Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Ochrona danych osobowych w służbie zdrowia

http://www.akademiawip.pl/ | 2016-01-30
SZKOLENIE: Ochrona danych osobowych w służbie zdrowia

Miejscowość: Warszawa
Termin: 29 Lutego 2016

Wokół zmieniających się przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, zarówno w prawie polskim, jak i europejskim, narasta wiele mitów i nadinterpretacji. Nie łatwo też nadążyć za zmianami w przepisach dotyczących służby zdrowia, zwłaszcza dotyczących elektronicznej dokumentacji medycznej. W placówkach leczniczych zasady i procedury ochrony danych osobowych muszą mieć przecież bardzo ważną rangę. Warto w tym wszystkim wiedzieć na co w pierwszej kolejności zwrócić uwagę, co jest ważne, a co ważniejsze, jak się odpowiednio przygotować na nadchodzące zmiany i jak zadbać o aktualny stan ochrony danych zgodny z obowiązującymi przepisami.

Zapraszamy na praktyczne w tym względzie szkolenie. Uczestnicy dotychczasowych szkoleń na ten temat wystawiali prowadzącemu najwyższe oceny za merytoryczną i praktyczną wartość oraz poziom przydatności przekazywanej wiedzy. W ciekawy sposób prezentowane są formalne i praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w służbie zdrowia.

CEL SZKOLENIA

Omówienie zmian w ustawie o ochronie danych osobowych. Przygotowanie do stosowania zmienionych przepisów o ochronie danych osobowych.

Omówienie nowych obowiązków i roli administratora bezpieczeństwa informacji. Omówienie wszelkich aspektów wykonywania funkcji ABI po 1 stycznia 2015 r. Analiza wyboru pomiędzy powołaniem ABI, a wyznaczeniem wewnętrznego specjalisty ds. ochrony danych – dopóki jest taki wybór.

Omówienie technicznych i organizacyjnych wymogów względem elektronicznej dokumentacji medycznej i danych osobowych. Umiejętność zastosowania w praktyce zasad przetwarzania danych oraz wymaganych organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa stosowanych do ich ochrony.

Analiza paragrafu 20 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Pełny program>>

Ekspert:

Piotr Glen
Członek Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, Doświadczony Administrator Bezpieczeństwa Informacji pełniący tę funkcję dla wielu firm i instytucji, trener i audytor. Uczestnik postępowań administracyjnych prowadzonych przez GIODO. Posiada duże doświadczenie i bardzo dobre umiejętności w prowadzeniu szkoleń z praktycznych aspektów ochrony danych osobowych. Współpracownik Biura Rzecznika Praw Dziecka w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Audytor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN-ISO/IEC 27001.

Cena: 485 zł netto (596,55 zł brutto) Przy nadesłaniu zgłoszenia do 22 lutego 2016 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 485 zł netto + 23% VAT 

Formularz online>>

Kontakt dla uczestników szkoleń

Akademia Wiedza i Praktyka Szkolenia
e-mail: szkolenia@wip.pl
Telefon: +48 22 429 41 62
Tel. komórkowy: 660 40 41 62