Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

W czym pomoże telemedycyna

www.serwiszoz.pl | 2016-01-19
Mimo że telemedycyna zyskuje coraz większe uznanie, nadal stanowi jedynie element wsparcia w procesie leczenia. Jest narzędziem prewencji, elementem wzbudzającym poczucie bezpieczeństwa pacjentów, dla których monitorowanie niektórych parametrów w domu jest alternatywą dla hospitalizacji.


Poza istniejącą od lat teleradiologią, która raczej nie zyska jeszcze długo swoich zwolenników w rozumieniu telemedycyny, na pierwszy plan zastosowania w leczeniu wysuwają się holtery, kardiometry i urządzenia do pomiaru ciśnienia.

Najpopularniejszą formą odczytu pomiarów z urządzeń są centra monitorowania pracujące całą dobę, zatrudniające ratowników medycznych. Ta metoda zyskuje coraz większe zastosowanie w geriatrii, ale również przy schorzeniach kardiologicznych.

Najpopularniejszą formą odczytu pomiarów są centra monitorowania pracujące całą dobę, zatrudniające ratowników medycznych w celu odczytywania informacji z urządzeń. Ta metoda zyskuje coraz większe zastosowanie w geriatrii, ale również przy schorzeniach kardiologicznych.

Przebiega to tak, że w domu pacjenta jest umieszczona stacja, której zadaniem jest łączność z centrum. Do stacji podłączone są różne urządzenia, np. holter, aparat do pomiaru ciśnienia, termometr, aparat do pomiaru poziomu cukru. Często tego typu stacje mają również przycisk SOS służący do szybkiego powiadomienia centrum monitorowania o krytycznym samopoczuciu.

Pacjent może również w regularnych odstępach czasu albo przy złym samopoczuciu podłączać się do poszczególnych aparatów. Po odczycie parametrów urządzenia przesyłają przez Wi-Fi informacje do stacji, która transmituje je do serwerów w centrum monitorowania.

Każda stacja ma swój identyfikator skojarzony z konkretnym pacjentem. Jeżeli zinformatyzowane podmioty lecznicze współpracują z centrami, z urządzeniem skojarzona jest również historia choroby pacjenta z danego podmiotu leczniczego. Często również na monitorach ratownicy widzą na mapce lokalizację poszczególnych urządzeń.

Parametry mają swoje ekstrema krytyczne w granicy dolnej i górnej. Przekroczenie ekstremum jest dla ratownika widoczne jako alert.

 
Marcin Zemła

współpracuje z placówkami ochrony zdrowia, NFZ, jednostkami rządowymi, korporacjami w zakresie informatyzacji – obecnie jako właściciel firmy obsługującej jednostki ochrony zdrowia w szerokim zakresie, autor magazynu „Zarządzanie placówką medyczną”

Wypróbuj za darmo! Bezpłatne konto testowe na portalu serwiszoz.pl


Brak tagów
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej