Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Przywrócenie stażu podyplomowego lekarzy

serwiszoz.pl | 2016-02-19

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw ma na celu przywrócenie stażu podyplomowego jako niezbędnego etapu w rozwoju zawodowym lekarzy i lekarzy dentystów umożliwiającego praktyczną naukę zawodu. Projekt zakłada, że osoba bezpośrednio po ukończeniu studiów na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym w Polsce będzie otrzymywała prawo wykonywania zawodu na okres trwania stażu podyplomowego.

Staż podyplomowy będzie się odbywał pod nadzorem opiekuna, tj. doświadczonego lekarza posiadającego specjalizację, tytuł specjalisty a w przypadku lekarzy dentystów co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe. Rozwiązanie umożliwi pełne wykorzystanie kompetencji lekarza i lekarza dentysty w miejscu odbywania stażu podyplomowego (pod nadzorem opiekuna). Konsultacje trwają 30 dni.

Więcej aktualności prawnej znajdziesz na serwiszoz.pl


Tagi: lekarz
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej