Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

NFZ rozpoczął program poprawy jakości świadczeń

www.serwiszoz.pl | 2016-01-07

Wyniki ankiet satysfakcji pacjentów będą miały szczególne znaczenie dla poszczególnych placówek. Opinie pacjentów będą dla NFZ jednym z narzędzi oceny dostępności opieki i jakości świadczeń medycznych, co może umożliwić dodatkowe finansowanie najlepiej ocenianych.   

Cel jest szczytny: poprawa jakości i zadowolenia pacjentów ze świadczeń opieki zdrowotnej. Narodowy Fundusz Zdrowia osiągnięcie tego zamierzenia postanowił poprzedzić analizą obecnej sytuacji w podstawowej opiece zdrowotnej, która będzie oparta nie tylko na wiedzy pracowników funduszu, ale także na opiniach i doświadczeniach ludzi korzystających z usług przychodni. Narzędziem umożliwiającym pozyskanie opinii będzie pilotażowy program badania poziomu zadowolenia pacjentów przygotowany na podstawie wyników anonimowej ankiety.

Pierwszym etapem programu, który rozpoczął się 5 listopada 2015 r., jest przeprowadzenie ankiet wyłącznie wśród pacjentów, którzy skorzystali ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (z wyłączeniem opieki nocnej i świątecznej) w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Anonimowa ankieta będzie – pilotażowo – udostępniana pacjentom w formie papierowej w punktach obsługi pacjentów, w siedzibach oddziałów wojewódzkich NFZ oraz ich delegaturach, ale także w formie elektronicznej na stronie internetowej Funduszu (http://ankiety.nfz.gov.pl/indexphp/377824).

Program, jak zakłada Narodowy Fundusz Zdrowia, będzie kontynuowany, a ankiety będą dostępne cyklicznie, począwszy od 2016 roku.

Pytania w ankiecie dotyczą głównie kwestii organizacji udzielania świadczeń. W powszechnych opiniach nierzadko ta sfera jawi się jako słabe i irytujące ogniwo działalności przychodni POZ

Ewa Sadura, ekspert z zakresu ochrony zdrowia, autorka magazynu „Zarządzanie placówką medyczną”

Wypróbuj za darmo! Bezpłatne konto testowe na portalu serwiszoz.pl

Brak tagów
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej