Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

SZKOLENIE! Elektroniczna dokumentacja medyczna w 2016 r.

http://www.akademiawip.pl/ | 2016-01-12

Termin: 26 Stycznia 2016 r.
Miejscowość: Warszawa

O szkoleniu
Program uwzględnia regulacje dotyczące EDM, e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia, e-zwolnienia oraz IKP

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy związanej z nowym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069). Obowiązywać ono będzie od 23 grudnia 2015 r. wszystkie podmioty lecznicze, a także lekarzy, pielęgniarki i położne z własną praktyką. Ponadto ostatnia nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia przesuwa wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej na dzień 1 stycznia 2018 r. Omówione zostaną również przepisy aktualnie obowiązujące, gdyż już teraz nie ma wymogu stosowania podpisu kwalifikowanego. Można się zatem spodziewać, że forma elektroniczna dokumentacji medycznej będzie dużo częściej wykorzystywana, nawet przed 1 stycznia 2018 r. Program szkolenia uwzględnia przepisy tzw. pakietu kolejkowego, nowelizację z 12 czerwca 2015 r. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zmianę rozporządzenia z 19 sierpnia 2015 r. („lex Zembala”), a także nowelizację z 9 października 2015 r. ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991).

Korzyści dla uczestników:
Wiedza z zakresu dokumentacji medycznej pozwala na prawidłowe dokumentowanie przebiegu leczenia, co ma zasadnicze znaczenie przy rozliczaniu świadczeń oraz w obronie przez zarzutem popełnienia błędu medycznego. Zasady prowadzenia dokumentacji są także jednym z głównych elementów badania w procesie uzyskiwania akredytacji w ochronie zdrowia oraz innych certyfikatów. Trzeba też zapewnić, by Polityka bezpieczeństwa i Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych zostały rozszerzone o procedury zabezpieczania dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej.

Program szkolenia>>


Promocja! Więcej>>

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 19 stycznia 2016 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 450 zł + 23% VAT
Cena regularna: kwota netto 550 zł + 23% VAT, kwota brutto: 676,50 zł

Formularz online>>

Kontakt dla uczestników szkoleń

Akademia Wiedza i Praktyka Szkolenia
e-mail: szkolenia@wip.pl
Telefon: +48 22 429 41 62
Tel. komórkowy: 660 40 41 62

Tagi: edm