Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Perspektywy rozwoju sektora ochrony zdrowia w Polsce

MedicalOnline.pl | 2016-02-03

Najbliższe kilka lat przyniesie potrzebę zwiększenia wydatków na ochronę zdrowia w Polsce. Przyczynia się do tego kilka czynników: starzejące się społeczeństwo, silna potrzeba modernizacji i restrukturyzacji placówek, zwiększenie nakładów na cyfryzację, informatyzację, wprowadzanie nowych technologii i innowacji.

W naszym kraju dominującymi tematami w sektorze ochrony zdrowia są postępująca cyfryzacja i informatyzacja placówek oraz nacisk na modernizację i poprawę jakości świadczonych usług. W najbliższych latach czeka nas swoista e-rewolucja oparta na cyfryzacji medycznych usług publicznych, w tym przede wszystkim: obowiązkowa informatyzacja wszystkich placówek ochrony zdrowia, wdrożenie elektronicznych ogólnokrajowych baz i elektronicznego obiegu danych medycznych, e-recept i innych narzędzi, mających na celu minimalizację papierowej dokumentacji i oparcie działania systemu ochrony zdrowia o cyfrowe nowoczesne technologie. Z kolei ważną rolę w poprawie jakości świadczonych usług medycznych odegrają fundusze unijne. Nowe znaczne środki finansowe z unijnych programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 dają szansę na uzyskanie dodatkowych funduszy na zakup sprzętu, modernizację placówek, informatyzację oraz otwarcie programów profilaktycznych i przesiewowych dla pacjentów.

W Polsce już od kilkunastu lat widoczny jest ciągły rozwój prywatnego sektora ochrony zdrowia – rośnie liczba prywatnych przychodni, centrów medycznych, sieci placówek medycznych, pojawiają się prywatne szpitale oferujące kompleksową opiekę specjalistyczną. Ten rynek w dalszym ciągu będzie dynamicznie się rozwijał, głównie za sprawą popularyzacji prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Widoczny jest także duży kontrast pomiędzy jakością usług oraz czasem oczekiwania na świadczenia między publicznymi a prywatnymi placówkami ochrony zdrowia. Pacjenci, których stać na prywatną opieką medyczną, będą coraz częściej z niej korzystać. Ten rynek będzie się dynamicznie rozwijał w najbliższej przyszłości i będzie coraz bardziej konkurencyjny wobec publicznych placówek.

Czy czeka nas e-rewolucja?

Projekt e-zdrowie to wieloetapowy plan przekształcenia procesów obsługi pacjentów i obiegu dokumentów medycznych w sprawnie funkcjonujący i dopracowany technologicznie system ogólnokrajowy, mający na celu usprawnienie prowadzenia i zarządzania placówkami ochrony zdrowia w naszym kraju. Elektronizacja usług medycznych w Polsce pozwala na usprawnienie działania systemu ochrony zdrowia, co ma pociągać za sobą gwarancję bezpieczeństwa zdrowotnego dla każdego pacjenta oraz łatwy dostęp do usług medycznych.

Podstawą ucyfrowienia sektora ochrony zdrowia jest uruchomienie platformy P1 – elektronicznej bazy umożliwiającej gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych medycznych w cyfrowej wersji. Dzięki temu możliwy będzie elektroniczny obieg dokumentów we wszystkich placówkach na terenie całego kraju. Problemem wciąż pozostaje informatyzacja poszczególnych placówek (kolejny termin obligatoryjnego wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentacji medycznej w polskich placówkach to 1 sierpnia 2017 roku), ich podłączenie do ogólnokrajowego systemu oraz dostęp placówek ochrony zdrowia (przede wszystkim szpitali) do szerokopasmowego łącza internetowego.

Kolejnymi etapami mają być e-recepty, e-skierowania, e-zwolnienia, możliwość sprawdzenia wyników badań i historii choroby na specjalnym koncie pacjenta, e-rejestracja na wizyty, a w perspektywie – zdalne konsultacje i sprawny kontakt ze specjalistami, np. poprzez pocztę e-mail. Szczególne to ostatnie ma znacznie przyspieszyć dostęp do informacji medycznej oraz ułatwić optymalne prowadzenie pacjenta i monitorowanie jego stanu zdrowia i postępów leczenia przez lekarza. To wszystko jednak nie jest możliwe bez ucyfrowienia usług medycznych oraz informatyzacji placówek.

Fundusze unijne dla placówek medycznych na lata 2014-2020

Otworzyły się szerokie perspektywy uzyskania dofinansowania w ramach Programów Operacyjnych dla sektora ochrony zdrowia w Polsce. W ramach nowej puli środków na lata 2014 - 2020 można uzyskać środki unijne m.in. na informatyzację placówki, zakup sprzętu medycznego, rozbudowę i modernizację obiektów, szkolenia pracowników, programy badań przesiewowych lub profilaktycznych dla pacjentów. O dodatkowe środki mogą starać się zarówno publiczne, jak i prywatne placówki.

Unijna perspektywa na lata 2014 – 2020 dla sektora ochrony zdrowia to wsparcie placówek i ich działań przede wszystkim w ramach dwóch inicjatyw – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2014 - 2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W samym tylko POIiŚ na sektor zdrowie przeznaczone jest prawie 470 mln euro. Z kolei na specjalistyczne przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe oraz projekty związane z informatyzacją można uzyskać dofinansowanie dodatkowo z dwóch programów operacyjnych – Polska Cyfrowa 2014-2020 oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020. Krajowe programy operacyjne będą wspierane przez fundusze z 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (tzw. RPO). To duża szansa dla polskich placówek na uzyskanie znacznych środków finansowych na rozwój i modernizację obiektów oraz podniesienie jakości świadczonych usług medycznych.

Jakie są światowe trendy dla sektora ochrony zdrowia? >> [link]