Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Jakich informacji o pacjencie można udzielić ubezpieczycielowi

www.serwiszoz.pl | 2016-01-14
Podmioty lecznicze mogą udostępniać zakładom ubezpieczeń informacje o okolicznościach związanych z oceną ryzyka ubezpieczeniowego. Jednak dostęp do dokumentacji medycznej będzie możliwy wyłącznie za zgodą pacjenta.

W przypadku wystąpienia szkody ubezpieczyciele kierują do podmiotów prowadzących działalność leczniczą i lekarzy wnioski, w których zażądają udostępnienia dokumentacji medycznej i udzielenia wyjaśnień w związku z roszczeniem zgłoszonym przez pacjenta. Budzi to wątpliwości placówek medycznych i lekarzy, gdyż z jednej strony obowiązuje tajemnica lekarska, z drugiej lekarz powinien pomóc ubezpieczycielowi w rozpatrzeniu żądania pacjenta o wypłatę odszkodowania (art. 354 § 1 Kodeku cywilnego). Ustawodawca określił jednak zasady dostępu ubezpieczyciela do informacji o stanie zdrowia i dokumentacji medycznej pacjenta w przypadku konieczności likwidacji szkody. Nie należy zatem obawiać się przekazywania tych informacji i dokumentacji medycznej, o ile zostaną zachowane warunki określone w przepisach.

Istnieje jednak warunek, że wystąpienie zakładu ubezpieczeń o te informacje uzależnione jest od pisemnej zgody ubezpieczonego lub osoby, na rzecz której ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia albo jej przedstawiciela ustawowego (art. 22 ust. 3 ustawy o działalności ubezpieczeniowej).

Gabriela Jędrys

radca prawny, prowadzi Kancelarię Prawniczą w Krakowie, specjalista z zakresu prawa medycznego, cywilnego i gospodarczego, świadczyła obsługę prawną na rzecz NFZ. Autorka bloga dla świadczeniodawców http://umowynfz.pl/, autorka magazynu „Zarządzanie placówką medyczną”

Wypróbuj za darmo! Bezpłatne konto testowe na portalu serwiszoz.pl


Brak tagów
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej