSOFT i czasopisma Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia: "Inwestycja w system informatyczny jest jedną z najważniejszych decyzji kształtujących działalność szpitali, przychodni, gabinetów lekarskich. Zakup i wdrożenie oprogramowania powinno być nierozerwalną częścią filozofii kładącej nacisk na wysoką jakość i standardy obsługi pacjenta, płynną organizację procesów administracyjnych, racjonalne gospodarowanie zasobami, wspomaganie czynności klinicznych i pracy personelu. Pamiętajmy, że każdy podmiot medyczny wchodzi w skład lokalnego i centralnego systemu ochrony zdrowia, jest ważnym komponentem opieki nad pacjentem i profilaktyki. Pracując dziś nad rozwojem e-dokumentacji medycznej trzeba perspektywicznie myśleć o tym, że jutro stanie się ona częścią dostępnej on-line elektronicznej kartoteki pacjenta, a koncepcje opieki zintegrowanej narzucą nowe standardy kooperacji i wymiany danych.
W imieniu czasopisma Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia zapraszam na konferencję "IT JAKO INWESTYCJA" organizowaną w ramach Targów SALMED 2016. Nasi eksperci przekażą praktyczne wskazówki pomagające w pełni wykorzystać potencjał zasobów IT. Podpowiemy, jak zaadaptować i sukcesywnie rozwijać strategie informatyzacji oraz jakie trendy na rynku zdeterminują wymagania w stosunku do architektury IT w niedalekiej przyszłości."

IV Ogólnopolska Konferencja MEDICAL MAESTRO BUSINESS

„Zapraszam na merytoryczną, pełną praktycznej wiedzy Konferencję z Warsztatami, która przybliży wszystkim właścicielom i pracownikom gabinetów dentystycznych w Polsce niezwykle istotne zagadnienia z dziedzin: zarządzania; wizerunku; prawa; medycyny; danych. Jestem przekonana, że dwa dni spędzone z Medical Maestro podczas Targów SALMED zaowocują skutecznymi i mądrymi rozwiązaniami dla Państwa codziennej praktyki.”  - dr n. ekon. Magdalena Szumska, kierownik naukowy.

Prawo Zamówień Publicznych w branży wyrobów medycznych

Ekspert prawny Izby POLMED adw. Oskar Luty, partner w Kancelarii DFL LEGAL, tak mówi o panelu organizowanym przez POLMED: „Obecnie w praktyce zamówień publicznych ujawniają się wszystkie trudne zagadnienia związane z obrotem wyrobami medycznymi. Zamawiający oraz wykonawcy muszą borykać się z wątpliwościami dot. stawek VAT, prawa do serwisu autoryzowanego, zapisów kontraktowych dotyczących gwarancji, oprogramowania, zmian w systemie ochrony zdrowia itp. Celem naszego panelu jest zaadresowanie najważniejszych dla szpitali i firm problemów w tym zakresie oraz przedstawienie wypracowanej przez członków Izby wzorcowej umowy na dostawę wyrobów medycznych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, opartej o starannie wyselekcjonowane najlepsze praktyki rynkowe”.

SALMED – LABORATORIUM - dwudniowa konferencja z wystawą produktów z branży diagnostyki laboratoryjnej

Wydarzenie to cieszy się uznaniem wśród przedstawicieli nauki, diagnostów laboratoryjnych, lekarzy praktyków i organizatorów ochrony zdrowia w Polsce. Za udział w konferencji zostaną przyznane punkty edukacyjne, zarówno przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych jak i Wielkopolską Izbę Lekarską. Organizatorem konferencji jest Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wraz z Zarządem Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej w Poznaniu, Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce oraz Międzynarodowymi Targami Poznańskimi. Tegoroczna konferencja jest głosem w dyskusji o współdziałaniu medycyny laboratoryjnej z dziedzinami klinicznymi na każdym etapie opieki nad pacjentem – od profilaktyki poprzez diagnostykę do monitorowania przebiegu choroby i jej powikłań. Postęp, którego jesteśmy świadkami, to również efekt zaangażowania diagnostyki laboratoryjnej w obszarze badań naukowych. Tematyka konferencji obejmuje diagnostykę i monitorowanie chorób nowotworowych, sercowo-naczyniowych i innych chorób cywilizacyjnych. Zaprosiliśmy także firmy diagnostyczne, które mają możliwość przedstawienia sesji autorskich w ramach warsztatów firmowych. „Serdecznie zapraszamy Państwa do gościnnego Poznania” - Prof. dr hab. n. med. Zygmunt Kopczyński, Dr hab. n. med. Ewa Wysocka.

Tagi: SALMED 2016